Sopimusneuvottelut

Ammattiliitto JHL:n neuvottelut jäsentensä tärkeimmästä jäsenedusta, työ- tai virkaehtosopimuksista on saatu vuoden 2023 osalta päätökseen. Valtaosassa alojamme sopimuspöytien ääreen palataan vuoden 2025 alussa. Mitä sopimustoiminnassa tapahtuu neuvottelukierrosten välillä? Tältä sivulta löydät valaistusta tähän kysymykseen. Sivulle on myös koottu kaikki sopimusneuvotteluja koskevat uutiset tältä vuodelta. 

Varsinaisten työehtosopimusneuvottelujen jälkeen JHL ja muut neuvottelujen osapuolet toimivat koko sopimuskauden ajan niin sanotun jatkuvan neuvotteluperiaatteen mukaan.  Näissäkin neuvottelupöydissä pidämme aina jäsenen puolta. Liity sinäkin joukkoon, mitä enemmän meillä on jäseniä, sitä herkemmin meitä kuullaan. Seuraa myös JHL:n neuvottelu-uutisia.

Jatkuvat neuvottelut

Jatkuvan neuvottelun periaate tarkoittaa sitä, että tes-neuvottelujen jälkeen JHL ja muut osapuolet jatkavat keskustelua ja vuoropuhelua koko sopimuskauden ajan. Neuvottelupöytään käydään muun muassa silloin, jos työnantajan ja työntekijöiden välillä syntyy erimielisyyttä siitä, miten työehtosopimusta (tes) pitäisi tulkita. Neuvottelupöytä kutsuu myös silloin, jos työnantajapuolella suunnitellaan muutoshankkeita, joilla on vaikutuksia voimassa oleviin sopimuksiin. 

Jatkuvat neuvottelut ovat tärkeitä, koska ne esimerkiksi 

  • antavat osapuolille mahdollisuuden reagoida nopeastikin muuttuviin tilanteisiin 
  • tarjoavat foorumin, jossa voidaan ratkaista tes-tulkintojen erimielisyyksiä ilman että asiaa puitaisiin oikeudessa
  • edistävät työntekijöiden ja työnantajien välistä vuoropuhelua. 

Sopimuskauden työryhmät

Jatkuvan neuvottelun periaatteen lisäksi JHL on koko sopimuskauden mukana työryhmissä, joista on sovittu tes-neuvotteluissa. Jokaisella työehtosopimuksella on omat työryhmänsä. Monissa sopimuksissa työryhmiä on useita.  

Työryhmille on usein annettu jokin tietty asia, johon pitäisi löytää ratkaisu tai jota pitäisi kehittää.

Työskentelylle on saatettu määrätä aikataulu, mihin mennessä tuloksia pitäisi syntyä.

Tavallista on, että työryhmät työskentelevät koko sopimuskauden ajan, koska niistä aiheutuvien muutosten kustannuksista sovitaan useimmiten seuraavissa sopimusneuvotteluissa. 

Jotkut työryhmät ovat pitkäaikaisia ja ne työskentelevät sopimuskaudesta toiseen. Jotkut työryhmät ovat vain yhden sopimuskauden mittaisia.

Lähes kaikissa JHL:n solmimissa työ- tai virkaehtosopimuksissa on sovittu työryhmistä. Kaikki liiton sopimukset löydät jhl.fi/työehtosopimukset-sivulta

Esimerkkejä työryhmistä

Kaikissa kunta- ja hyvinvointialan sopimuksissa on omat palkkaustyöryhmänsä, joiden tehtävänä on löytää ratkaisut oman sopimuksen palkkausjärjestelmiin. Erityisen ajankohtaisia nämä ovat hyvinvointialueiden sopimuksissa (HYVTES ja Sote-sopimus), joissa on rakennettava uusi palkkausjärjestelmä. Myös työaikakysymyksiin liittyviä ryhmiä on useita eri sopimuksissa. 

Valtiolla on myös oma palkkaustyöryhmä, jonka tehtävänä on tehdä ehdotuksia valtion palkkausjärjestelmien kehittämiseksi. 

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on työryhmä, joka selvittää suojavaatetusta. 

Kirkon alalla ei varsinaisia työryhmiä ole, vaan pääryhmä neuvottelee kaikista asioista. Muun muassa alan palkkakilpailukykyä koskevat neuvottelut pitäisi olla taputeltu 30.11.2023 mennessä. Nämä neuvottelut vaikuttavat sopimuskauden tuleviin palkankorotuksiin. 

Ammattiliitto JHL:n solmimat työ- ja virkaehtosopimukset (tes/ves) ja niiden päättymisajat

Taulukosta näet, milloin taas neuvotellaan.  Klikkaamalla kuvaa sinulle avautuu taulukko isommassa koossa.

Työehtosopimukset

Tutustu työehtosopimuksiimme täällä.

Sopimusneuvottelujen uutiset