Arbete

Att förhandla om dina anställningsvillkor är ditt fackförbund JHL:s viktigaste uppgift. Arbets- och tjänstekollektivavtalen fastställer bland annat löner, arbetstider, rätt till semester och lön för sjukdomstid. Om du stöter på problem i arbetslivet är förtroendemannen, den arbetarskyddsfullmäktiga och din egen förening de första du kan få hjälp av.

JHL är din representant i förhandlingarna om anställningsvillkor. Dessa förhandlingar för JHL med arbetsgivarorganisationerna. Utöver arbetskollektivavtal förhandlar vi även om tjänstekollektivavtal inom kommunerna, välfärdsområdena och kyrkosektorn. JHL förhandlar om närmare hundra olika arbets- och tjänstekollektivavtal.

Kollektivavtalen ingås alltid för en viss tidsperiod (en s.k. avtalsperiod). När avtalsperioden lider mot sitt slut förhandlar vi med arbetsgivarorganisationerna om hur avtalet ska förnyas. Alla anställningsvillkor omförhandlas inte varje gång, så förhandlingarna börjar inte varje gång från noll. Oftast är utgångspunkten vad man har kommit överens om i det föregående avtalet. JHL:s mål är att anställningsvillkoren i avtalen ska vara bra för arbetstagarna.

Vår viktigaste uppgift är att se till att du och dina arbetskamrater har så bra anställningsvillkor som möjligt.

När du stöter på problem är hjälpen nära

Förtroendemannen eller huvudförtroendemannen på din arbetsplats är din närmaste hjälp om du stöter på problem i ditt anställningsförhållande. De ger dig råd för hur du ska föra ärendet vidare. De har den bästa kännedomen om lokala avtal och arbetsgivarens praxis. Glöm inte att även din egen förening hjälper dig i problemsituationer!

I arbetarskydds- och arbetshälsofrågor kan du vända dig till arbetarskyddsfullmäktigen eller arbetarskyddsombudet på din arbetsplats.

Om inga förhandlingsmetoder hjälper för att lösa en meningsskiljaktighet i anställningsförhållandet kan du ha rätt till avgiftsfri rättshjälp och juristtjänster från förbundet. Din förtroendeman eller förening måste alltid vara involverad om du vill ansöka om rättshjälp.

Funderar du på någonting gällande arbetsvillkor, semester, löner eller ledigheter? Svaret kan finnas i JHL:s vanliga frågor om arbetslivet. Det lönar sig att titta där först.