Hyvinvointialan virka- ja työehtosopimus HYVTES

Hyvinvointialueiden henkilöstölle tuli 1.3.2023 voimaan oma virka- ja työehtosopimus HYVTES. Käytännössä määräykset ovat samat kuin nykyiset KVTESin määräykset. Muutokset ovat lähinnä teknisiä. KVTESin ja ja kuntien teknisten virka- ja työehtosopimus TS:n määräysten soveltaminen hyvinvointialueilla on päättynyt.

JHL on neuvotellut hyvinvointialan virka- ja työehtosopimuksen sinulle, työskenteletpä pelastajana, toimistossa, hallinnossa tai ruokapalvelussa. Kuulumalla liittoon saat edunvalvontaa, tukea ja turvaa. 

Tällainen on HYVTES

HYVTESin sopimuskausi, eli voimassaoloaika, on 1.3.2023–30.4.2025.

HYVTES määrää hyvinvointialueilla ja hyvinvointiyhtymissä töissä olevien työ- ja virkaehdot. Tes koskee henkilöitä, jotka tekevät toimisto-, hallinto-, ICT-, siivous- ja ruokapalvelu- ja teknisiä- ja pelastustöitä.

HYVTES määrittelee myös hyvinvointialueiden koko henkilöstön yleiset palvelussuhteen ehdot, kuten vuosiloman, virka- ja työvapaat ja luottamusmiesmääräykset, joten ne koskevat myös Sote-sopimuksen piirissä olevia, hyvinvointialuille siirtyneitä työntekijöitä ja viranhaltijoita.

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES (linkki KT:n sivuille)

HYVTESin liitteet

  • Liite 1: Eräissä hallinnon asiantuntijatehtävissä, toimistoalan tehtävissä ja ICT-alan tehtävissä sekä sisäisessä palvelutoiminnassa toimiva henkilöstö
  • Liite 2: Ruokapalveluhenkilöstö
  • Liite 3: Muiden alojen palveluhenkilöstö 
  • Liite 4: Neuvotteluosapuolten suositus HYVTES:n palkkatilastoinnin edistämiseksi
  • Liite 5: Vammaisten työllistymistä koskevat erityismääräykset
  • Liite 6: Matkakustannusten korvaukset
  • Liite 7: Teknistä alaa koskevat määräykset

Palkankorotukset vuosina 2023 ja 2024

HYVTESin piirissä olevien henkilöiden palkkoja korotetaan vuosina 2023 ja 2024 samalla tavalla kuin KVTESin piirissä olevien palkkoja. Katso tarkemmin KVTESin sivulta.

HYVTES- sopimuksen palkankorotukset sopimuskaudella 1.5.2022–30.4.2025 (verrokkialojen lisäykset huomioitu)

Palkankorotukset vuonna 2024

  • 1.6.2024 yleiskorotus 2,27 prosenttia
  • 1.6.2024 järjestelyerät 0,40 prosenttia ja 0,33 prosenttia
  • 1.6.2024 paikallinen kehittämiserä 1,00 prosenttia.

HYVTES ja kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskeva kehittämisohjelma 2023–2027 

KorotusAjankohta%-määrä/€
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 1,2 %  
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 1,0 % 
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2025 0,8 % 
 
Ohjelma jatkuu vielä 2026-2027 

HYVTES-sopimuksen palkkausjärjestelmän kehittäminen ja palkkojen yhteensovittaminen 

KorotusAjankohta%-määrä/€
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 1,0 %  palkkausjärjestelmän kehittämistä, palkkauksen kehittämistä ja palkkojen yhteensovittamista koskevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan.
Paikallinen järjestelyerä 1.10.2024 2,0 %  palkkojen yhteensovittamisen, palkkauksen kehittämisen ja/tai palkkausjärjestelmien käyttöönoton rahoittamiseen. 
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2025 1,0 %  palkkojen yhteensovittamisen, palkkauksen kehittämisen ja/tai palkkausjärjestelmien käyttöönoton rahoittamiseen. 
Mikäli em. rahoitus ei riitä palkkojen yhdenmukaistamiseen, työnantajan on rahoitettava sen loppuun saattaminen muulla tavoin.