JHL:s representantskap och förbundsstyrelse

I fackförbundet JHL är det medlemmarna som har makten. Representantskapet väljs bland medlemmarna och beslutar hur förbundet använder sina finansiella resurser och planerar sin verksamhet. Representantskapets beslut genomförs av JHL:s förbundsstyrelse.

Representantskapet väljs bland medlemmarna och är JHL:s högsta beslutande organ

Representantskapet utövar fackförbundet JHL:s högsta beslutanderätt. Representantskapet beslutar bland annat om medlemsavgiftens storlek samt godkänner fackförbundets budget och verksamhetsplan. Som ledamot i representantskapet är du med och bestämmer i vilken riktning JHL ska gå. Läs mer på sidan Delta vilka uppgifter JHL:s representantskap har.

Representantskapet består av 120 ledamöter som utsetts genom val. Representantskapets mandatperiod är fem år. Senaste gång ordnades representantskapsval i februari-mars 2022. De organisationsanslutna medlemsförbunden har sina egna representanter.

Fackförbundet JHL:s styrelse

JHL:s förbundsstyrelse har 25 ledamöter. Styrelsen består av ordföranden, branschchefen, 18 representanter för kommunsektorn, fyra representanter för privatsektorn och en representant för staten.

Förbundsstyrelsens sammansättning

Jaana Heininen, Satakunta, kommunsektorn

Milla Ollikainen, Östra Finland, privatsektorn

Representantskapets sammansättning

JHL:s representantskaps presidium:

Representantskapsledamöterna väljs från valdistrikten.

 1. Sydöstra Finlands valdistrikt, 12 mandat
 2. Södra Finlands valdistrikt, 36 mandat
 3. Inre Finlands valdistrikt, 18 mandat
 4. Lapplands valdistrikt, 5 mandat
 5. Östra Finlands valdistrikt,10 mandat
 6. Uleåborgs valdistrikt, 10 mandat
 7. Österbottens valdistrikt, 10 mandat
 8. Satakunta valdistrikt, 8 mandat
 9. Egentliga Finlands valdistrikt, 11 mandat

Representantskapets bildgalleri enligt valdistrikt

Sydöstra Finland A

 • Suna Kymäläinen, Villmanstrand, kommunsektorn
 • Anne Puntanen, St. Michel, kommunsektorn
 • Camilla Rockas, Kotka, kommunsektorn

Sydöstra Finland B

Södra Finland – A

 • Eveliina Heinäluoma, Helsingfors, privatsektorn
 • Eero Heinäluoma, Helsingfors, privatsektorn
 • Ari Huuskonen, Helsingfors, staten
 • Tia Eränen, Helsingfors
 • Mervi Ilvesmäki, Ypäjä, kommunsektorn
 • Tanja Karjalainen, Hyvinge, kommunsektorn
 • Sari Silta, Borgnäs, staten

Södra Finland – B

 • Mai Kivelä, Helsingfors, privatsektorn
 • Ilpo Kari, Helsingfors, privatsektorn

Inre Finland – A

 • Jaana Nieminen-Marttila, Tammerfors, kommunsektorn
 • Marko Lounasranta, Vesilahti, kommunsektorn

Inre Finland – B

 • Pirjo Ilomäki, Siuro, kommunsektorn
 • Minna Minkkinen, Tammerfors, kommunsektorn

Lappland – A

 • Harri Hyvärinen, Rovaniemi, kommunsektorn
 • Krista Korvanen, S:t Karins, kommunsektorn (kandiderat i Lapplands valkrets i valet)

Lappland – B

Östra Finland – A

 • Kati Åhman, Iisalmi, privatsektorn
 • Mervi Martikainen, Lieksa, kommunsektorn
 • Päivi Kettunen, Eno, privatsektorn
 • Marko Korolainen, Iisalmi, kommunsektorn

Östra Finland – B

Uleåborg – A

 • Sari Kellola, Brahe, kommunsektorn

Uleåborg – B

Österbotten – A

 • Minna Linnanmäki, Ruotsalo, privatsektorn

Österbotten – B

Satakunta – A

Satakunta – B

 • Jaakko Jäntti, Björneborg, kommunsektorn

Egentliga Finland – A

Egentliga Finland – B

 • Mirka Muukkonen, Åbo, kommunsektorn