Yhdistysten omat koulutukset ja JHL:n tuki

JHL-yhdistykset voivat järjestää koulutusta itsenäisesti. Ammattiliitto JHL tukee koulutuksia rahallisesti.

JHL:n yhdistykset voivat järjestää koulutusta itsenäisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistys vastaa itse kurssin järjestämisestä ja kuluista, mm. kouluttajan ja kurssitilojen hankinnasta. JHL tarjoaa yhdistyksilleen taloudellista kurssitukea sekä kurssisisältöjä.

Omaa koulutusta suunnittelevan yhdistyksen kannattaa ensimmäisenä ottaa yhteyttä aluetoimistoon. Näin löytyy sopiva kouluttaja, joka auttaa kiinnostavan kurssin suunnittelussa. Koulutuksia on myös mahdollista järjestää useamman oman alan tai alueen JHL-yhdistyksen kanssa.

Oman koulutuksen kurssituki ja sen hakeminen

JHL-yhdistykset voivat hakea kurssitukea jatkuvalla haulla läpi vuoden. Tukea pitää hakea viimeistään kuukautta ennen kurssia. Päätökset kurssituesta tehdään kurssineuvonnassa.

 • Kurssin suosituskoko on kymmenen henkilöä.
 • Kurssin vähimmäiskesto on kuusi oppituntia (1 oppitunti = 45 minuuttia).
 • Kurssi voidaan jakaa myös useammalle päivälle, mikäli vähimmäistuntimäärä täyttyy.

Yhdistys voi saada kurssitukea pääsääntöisesti yhteen koulutukseen kalenterivuoden aikana. Tuki maksetaan, kun kaikki tarvittavat dokumentit on toimitettu kurssineuvontaan kuukauden kuluessa kurssin päättymispäivästä.

JHL:n yhdistysten kurssituki omaan koulutukseen on enintään 30 euroa/JHL:n jäsen ja se maksetaan tositteita vastaan. Tukea maksetaan niistä osallistujista, jotka ovat järjestävän yhdistyksen tai yhdistysten jäseniä. Kurssitukea haetaaan sähköisellä lomakkeella.

Yhdistys vastaa liiton ulkopuolisen kouluttajan palkkion sekä muiden kulujen maksamisesta.

Lisätietoja saat JHL-opiston kurssisihteereiltä sähköpostitse kurssit@jhl.fi tai ma – to klo 9 – 12 puhelimitse 010 7703 510.

Valmiit teemapaketit

Kurssin suunnittelun avuksi on laadittu neljä teemapakettia, joiden avulla yhdistys voi rakentaa sopivan koulutuksen. Koulutuksissa voidaan myös käsitellä esimerkiksi ajankohtaisia edunvalvonnan kysymyksiä. Lopullinen kurssi rakennetaan yhdistyksen omien tarpeiden mukaisesti yhdessä kouluttajan kanssa.

Teema 1: Intoa ja taitoa yhdistystoimintaan (6–12 oppituntia)

 • Yhdistyksen perustehtävää etsimässä. Miksi yhdistys on olemassa?
 • Yhdistyslaki, säännöt ja kokoustekniikka – toimivan yhdistyksen perusta
 • Kuka päättää ja millä oikeudella? Hallituksen tehtävät ja työnjako
 • Johdatus järjestämiseen, järjestäytymiseen ja jäsenhankintaan
 • Toiminnan suunnittelusta intoa yhteiseen työhön
 • Yhdistys työpaikalla

Intoa ja taitoa yhdistystoimintaan -teeman malliohjelma
Intoa ja taitoa yhdistystoimintaan -diasarja
Intoa ja taitoa yhdistystoimintaan – kouluttajan opas

Teema 2: Yhdistys yhteiskuntavaikuttajana (6–12 oppituntia)

 • Suunnitelmallinen vaikuttaminen
 • Päätöksenteon ja vaikuttamisen paikat ja aika
 • Yhdistyksen vaikuttamisen muotoja toreilta valtuustoon ja eduskuntaan
 • Vaikuttamisverkoston rakentaminen
 • Työkaluja poliittisiin kahvipöytäkeskusteluihin eli parempia väitteitä ja perusteluja
 • Oikeudenmukainen yhteiskunta, jota tavoittelemme

Yhdistys yhteiskuntavaikuttajana -kurssin malliohjelma

Teema 3: Parempaa työelämää – yhdistys työhyvinvoinnin edistäjänä

 • Yhteistoiminnallinen, työyhteisölähtöinen työn ja työolojen kehittäminen
 • Kuinka yhdistys ja henkilöstön edustaja on aloitteellinen ja osallistuu kehittämiseen
 • Yhdistyksen rooli ja keinot työhyvinvoinnin edistäjänä
 • Omat voimavarat ja muutoksen käsitteleminen

Parempaa työelämää – yhdistys työhyvinvoinnin edistäjänä -kurssin malliohjelma

Teema 4: Muuttuva yhdistys – yhdistysten liitokset (12 tuntia)
Sote-palveluiden uudelleenorganisointi hyvinvointialueilla vaikuttaa merkittävästi JHL-yhdistysten toimintaan ja järjestäytymiseen. Koulutuksessa perehdytään yhdistystä koskeviin rakenteellisiin muutoksiin.

Kurssin tavoitteena on määritellä yhdistysten ja luottamusmiesten yhteinen näkemys tulevista muutoksista jäsenten työpaikoilla ja löytää yhteinen näkemys siitä, millä toimenpiteillä ja millaisella yhteistyöllä JHL pystyy parhaiten vastaamaan tuleviin muutoksiin. Koulutus toteutetaan toiminnallisten menetelmien avulla, vertaistuen avulla opitaan menetelmien käyttöä erilaisten prosessien ohjauksessa ja yhdistyksen johtamisessa.

Muuttuva yhdistys – yhdistysten liitokset -kurssin malliohjelma