Tietotyö-, hallinto- ja kirjastoala

Ammattiliitto JHL:n tietotyö-, hallinto- ja kirjastoalan tähtiammattilaisen kohtaat esimerkiksi kuntien tai oppilaitosten hallinnossa, kirjastoissa, hyvinvointialueiden tietopalvelussa tai julkisomisteisten terveydenhuoltoyritysten ja liikelaitosten palveluksessa.

Alan tehtävissä työskennellään monella eri sektorilla: niin kuntien, hyvinvointialueiden, järjestöjen, valtionhallinnon kuin yksityisten työnantajien palveluksessa.

Ammattinimikkeitä ovat muun muassa kirjastovirkailija, arkistosihteeri, tietopalvelusihteeri, tietohallintosihteeri, kurssisihteeri, toimistosihteeri, opintoasiainsihteeri, palvelusihteeri, työsuojeluvaltuutettu, suunnittelija sekä tekninen assistentti. Teetpä työtäsi millä tahansa alan monista ammattinimikkeistä, olet tervetullut mukaan JHL:n ammatilliseen toimintaan!

Tapaa alan ammattilaisia Tampereen Tähtiammattilaispäivillä!

Lokakuussa 2024 ammattiliittosi JHL järjestää Tampereella häikäisevän Tähtiammattilaiset-tapahtuman, joka kokoaa yhteen JHL-alojen tähdet! Luvassa huippupuhujia, kouluttautumista, ykkösluokan esiintyjiä ja hulppea iltagaala, hinta vain 50 euroa / päivä! Varmista paikkasi ja tule mukaan!


Kollegat tutuiksi helposti ja hauskasti

Tietotyö-, hallinto- ja kirjastoalan tähtiammattilaisille on luotu verkkoon oma keskustelu- ja tapaamisfoorumi. Verkkoalustalla on kätevää ja nopeaa olla yhteydessä muiden samalla alalla työskentelevien kanssa.

Foorumi kokoaa yhteen omien alojensa osaajat tärkeään ammattien ja työn kehittämistoimintaan. Foorumeissa luodaan katseet työn tulevaisuuteen yhdessä kollegojen kanssa ja pohditaan miten tehdä työelämästä myös nykyisellään mahdollisimman hyvää.

Ammattialafoorumit ovat lisäksi kanava, josta ammattiliittosi JHL saa mutkattomasti jäsenistön kuulumisia aiheista, jotka puhututtavat työpaikoilla. JHL on tiiviisti mukana tietotyön, hallinnon ja kirjastojen ammatillisessa vaikuttamistyössä. Ja esimerkiksi koulutukseen liittyvissä laki- ja kehittämishankkeissa on tärkeää, että linjaukset ja tavoitteet ovat jäsenten etujen mukaisia. Foorumien kautta onkin mahdollista tuoda omaa ammatillista ääntä kuuluville

Toiminta foorumeissa on vapaamuotoista ja joustavaa: olet mukana oman mielenkiintosi ja aikataulusi rajoissa.

Teemat ja jutunaiheet joustavat ja vaihtelevat: voit keskustella työsi iloista tai haasteista, pyytää vertaistukea, jakaa kokemuksiasi tai esimerkiksi kysellä vinkkejä miten muualla toimitaan. Pelkästään sivuilla käytävien keskustelujen seuraaminenkin on ok.

Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta liiton toiminnasta. Ainoa vaatimus on kiinnostus oman työsi kehittämistä kohtaan!

Jos haluat kysyä foorumeista tai muusta ammattialatoiminnasta lisää, lähetä ihmeessä sähköpostia osoitteeseen amky@jhl.fi.


Linkkejä ja vinkkejä

Kirjastoalalla työn sisältö on laajentunut vuosien mittaan mitä moninaisemmaksi. Erilaisten tavaroiden lainaaminen ja tilaisuuksien järjestäminen ovat nykyisin kirjastojen arkipäivää.

Yleisimpiä kirjastojen ammattinimikkeitä ovat mm. kirjastovirkailija, kirjastonhoitaja, informaatikko, tietoasiantuntija, kirjastonjohtaja, kirjastotoimenjohtaja, palvelupäällikkö, tietopalvelusihteeri, asiakasneuvoja ja ylikirjastonhoitaja.


Opas kirjastoalalle

JHL on laatinut kirjastoalalle ammatillisen oppaan. Oppaasta löydät paljon tietoa esimerkiksi koulutuksesta, ammatillisista vaatimuksista, lainsäädännöstä ja vastuukysymyksistä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista sekä työehdoista. Tutustu!


Työn tueksi

Suomen kirjastoseura
Kirjastot.fi
Ergonomian tietopankki  – Työterveyslaitos
Näyttöpäätetyön ergonomia  – Suomen työnäköseura
Digitalisaatio  – Valtiovarainministeriö

Toimiva organisaatio tarvitsee tuekseen tehokkaat ja laadukkaat toimisto-, IT- ja hallintopalvelut. Toimistoissa hoidetaan organisaation toiminnan kannalta keskeisiä tehtäviä.

JHL:n toimisto-, tietotyö- ja hallinnon alan työtehtävät ovat moninaisia. Ammattinimike voi olla esimerkiksi arkistosihteeri, tietopalvelusihteeri, tietohallintosihteeri, kurssisihteeri, toimistosihteeri, it-tukihenkilö, palvelusihteeri, suunnittelija tai assistentti.


Opas toimisto-, tietotyö- ja hallinnon alalle

Alalla työskenteleviä tai alalle aikovia silmällä pitäen on JHL tehnyt ammatillisen oppaan, jossa on laajasti tietoa alasta, esimerkiksi ammatillisista vaatimuksista, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista sekä työehdoista. Tutustu!


Opas JHL:n jäsenille TE-toimistoissa

JHL on laatinut oppaan työ- ja elinkeinopalveluissa työskenteleville.

Työn tueksi

Ergonomian tietopankki  – Työterveyslaitos
Näyttöpäätetyön ergonomia – Suomen työnäköseura
Digitalisaatio – Valtiovarainministeriö