Yksityisten alojen sopimukset

Yksityisten sopimusalojen työehtosopimuksia sovelletaan kunnallisissa ja valtion yhtiöissä sekä liikelaitoksissa, yhdistyksissä ja säätiöissä sekä mm. useissa sosiaalipalvelualan yrityksissä.

Työnantajana voi olla myös yksityinen henkilö (esim. henkilökohtaisen avustajan työnantaja).

JHL neuvottelee ja sopii yli neljäkymmentä yksityisen sektorin työehtosopimusta. Sopimusten rakenteet vaihtelevat huomattavasti sopimusaloittain. Osa on hyvin pelkistettyjä, kun taas joillakin sopimusaloilla on sovittu työehtosopimuksilla palvelussuhteen ehdoista hyvinkin yksityiskohtaisesti.

Sopimusten vastuuneuvottelijat löytyvät henkilöstön yhtestietohakemistosta yksiköstä yksityisten sopimusalojen ja työelämänlaadun toimialue.

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus 1.4.2018-31.3.2021

Avaintes – sivut

Energia-alan työehtosopimukset

31.1.2018 päättyneet sopimukset

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus -sivut

Liikenneturvan työehtosopimus 1.2.2018–31.1.2020

Merimiespalvelutoimiston työehtosopimus 1.2.2017 – 1.2.2020

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2018-31.12.2020

PALTA:n työehtosopimus

Yleinen työehtosopimus 1.4.-31.1.2017.

HUOM! Yleisen sopimuksen liitteenä ovat myös

  • yleissopimus (yhteistoiminnasta työpaikoilla, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen sekä -asiamiesten asemasta, tiedottamisesta, koulutuksesta ja ulkopuolisen työvoiman käytöstä)
  • irtisanomissuojasopimus.

Yleinen työehtosopimus on pohjana yrityskohtaisille työehtosopimuksille.

Palta etätyösopimusmalli (pdf, 20 KB)

Yrityskohtaiset työehtosopimukset

Päättyneet sopimukset

Rautatiealan työehtosopimus

31.1.2018 päättynyt sopimus

Seure – Henkilöstöpalvelut työehtosopimus

Sopimusta sovelletaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n palveluksessa oleviin vuokratyöntekijöihin, joiden työsuhde kestää enintään 15 kalenteripäivää. Vähintään 16 päivää kestävissä työsuhteissa noudatetaan Avaintan määräyksiä.

31.1.2018 päättynyt työehtosopimus

Suositus kotitaloustyöntekijöiden sopimukseksi

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Päättynyt työehtosopimus

Työterveyslaitoksen työehtosopimus 2018-2020

31.1.2018 päättynyt sopimus

Työkeskusten ja sosiaalisten yritysten työehtosopimus

31.1.2018 päättynyt työehtosopimus

Urheilujärjestöjen työehtosopimus

Yksityisen opetusalan työehtosopimus 1.3.2018-31.3.2021

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus -sivut

Yliopistojen työehtosopimus

Yliopistojen hyväksytty sovintoehdotus työehtosopimuksesta 2018 (pdf, 551 KB)

Yliopistojen työehtosopimus 2018–2020, esittelyvideo

Hyväksytty sovintoehdotus yliopistojen yleiseksi työehtosopimukseksi, esittelydiat (ppt, 695 KB)

31.1.2018 päättynyt työehtosopimus

Yliopistojen työehtosopimus (pdf, 868 KB)