JHL:s materialbank

Fackförbundet JHL:s materialbank är ämnad för föreningars, samarbetspartners och mediers bruk.

Materialbanken

I den öppna delen av materialbanken kan du ladda ner JHL:s logotyp, de grafiska riktlinjerna, bilder av JHL:s ledning samt förbundets broschyrer och handböcker. För närvarande går det inte att beställa produkter från materialbanken, endast ladda ner dem.

Bakom inloggning finns material som avsett för JHL:s föreningar. För närvarande har föreningarnas ordförande, sekreterare och medlemsansvariga rätt att ladda ner material, till exempel yrkesbranschbilder.

Källa och upphovsrätt till bilderna i materialbanken: JHL

Bildbank på JHL:s förbundsledning

Förbundsledningens bilder finns i JHL:s materialbank.

Beställ tryckta handböcker från JHL

Med den här blanketten kan du beställa yrkesbranschhandböcker och andra handböcker som JHL har publicerat. Medlemmar kan beställa ett exemplar av varje handbok avgiftsfritt. Föreningar kan beställa större mängder via JHL:s trycktjänst. För icke-medlemmar kostar handböckerna 5 euro styck + behandlingsavgifter.