Lakot ja muut työtaistelutoimet

Tälle sivulle kootaan tiedot ja ohjeet ammattiliittosi JHL:n työtaistelutoimista.

Ammattiliitto JHL pitää huolta jäsentensä työehdoista, tarvittaessa myös erilaisilla työtaistelutoimilla.

Lakot 19.-22.6. ja hakusaarto 31.5.-14.6. yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Ilmoitus JHL:n lakosta

Lakkoavustusta voit hakea kahden kuukauden ajan lakon päättymisestä. Lakkoavustus on 160 euroa/päivä.

Henkilökohtaisten avustajien lakko yksityisellä sosiaalipalvelualalla Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa

Lakko koskee henkilökohtaisia avustajia, jotka kuuluvat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen A palkkaryhmään, jolloin palkka sijoittuu G12A-G15 palkkaluokkiin.

Lakko alkaa maanantaina 19.6.2023 klo 00:01 ja päättyy torstaina 22.6.2023 klo 23:59. Työtaistelu koskee kaikkia tällä aikavälillä alkavia työvuoroja.

Henkeä ja terveyttä uhkaavat tehtävät kuuluvat muihin palkkaryhmiin ja ne rajataan työtaistelun ulkopuolelle.

Lastensuojelun lakko yksityisellä sosiaalipalvelualalla Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen maakunnissa

Lakko alkaa maanantaina 19.6.2023 klo 00:01 ja päättyy torstaina 22.6.2023 23:59. Työtaistelu koskee kaikkia tällä aikavälillä alkavia työvuoroja.

Lakon ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaiden hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Lastensuojelun lakkokohteet

Lastensuojelun työlupahakemukset

Lakkoilmoituksessa on jo rajattu asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaiden hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.  Lastensuojelussa liitto voi kuitenkin antaa poikkeuksellisessa yksittäistapauksessa erillisen työluvan tehtävälle.

Lakkoaikaa 19.6. 2023–22.6. 2023 koskevat lastensuojelun työlupahakemukset on tehtävä torstaihin 15.6. klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä tulleet hakemukset käsitellään ja päätös lähetetään 15.6. Poikkeusluvan hakee aina työnantaja kirjallisesti ja se on perusteltava. Ilman pyydettyjä tietoja lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hoiva-alan lakko yksityisellä sosiaalipalvelualalla Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa

Lakon piirissä on hoivatyö, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

Lakko alkaa tiistaina 20.6.2023 klo 00:01 ja päättyy torstaina 22.6.2023 klo 23:59. Työtaistelu koskee kaikkia tällä aikavälillä alkavia työvuoroja.

Hoiva-alan lakkokohteet

Hakusaarto

Lakkovaroituksen lisäksi JHL on julistanut määräaikaisen ja rajatun hakusaarron neljään hoiva-alan konserniin. Ne ovat

  • Pihlajalinna Oyj ja sen kaikki tytäryhtiöt
  • Irepse Oy (Esperi konserni) ja sen kaikki tytäryhtiöt
  • Mehiläinen konserni Oy ja sen kaikki tytäryhtiöt
  • Attendo Ab ja sen kaikki tytäryhtiöt.

Liitto kieltää jäseniään hakeutumasta näihin konserneihin kuuluvien Suomessa toimivien yritysten tarjoamaan työhön, johon sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Hakusaarto alkaa 31.5.2023 kello 15:00 ja päättyy 14.6.2023 kello 15:00.


Lakot yksityisellä sosiaalipalvelualalla: lastensuojelu 31.5.–3.6. ja varhaiskasvatus 31.5.–2.6. ja ympärivuorokautinen palveluasuminen ja palveluasumisen yksiköt 1.6.-3.6.

Lakko

Lakkoavustusta voit hakea kahden kuukauden ajan lakon päättymisestä. Lakkoavustus on 160 euroa/päivä.

Lakot lastensuojelun sekä varhaiskasvatuksen yksiköissä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa:

Lastensuojelun lakko alkaa keskiviikkona 31.5.2023 klo 00.01 ja päättyy lauantaina 3.6.2023 klo 23.59. Työtaistelu koskee lakon aikana alkavia työvuoroja. Katso lastensuojelun lakkokohteet

Varhaiskasvatuksen työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikkona 31.5.2023 klo 00.01 ja perjantain 2.6.2023 klo 23.59 välisenä aikana. Työnseisaukset kestävät päättyvän työvuoron loppuun. Katso varhaiskasvatuksen lakkokohteet

Lastensuojelun työlupahakemukset

Lakkoilmoituksessa on jo rajattu asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaiden hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.  Lastensuojelussa liitto voi kuitenkin antaa poikkeuksellisessa yksittäistapauksessa erillisen työluvan tehtävälle.

Lakkoaikaa 31.5.2023- 3.6.2023 koskevat lastensuojelun työlupahakemukset on tehtävä tiistaihin 30.5. klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä tulleet hakemukset käsitellään ja päätös lähetetään tiistaina 30.5. Poikkeusluvan hakee aina työnantaja kirjallisesti ja se on perusteltava. Ilman pyydettyjä tietoja lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Lue uutinen yksityisen sosiaalipalvelualan työtaistelutoimista 16.5.

Lakot ympärivuorokautisen palveluasumisen ja palveluasumisen yksiköissä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa:

Lakot alkavat torstaina 1.6.2023 klo 00.01 ja päättyvät lauantaina 3.6.2023 klo 23:59. Työtaistelu koskee kaikkia tällä aikavälillä alkavia työvuoroja. Katso lakkokohteet

Lue 17.5. uutinen työtaistelutoimista

Lakkojen ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaan hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi. 


Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityisellä sosiaalipalvelualalla 2.5.-14.6.

ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi tiistaina 2.5.2023 klo 13.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 14.6. klo 15.00 saakka, mikäli ennen sitä ei työehtosopimuksesta saavuteta neuvottelutulosta.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta (YSOS TES).

Ammattiliittosi JHL tiedottaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon muutoksista tai mahdollisista jatkotoimista tällä sivulla sekä jäsenkirjeillä.

Miksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Vauhditamme yksityisen sosiaalipalvelualan tes-neuvotteluja. Työehtosopimus umpeutui 30.4. ja ala on sopimuksettomassa tilassa. Uudesta työehtosopimuksesta on neuvoteltu helmikuusta lähtien. Työnantajan esitykset ovat olleet varsin kaukana JHL:n tavoitteista.

Katso usein kysytyt kysymykset ja vastaukset ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Lue uutinen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon jatkumisesta


Heta-tesiä noudattavien henkilökohtaisten avustajien lakko 6.6.-12.6. koko maassa

Lakko

Lakkoavustusta voit hakea kahden kuukauden ajan lakon päättymisestä. Lakkoavustus on 160 euroa/päivä.

Lakko 6.6.-12.6.2023

Lakko koskee HETA-TES:n soveltamisalalla, työnantajamallilla työskenteleviä avustajia koko maassa. Lakko koskee palkkaryhmää A.

Lue 22.5. uutinen toisesta lakkovaroituksesta ja muista työtaistelutoimenpiteistä

Lue 10.5. uutinen lakkovaroituksesta ja muiden työtaistelujen jatkumisesta


Ylityö- ja vuoronvaihto- ja lisätyökielto sekä hakusaarto henkilökohtaisten avustajien Heta-tesissä 3.5. alkaen

Ylityö-, vuoronvaihto- ja lisätyökielto sekä hakusaarto alkaa keskiviikkona 3.5. klo 14:00 ja jatkuu toistaiseksi.

Hakusaarto tarkoittaa, että JHL:n jäsenten ei pidä hakea töihin hakusaarron kohteena oleviin yrityksiin. Hakusaarto on pätevä syy työstä kieltäytymiselle. Jos olet työtön työnhakija, voit jättää hakematta työvoimaviranomaisen tarjoamaa ja saarron piirissä olevaa työtä. Sinulle ei tule karenssia.

Katso usein kysytyt kysymykset ja vastaukset ylityö-, vuoronvaihto- ja lisätyökiellosta, sekä hakusaarrosta Heta-tesin osalta.

Katso myös 3.5.2023 uutinen Heta-tesin työtaistelutoimista.

Miksi ylityö-, vuoronvaihto- ja lisätyökielto sekä hakusaarto

Toimenpiteillä vauhditetaan päättyneitä työehtosopimusneuvotteluja. Henkilökohtaisen avun työnantajamallia koskeva Heta-tes on umpeutunut huhtikuun lopussa. Ala on sopimuksettomassa tilassa. Neuvottelut alkoivat tammikuun lopussa. Työnantajan esitykset ovat olleet toistaiseksi varsin kaukana JHL:n tavoitteista. 


Ohjeita jäsenille lakosta

Katso tästä ohjeet, miten varaudut lakkoon, mitä teet kun olet lakossa ja miten toimit kun lakko päättyy

Lue työtaisteluiden ja lakkojen useimmin kysytyt kysymykset

Lakkosanaston löydät tästä

Lakkoavustus

Lue nämä asiat, ne ovat tärkeitä!

Lakkoavustusta haetaan lakon päätyttyä omaJHL:n kautta. Sitä voi hakea 2 kuukauden ajan lakon päättymisestä, sen jälkeen hakujärjestelmä sulkeutuu.

Lakkoavustus on veronalaista tuloa 16 euroa ylittävältä osalta (TVL 88§verohallinnon päätös ). Verokorttia ei tarvitse toimittaa. JHL maksaa avustuksia kerran viikossa lakon päättymisen jälkeen. Liitto ilmoittaa maksettujen lakkoavustusten summan verottajalle.

HUOM! Lakkoavustusta maksetaan viikon kestävän lakon osalta korkeintaan viideltä päivältä. Tämä päätös koskee kaikkia viikon JHL:n lakkoja.

Kenelle avustusta maksetaan

Avustus maksetaan lakkokohteen jäsenille,  jotka ovat osallistuneet lakkoon.
Avustuksen saamiseksi on täytettävä seuraavat ehdot:

  • jäseneksi liittyminen on tapahtunut ennen lakon alkamista ja  vähintään ensimmäinen jäsenmaksu pitää olla maksettuna ennen lakkoavustuksen maksamista
  • myös ”vanhoilla” jäsenillä jäsenmaksujen on oltava maksettuna
  • jäsenen on toimittava JHL:n päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Jos on liittynyt jäseneksi juuri ennen lakkoa, jäsenhakemusten ruuhkautumisen vuoksi lakkoavustuksen haku saattaa näkyä omaJHL:ssä hieman viiveellä.

Lakkoavustusta ei makseta:

  • työluvalla tai hätätyönä tehdyistä työpäivistä/työvuoroista
  • jos on liittynyt JHL:ään kesken lakon.

Väärin perustein haettu lakkoavustus on petos.

Näin haet lakkoavustusta omaJHL:stä

Kirjaudu omaJHL:ään, valitse vasemman palkin alareunasta ”Lakkoavustushakemus”. Lisää hakemuslomakkeelle pankkiyhteystietosi, rastita lakkopäiväsi, vakuuta tiedot oikeiksi ja tallenna. Tämän jälkeen hakemus siirtyy jäsenyhdistyksen tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi, ja sitten maksatukseen. Avustuksia maksetaan kerran viikossa.

Jos et aiemmin ole kirjautunut omaJHL:ään, katso ohjeet omaJHL-sivulta.

Muiden SAK:laisten liittojen jäsenet ja lakkoavustus

JHL:n julistamista lakoista muut SAK:laisten liittojen jäsenet hakevat avustusta verkkolinkillä. Verkkolinkin avustuksen hakemista varten saat lakkoalueen JHL:n aluetoimistosta.