Kärkihankkeet

Yhteiskuntavaikuttamisessa olemme nostamassa kärkihankkeiksi asioita, jotka vaikuttavat nyt ja tulevaisuudessa merkittävästi sekä jäsentemme työhön ja työskentelyoloihin että koko yhteiskuntaamme.  

JHL:n hallitus on päättänyt seuraavien 2−4 vuoden tärkeimmät vaikuttamiskohteet, eli kärkihankkeet. Niitä ovat

 • sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) henkilöstöpulan helpottaminen
 • julkiset hankinnat ja varautuminen
 • varhaiskasvatuslain uudistaminen
 • työvoimapalveluja koskeva uudistus.

Olemme asettaneet näihin hankkeisiin tavoitteet, joiden saavuttamiseksi panostamme vaikuttamistyössä paljon.

JHL:n tavoitteena on

 • helpottaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpulaa
 • tuoda JHL:n jäsenten ääni kuuluviin keskusteluihin ja päättäjille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpula on vakava ongelma Suomessa. Se vaikuttaa alalla työskentelevien lisäksi koko suomalaisen yhteiskunnan toimivuuteen. Suomen väestö ikääntyy kovaa vauhtia, minkä myötä tarve sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille lisääntyy entisestään. Samaan aikaan huoltosuhde heikkenee, kun nuorempia ikäpolvia syntyy yhä vähemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että hoivakustannusten maksajia sekä mahdollisia työntekijöitä sosiaali- ja terveysalalle on yhä vähemmän. Lisähaasteensa luo sekin, että monet nykyisistä alan ammattilaisista eläköityvät lähitulevaisuudessa. 

Haluamme olla mukana helpottamassa soten henkilöstötilannetta ja osallistua toimiin, jotka edesauttavat henkilöstön saamista ja pysymistä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Olemme tehneet sosiaali- ja terveysministeriölle suosituksia sote-henkilöstöpulan ratkaisemisesi, ja työ jatkuu. 

Tutustu enemmän JHL:n sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.

Hankkeen vastuuhenkilö: Miranna Seppälä 050 4449 767 / miranna.seppala@jhl.fi 

JHL:n tavoitteena on, että

 • tulevaisuudessakin julkiset palvelut on tuotettava pääsääntöisesti julkisesti
 • in house -yhtiöiden toimintamahdollisuudet varmistetaan
 • huoltovarmuudella ja varautumisella turvataan palvelut häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Varmistetaan huoltovarmuus myös niissä palveluissa, jotka on ulkoistettu yksityiselle sektorille.

Kuntien sekä kuntien ja hyvinvointialueiden välinen yhteistyö edistää palvelujen sujuvuutta, palveluketjujen eheyttä ja huoltovarmuuden toteuttamista. Tämä on mielestämme tärkeää, koska kuntien ja hyvinvointialueiden on huolehdittava laadukkaista palveluista normaaliolojen lisäksi myös häiriötilanteissa.  

Huoltovarmuudella ja varautumisella turvataan arjessa tarvittavat palvelut, jotta arki voi jatkua mahdollisimman häiriöttä koettelemuksista huolimatta. Kannustamme jatkossakin edistämään kuntien ja hyvinvointialueiden in house -toimintaa, jolla on jo nyt tärkeä merkitys huoltovarmuus- ja varautumistoiminnan näkökulmasta.

Huoltovarmuuden kokonaisuudessa ja kehittämistyössä on huomioitava palveluissa tarvittavat tukipalvelut, kuten esimerkiksi ravitsemis- ja puhtauspalvelut. Kyseiset palvelut ovat varautumisen näkökulmasta kriittisiä toimintoja.

Hankkeen vastuuhenkilö: Keijo Karhumaa 040 525 7852 / keijo.karhumaa@jhl.fi 

Lue lisää:  

JHL:n tavoitteena on, että

 • liiton jäsenten varhaiskasvatuslain (vaka-laki) mukainen kelpoisuus säilyy ja etenemismahdollisuudet ammattiuralla ovat oikeasti olemassa
 • alan veto- ja pitovoima paranee.

Vuonna 2030 voimaan tuleva laki muuttaa varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta niin, että suuri määrä vaka-lastenhoitajia on vaarassa jäädä työttömiksi.

Me teemme työtä sen eteen, että lastenhoitajat säilyvät lain mukaisesti kelpoisina ammattilaisina ja että heillä on mahdollisuus kouluttautua edelleen.

JHL on vaikuttanut lainsäädäntöprosessiin antamalla useita lausuntoja ja tekemällä aloitteita sekä julkilausumia prosessin eri vaiheissa. Olemme osallistuneet kuulemisiin ja tavanneet päättäjiä varhaiskasvatuslain pulmien tiimoilta. Lisäksi olemme pilotoineet opintopolkumalleja vaka-opettajaksi pätevöitymiseen ja sosionomipintoihin.

Teemme myös töitä sen eteen, että lain soveltamisesta saataisiin selvät ohjeet, joita noudatetaan työpaikoilla.

Hankkeen vastuuhenkilö: Hanna Takolander 044 0750 850 / hanna.takolander@jhl.fi 

Katso myös: JHL:n koulutuspoliittinen edunvalvonta -sivu  

Työvoimapalvelujen uudistamisessa JHL:n tavoitteena on:

 • Turvata valtiolta kuntiin siirtyvän henkilöstön työehdot kunta-alan työehtosopimusympäristössä.
 • Edistää työvoimapalveluissa tarvittavaa henkilöstömäärää, palvelujen rahoitusta ja laadukkaita palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden ja kuntien tarpeita.

Vastuu työvoimapalveluista siirtyy 1.1.2025 valtiolta kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville yhteistoiminta-alueille (TE24). TE-toimistojen henkilöstö siirtyy valtion leivistä kuntien palkkalistoille. Työnantajan vaihtuminen merkitsee muun muassa sitä, että työ- ja virkaehtosopimus muuttuu.

Valtakunnalliset muutosneuvottelut on käyty syksyllä 2023. Talven ja kevään 2024 aikana neuvotteluja käydään työllisyysalueilla, TE-toimistoissa  ja kunnissa.  edustajat ovat mukana näissä neuvotteluissa. Pidämme tärkeänä sitä, että neuvotteluissa käydään tarkasti läpi toimenpiteet, jotka vaikuttavat henkilöstön asemaan työllisyysalueilla.

 JHL:n tavoitteena on pitää huolta siitä, ettei yksikään siirtyvä henkilö jää muutoksessa yksin.  Olemme tukena virasto-, alue, ja kuntakohtaisissa yt-neuvotteluissa. Valvomme, että jokaisen jäsenemme edunvalvonta hoidetaan, sillä JHL:läinen luottamusmies on mukana neuvotteluissa. JHL on mukana myös kunnissa tehtävässä valmistelussa ja on valmiina vastaanottamaan JHL:n nykyiset ja tulevat jäsenet edunvalvontansa piiriin.

Hankkeen vastuuhenkilö:
Kristian Karrasch kristian.karrasch@jhl.fi

Katso myös: