Informationsarbete, administration och biblioteksbranschen

Fackförbundet JHL:s stjärnproffs inom informationsarbete, administration och biblioteksbranschen jobbar till exempel inom kommunernas och läroanstalternas förvaltning, vid biblioteken, vid välfärdsområdenas informatiktjänster eller vid offentligt ägda hälsovårdsföretag och affärsverk.

Det finns många olika sektorer inom branschen: inom kommunerna, välfärdsområdena, organisationer, statsförvaltningen och privata arbetsgivare.

Yrkesbeteckningar är till exempel biblioteksfunktionär, arkivsekreterare, informatikerassistent, dataförvaltningssekreterare, kurssekreterare, byråsekreterare, sekreterare för studieärenden, servicesekreterare, arbetarskyddsfullmäktig, planerare och tekniskt biträde. Oberoende vilken av branschens många yrkesbeteckningar du har, är du välkommen med i JHL:s yrkesinriktade verksamhet!


Lär känna dina kolleger

Det finns ett diskussions- och mötesforum på nätet för stjärnproffsen inom informationsarbete, administration och biblioteksbranschen. Yrkesforumet på nätet är ett praktiskt och enkelt sätt att hålla kontakt med andra som arbetar inom samma bransch.

Forumet sammanför proffsen inom branschen till viktig utveckling av yrket och arbetet. I forumen blickar man mot framtiden tillsammans med kolleger och funderar på hur dagens arbetsliv kan göras så gott som möjligt.

Yrkesforumen är dessutom en kanal som på ett enkelt sätt kan kanalisera medlemskårens aktuella teman som diskuteras på arbetsplatserna. JHL deltar aktivt i informationsarbetets, administrationens och bibliotekens yrkesmässiga påverkansarbete. När det gäller till exempel lag- och utvecklingsprojekt i anknytning till utbildning är det viktigt att riktlinjerna och målen följer medlemmarnas intressen. Via forumen är det möjligt att göra den egna yrkesmässiga rösten hörd.

Verksamheten i forumen är fri och flexibel: du kan delta enligt ditt eget intresse och din egen tidsdisposition.

Forumens teman och diskussionsämnen är flexibla och varierande: du kan diskutera arbetets fröjder och utmaningar, be om kamratstöd, dela med dig av dina erfarenheter eller till exempel fråga efter tips om hur man gör på andra ställen. Om du bara vill följa med diskussionen på sidorna är det förstås också okej.

Ingen tidigare erfarenhet av förbundets verksamhet krävs för att du ska kunna delta. Det räcker att du är intresserad av och vill utveckla ditt eget arbete!


Länkar och tips

Arbetets innehåll inom biblioteksbranschen har under årens lopp utvidgats att bli allt mer mångsidigt. Numera hör det till vardagen att man kan låna många sorters föremål från biblioteket och där ordnas olika evenemang.

De vanligaste yrkesbeteckningarna inom branschen är bland annat biblioteksfunktionär, bibliotekarie, informatiker, informationsspecialist, bibliotekschef, chefsbibliotekarie, servicechef, informationstjänstsekreterare, kundrådgivare och överbibliotekarie.


Handbok för biblioteksbranschen

JHL har utarbetat en yrkeshandbok för biblioteksbranschen. Handboken är finskspråkig. Den innehåller mycket information om till exempel utbildning, yrkesmässiga krav, lagstiftning och ansvarsfrågor, arbetarskydd och arbetshälsa samt anställningsvillkor. Här kan du bekanta dig med den!


Stöd i arbetet

Finlands biblioteksförening
biblioteken.fi
Digitalisering  – Finansministeriet

En fungerande organisation behöver effektiva och högklassiga kansli-, IT- och förvaltningstjänster som stöd. Vid kontoren utförs centrala uppgifter med tanke på organisationens verksamhet.

Arbetet inom kansli- och informationsarbetet och administration är mångsidigt. Yrkesbeteckningen kan vara till exempel arkivsekreterare, informationstjänstsekreterare, dataförvaltningssekreterare, kurssekreterare, kanslisekreterare, it-stöd, servicesekreterare, planerare och assistent.


Handbok för kansli- och informationsarbetet och administration

JHL har utarbetat en yrkeshandbok på finska för dem som jobbar i branschen eller som vill söka sig till den. Handboken innehåller mycket information om till exempel yrkesmässiga krav, arbetarskydd och arbetshälsa samt anställningsvillkor. Här kan du bekanta dig med den!


Stöd i arbetet

Digitalisering – Finansiminsteriet