JHL:s representantskap och förbundsstyrelse

I fackförbundet JHL är det medlemmarna som har makten. Representantskapet väljs bland medlemmarna och beslutar hur förbundet använder sina finansiella resurser och planerar sin verksamhet. Representantskapets beslut genomförs av JHL:s förbundsstyrelse.

Representantskapet väljs bland medlemmarna och är JHL:s högsta beslutande organ

Representantskapet utövar fackförbundet JHL:s högsta beslutanderätt. Representantskapet beslutar bland annat om medlemsavgiftens storlek samt godkänner fackförbundets budget och verksamhetsplan. Som ledamot i representantskapet är du med och bestämmer i vilken riktning JHL ska gå. Läs mer på sidan Delta vilka uppgifter JHL:s representantskap har.

Representantskapet består av 120 ledamöter som utsetts genom val. Representantskapets mandatperiod är fem år. Senaste gång ordnades representantskapsval i februari-mars 2022. De organisationsanslutna medlemsförbunden har sina egna representanter.

Fackförbundet JHL:s styrelse

JHL:s förbundsstyrelse har 25 ledamöter. Styrelsen består av ordföranden, branschchefen, 18 representanter för kommunsektorn, fyra representanter för privatsektorn och en representant för staten.

Förbundsstyrelsens sammansättning

Representantskapets sammansättning

JHL:s representantskaps presidium:

Representantskapsledamöterna väljs från valdistrikten.

 1. Sydöstra Finlands valdistrikt, 12 mandat
 2. Södra Finlands valdistrikt, 36 mandat
 3. Inre Finlands valdistrikt, 18 mandat
 4. Lapplands valdistrikt, 5 mandat
 5. Östra Finlands valdistrikt,10 mandat
 6. Uleåborgs valdistrikt, 10 mandat
 7. Österbottens valdistrikt, 10 mandat
 8. Satakunta valdistrikt, 8 mandat
 9. Egentliga Finlands valdistrikt, 11 mandat

Representantskapets bildgalleri enligt valdistrikt

Sydöstra Finland A

 • Suna Kymäläinen, Villmanstrand, kommunsektorn

Sydöstra Finland B

Södra Finland – A

 • Eveliina Heinäluoma, Helsingfors, privatsektorn
 • Eero Heinäluoma, Helsingfors, privatsektorn
 • Inka Serpola, Esbo, kommunsektorn
 • Ari Huuskonen, Helsingfors, staten
 • Ari Mähönen, Lahtis, kyrkan
 • Tia Eränen, Helsingfors

Södra Finland – B

 • Mai Kivelä, Helsingfors, privatsektorn
 • Ilpo Kari, Helsingfors, privatsektorn

Inre Finland – A

 • Jaana Nieminen-Marttila, Tammerfors, kommunsektorn

Inre Finland – B

 • Pirjo Ilomäki, Siuro, kommunsektorn
 • Minna Minkkinen, Tammerfors, kommunsektorn

Lappland – A

 • Harri Hyvärinen, Rovaniemi, kommunsektorn

Lappland – B

Östra Finland – A

 • Kati Åhman, Iisalmi, privatsektorn
 • Mervi Martikainen, Lieksa, kommunsektorn

Östra Finland – B

Uleåborg – A

Uleåborg – B

Österbotten – A

 • Elina Savolainen, Vasa, privatsektorn

Österbotten – B

Satakunta – A

Satakunta – B

 • Jaakko Jäntti, Björneborg, kommunsektorn

Egentliga Finland – A

Egentliga Finland – B

 • Mirka Muukkonen, Åbo, kommunsektorn