Tietoa JHL:stä

JHL on ammattiliitto, jonka tehtävänä on parantaa ja puolustaa jäsentensä työehtoja, muuttaa työelämää positiiviseen suuntaan sekä edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä.

Lyhenne JHL tulee sanoista Julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Olemme Suomen suurin julkisten alojen ammattiliitto, jonka jäsenillä on noin tuhat ammattinimikettä. JHL puolustaa tinkimättä koko laajan ammattikirjonsa etuja ja oikeuksia työelämässä.

JHL numeroina

JHL:n strategia ja palvelulupaus

Ammattiliitto JHL:n perustehtävä on tiivis, mutta vaativa: Parannamme yhdessä jäsentemme asemaa työelämässä ja yhteiskunnassa, ja pidämme jäsenistämme huolta.

JHL:n toimintaa ammattiliittona ohjaavat nämä kolme arvoa:

  • Jäsen on tärkein.
  • Edistämme oikeudenmukaisuutta.
  • Olemme luotettavia ja vastuullisia. 

Ajamme jäsentemme etuja aktiivisella edunvalvonnalla ja olemalla valppaina neuvottelupöydissä. Pidämme myös huolen siitä, että työpaikoilla on kykyä ja osaamista edunvalvontaan. 

Ammattiliittona JHL auttaa jäsenyhdistyksiään toimimaan entistä paremmin. Koulutamme osaavia aktiiveja, jotka ovat korvaamaton osa edunvalvontaa. 

Viisi strategista päämäärää

  • Jäsentemme toimeentulo, työehdot ja työmarkkina-asema parantuvat. 
  • Sopimusalojemme työpaikat ovat järjestäytyneet, yhdistyksemme ovat toimivia ja niissä on osaavat aktiivit. 
  • Jäsenetumme ja jäsenpalvelumme ovat kilpailukykyisiä. 
  • JHL-yhteisöllisyys, osallisuus ja joukkovoima vahvistuvat. 
  • Yhteiskunnallinen vaikutusvaltamme kasvaa.

Palvelulupaus jäsenille

JHL haluaa pitää jäsenistään huolta, siksi olemme antaneet palvelulupauksen  Olemme läsnä työpaikallasi, hoidamme asiat jouhevasti. Meihin saa yhteyden helposti ja kohtaamme jäsenemme kuunnellen sekä sovimme, miten asiaa voidaan hoitaa yhdessä eteenpäin.

JHL:n organisaatio

Ammattiliitto JHL rakentuu yhdistyksistä, edustajistosta, hallituksesta ja keskus- sekä aluetoimistoista. Yhteisöjäsenliitot ovat JHL:n neuvottelukumppaneita, JHL työttömyyskassa ja JHL-opisto ovat tärkeä osa JHL:n palveluita.

JHL:n historia lyhyesti

JHL perustettiin 22.11.2005. Julkisia palveluja tuottavien ammattiliittojen yhdistymisellä tavoiteltiin neuvotteluasemien vahvistamista eri sopimussektoreilla ja neuvottelutasoilla, erityisesti jatkuvasti kasvavalla yksityisellä hyvinvointipalvelualalla. Voimien yhdistämisellä haettiin myös tehostusta yhteiskuntavaikuttamiseen. Tärkeäksi tekijäksi koettiin sekä järjestäytymisen selkeyttäminen että jäsenpalvelujen säilyttäminen laadukkaina.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n perustivat SAK:laiset julkisten alojen liitot Kunta-alan ammattiliitto KTV, Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ja Valtion yhteisjärjestö VTY. JHL:n yhteisöjäseniksi liiton perustamisvaiheessa tulivat Merivartioliitto MVL (nykyinen nimi Rajaturvallisuusunioni), Tulliliitto ja Vankilavirkailijain liitto VVL.

Vuonna 1931 perustettu Kunta-alan ammattiliitto KTV oli Suomen julkisen sektorin suurin ammattiliitto. Valtaosa kuntapalveluja tuottavista palkansaajista kuului KTV:hen.

Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL (perustettu vuonna 1929) kokosi yhteen valtion ja sen laitosten ja osakeyhtiöiden sekä myös yksityisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleviä työntekijöitä.

Aliupseeriliitto liittyi JHL:n yhteisöjäseneksi vuonna 2008.

Vuonna 2010 Rautatieläisten liitto teki päätöksen liittyä JHL:ään. Perustettiin Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL. JHL:n jäseniksi rautatieläiset liittyivät vuoden 2012 alussa.

Julkisia palveluja

…ovat valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden tuottamat palvelut. Esimerkiksi terveyspalvelut, koulut, tutkimuslaitokset, poliisi, teiden hoito, päivähoito, vanhus-, virasto- ja kirjastopalvelut.

Yksityisiä hyvinvointipalveluja

…ovat palvelut, jotka tuotetaan verovaroin, mutta yksityisen toimesta. Esimerkiksi yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut, järjestöjen päihdehuoltopalvelut, yksityisten ammattioppilaitosten tarjoamat palvelut, urheilujärjestöjen toiminta, maatalous- ja neuvonta-alojen tarjoamat palvelut. Myös yliopistot ja korkeakoulut ovat tänä päivänä yksityisiä palveluja.

Ilmoituskanava väärinkäytöksille

Mikäli asioit työtehtäviesi puolesta JHL:n kanssa ja olet siinä yhteydessä huomannut ilmoittajansuojelulain soveltamisalaa koskevia väärinkäytöksiä tai rikkomuksia, voit tehdä havainnosta ilmoituksen osoitteeseen JHL-ilmoituskanava@jhl.fi

JHL:n oikeudellisen toimialueen johtaja lukee sähköpostiosoitteeseen lähetetyt ilmoitukset ja arvioi, onko ilmoituksessa kyse lain soveltamisalaan kuuluvasta asiasta. Ilmoitukset eivät ole anonyymeja. Mikäli ilmoitus koskee lain soveltamisalaa, ilmoittajaa koskee lain tarkoittama ilmoittajansuojelu.

Ilmoittajalle tulee seitsemän päivän sisällä vastaus siitä, että viesti on vastaanotettu, ja kolmen kuukauden sisällä tieto siitä, mihin toimiin on ryhdytty.

Ilmoittajansuojelukanavaan ei voi ilmoittaa muista kuin ilmoittajansuojelulain tarkoittamista väärinkäytösepäilyistä. Lain tarkoittamat väärinkäytökset uhkaavat yleistä etua ja aiheuttavat vakavaa haittaa (esim. rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen, liikenneturvallisuus, ympäristönsuojelu). Lue lisää ilmoittajansuojelusta: Ilmoittajansuojelu | Valtioneuvoston oikeuskansleri

JHL:n hallituksen kokousmuistiot

Vuosi 2024

Vuosi 2023