Yksityisten alojen sopimukset

Yksityisten sopimusalojen työehtosopimuksia sovelletaan kunnallisissa ja valtion yhtiöissä sekä liikelaitoksissa, yhdistyksissä ja säätiöissä sekä mm. useissa sosiaalipalvelualan yrityksissä. Työnantajana voi olla myös yksityinen henkilö (esim. henkilökohtaisen avustajan työnantaja).

JHL neuvottelee ja sopii yli neljäkymmentä yksityisen sektorin työehtosopimusta. Sopimusten rakenteet vaihtelevat huomattavasti sopimusaloittain. Osa on hyvin pelkistettyjä, kun taas joillakin sopimusaloilla on sovittu työehtosopimuksilla palvelussuhteen ehdoista hyvinkin yksityiskohtaisesti.

JHL neuvottelee, jotta sen jäsenistön yhteiskunnallisesti tärkeän työn arvostus näkyisi kukkarossa ja hyvinvointina työelämässä. Kuulumalla liittoon saat edunvalvontaa, tukea ja turvaa.

Liity JHL:n jäseneksi

Sopimusten vastuuneuvottelijat löytyvät henkilöstön yhteystietohakemistosta yksiköstä yksityisten sopimusalojen ja työelämänlaadun toimialue.

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus 1.4.2018-31.3.2021

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset työehtosopimus (pdf, 527 KB)

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten palkat 1.5.2018

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten tes 2018, esittelyvideo

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten hyväksytty sovintoesitys 2018, esittely (pdf, 364 KB)

Avaintes – sivut

Energia-alan työehtosopimukset

Työntekijöiden sopimus

Energiateollisuuden työntekijöiden neuvottelutulos

Energia-alan työntekijöiden tes 2018, esittelyvideo

Sähköalan TES, energia-ict-verkosto 2018 (pdf, 555 KB)

Toimihenkilöiden sopimus

Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus 2018–2020 (energia.fi-sivuilla)

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus -sivut

Kansallisgallerian työehtosopimus

Kansallisgalleria - allekirjoituspöytäkirja 2018 (pdf, 313 KB)

Kansallisgallerian tes 2018–2020 (linkki sivistystyonantajat.fi sivuille)

Kansallisgallerian palkkataulukot 1.4.2018 ja 1.6.2019

Kansallisgalleria – palkkausjärjestelmän muutosta koskeva neuvottelutulos 9/2018

Liikenneturvan työehtosopimus 1.2.2018–31.1.2020

Liikenneturvan työehtosopimus, allekirjoituspöytäkirja 2018 (pdf, 114 KB)

Merimiespalvelutoimiston työehtosopimus 1.2.2017 – 1.2.2020

Merimiespalvelutoimiston työehtosopimus (pdf, 890 KB)

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2018-31.12.2020

Neuvonta-alan runkosopimus (pdf, 327 KB)

Neuvonta-alan runkosopimus – hyväksytty neuvottelutulos

PALTA:n työehtosopimus

PALTA:n eritysalojen työehtosopimuksen neuvottelutulos 2018

HUOM! Yleisen sopimuksen liitteenä ovat myös

  • virkasuhteisia koskevat sopimusmääräykset
  • sopimus matkakustannusten korvaamisesta
  • sopimusmääräykset muuttokustannusten korvaamisesta
  • työaikapankkisuositus
  • korvaavaa työtä koskeva suositus
  • yleissopimus (yhteistoiminnasta työpaikoilla, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen sekä -asiamiesten asemasta, tiedottamisesta, koulutuksesta ja ulkopuolisen työvoiman käytöstä)
  • irtisanomissuojasopimus.

Yleinen työehtosopimus on pohjana yrityskohtaisille työehtosopimuksille.

PALTAn erityisalojen yleinen työehtosopimus (pdf, 541 KB)

Palta matkates (pdf, 375 KB)

Palta ohjeistus etätyöstä (pdf, 45 KB)

Palta etätyösopimusmalli (pdf, 20 KB)

Voimassa olevat yrityskohtaiset työehtosopimukset

Airpro tes (pdf, 389 KB)

Campusta Oy - entinen TAY-Palvelut - työehtosopimus (pdf, 563 KB)

Certia työehtosopimus (pdf, 514 KB)

Finavian työehtosopimus 2018-2020 (pdf, 1 MB)

Infra-alan toimihenkilöiden työehtosopimus (pdf, 684 KB)

Infra-alan työntekijöiden työehtosopimus (pdf, 780 KB)

Lauttaliikenteen työehtosopimus (lossit) (pdf, 807 KB)

Metsähallituksen työ- ja virkaehtosopimus (pdf, 1 MB)

Raskone toimihenkilöt työehtosopimus (pdf, 589 KB)

Raskone työehtosopimus (pdf, 786 KB)

Testaus- ja laboratorioalan työehtosopimus (pdf, 391 KB)

Päättyneet yrityskohtaiset sopimukset

Eurowork –  liityntäpöytäkirja lauttaliikenteen työehtosopimukseen

Yhtiökohtainen lauttaliikenteen työehtosopimus (pdf, 211 KB)

Luotsausalan työehtosopimus (pdf, 850 KB)

Meritaito työntekijöiden työehtosopimus (pdf, 5 MB)

Meritaito toimihenkilöiden työehtosopimus (pdf, 5 MB)

Korjaamoalan työehtosopimus (pdf, 709 KB)

Labtium allekirjoituspöytäkirja (pdf, 388 KB)

Rautatiealan työehtosopimus 2020–2022

Uutinen rautatiealan neuvottelutuloksen hyväksymisestä

  • uutisessa pääkohdat sovituista asioista

Rautatiealan palkkaliite 1 - 1.4.2020 (pdf, 59 KB)

Rautatiealan palkkaliite 2 - 1.4.2020 (pdf, 59 KB)

Rautatiealan palkkaliite 3 - 1.4.2020 (pdf, 59 KB)

Rautatiealan taulukot 2018-2021 (pdf, 65 KB)

Rautatiealan työehtosopimus 2018-2020

Rautatiealan työehtosopimus (pdf, 2 MB)

Rautatiealan työehtosopimus, neuvottelutulos 2018 -esittelyvideo

Rautatiealan hyväksytty neuvottelutulos 2018

Rautatiealan palkkaliite 1 - 1.4.2018 (pdf, 14 KB)

Rautatiealan palkkaliite 1 - 1.4.2019 (pdf, 14 KB)

Rautatiealan palkkaliite 2 - 1.4.2018 (pdf, 13 KB)

Rautatiealan palkkaliite 2 - 1.4.2019 (pdf, 13 KB)

Rautatiealan palkkaliite 3 - 1.4.2018 (pdf, 13 KB)

Rautatiealan palkkaliite 3 - 1.4.2019 (pdf, 13 KB)

Liite 4 - Kaupunkiraideliikenne työehtosopimus (pdf, 686 KB)

Luottamusmiehet:

Rautatieläisten luottamusmiehet (pdf, 89 KB)

Runkosopimus 2018-2020

Runkosopimus (pdf, 190 KB)

Seure – Henkilöstöpalvelut työehtosopimus

Sopimusta sovelletaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n palveluksessa oleviin vuokratyöntekijöihin, joiden työsuhde kestää enintään 15 kalenteripäivää. Vähintään 16 päivää kestävissä työsuhteissa noudatetaan Avaintan määräyksiä.

Seure neuvottelutulos 2018

31.1.2018 päättynyt työehtosopimus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskeva tes (pdf, 58 KB)

Suositus kotitaloustyöntekijöiden sopimukseksi

Suositus kotitaloustyöntekijän työsuhteen ehdoista (pdf, 92 KB)

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.2.2018-31.3.2020 

Terveyspalvelualan neuvottelutulos – esitelykalvot

Terveyspalvelualan neuvottelutulos 2018

Työterveyslaitoksen työehtosopimus 2018-2020

Työterveyslaitoksen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja 2018-2020

31.1.2018 päättynyt sopimus

Työterveyslaitoksen työehtosopimus (pdf, 604 KB)

Työkeskusten ja sosiaalisten yritysten työehtosopimus

Työkeskusten työehtosopimus (pdf, 195 KB)

Urheilujärjestöjen työehtosopimus

Urheilujärjestöjen työehtosopimus (pdf, 182 KB)

Urheilujärjestöjen allekirjoituspöytäkirja 2018 (pdf, 61 KB)

Yksityisen opetusalan työehtosopimus 1.3.2018-31.3.2021

Yksityisen opetusalan työehtosopimus (pdf, 2 MB)

Yksityisen opetusalan palkat 1.5.2018

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten hyväksytty sovintoehdotus 

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus 2018, esittelyvideo

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten hyväksytty sovintoesitys 2018, esittely (pdf, 364 KB)

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus -sivut

Yliopistojen työehtosopimus

Yliopistojen hyväksytty sovintoehdotus työehtosopimuksesta 2018 (pdf, 551 KB)

Yliopistojen työehtosopimus 2018-2020 (linkki sivistystyonantajat.fi -sivuille)

Yliopistojen palkkataulukot 2018 ja 2019 (pdf)

Yliopistojen palkkataulukot, vaativuuslisät, suorituskorotukset, erinäiset palkkiot (1.4.2018 alkaen)

Yliopistojen työehtosopimus 2018–2020, esittelyvideo

Hyväksytty sovintoehdotus yliopistojen yleiseksi työehtosopimukseksi, esittelydiat (pdf, 401 KB)

Yliopistojen palkkausjärjestelmä – hyväksytty neuvottelutulos 9/2018