Yksityisten alojen sopimukset

Yksityisten sopimusalojen työehtosopimuksia sovelletaan kunnallisissa ja valtion yhtiöissä sekä liikelaitoksissa, yhdistyksissä ja säätiöissä sekä mm. useissa sosiaalipalvelualan yrityksissä.

Työnantajana voi olla myös yksityinen henkilö (esim. henkilökohtaisen avustajan työnantaja).

JHL neuvottelee ja sopii yli neljäkymmentä yksityisen sektorin työehtosopimusta. Sopimusten rakenteet vaihtelevat huomattavasti sopimusaloittain. Osa on hyvin pelkistettyjä, kun taas joillakin sopimusaloilla on sovittu työehtosopimuksilla palvelussuhteen ehdoista hyvinkin yksityiskohtaisesti.

Sopimusten vastuuneuvottelijat löytyvät henkilöluettelosta – edunvalvontalinja

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2018

Avaintes 1.2.2017-31.1.2018

Energia-alan työehtosopimukset 1.2.2017-31.1.2018

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus 1.2.2017 – 31.1.2018

Merimiespalvelutoimiston työehtosopimus 1.2.2017 – 1.2.2020

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.-31.12.2017

PALTA:n työehtosopimus

Yleinen työehtosopimus 1.4.-31.1.2017.  HUOM! Yleisen sopimuksen liitteenä ovat myös

  • yleissopimus (yhteistoiminnasta työpaikoilla, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen sekä -asiamiesten asemasta, tiedottamisesta, koulutuksesta ja ulkopuolisen työvoiman käytöstä)
  • irtisanomissuojasopimus

Yleinen työehtosopimus on pohjana yrityskohtaisille työehtosopimuksille.

Rautatiealan työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2018

Seure – Henkilöstöpalvelut työehtosopimus

Suositus kotitaloustyöntekijöiden sopimukseksi

Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014-31.12.2017

Työterveyslaitoksen työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2018

Työkeskusten ja sosiaalisten yritysten työehtosopimus

Urheilujärjestöjen työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2018

Yksityisen opetusalan työehtosopimus 1.2.2017 – 31.1.2018

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.2.2017 – 31.1.2018

Yliopistojen työehtosopimus 1.2.2017 – 31.1.2018