Bli medlem

Någon sköter allt det som andra inte nödvändigtvis ens kommer att tänka på. Och någon är ofta en av oss, de benhårda proffsen i JHL.

I fackförbundet är du inte osynlig

Ditt arbete förtjänar uppskattning. Den uppskattningen ska kännas i plånboken och ge mer ork i arbetet. JHL är ett fackförbund som dagligen arbetar för att du ska ha rättvisa anställningsvillkor. Genom att ansluta dig till JHL försäker du dig om att du får:

Varje medlem i JHL hör automatiskt till en medlemsförening som fastställs utgående ifrån boningsort, egen yrkesbransch och arbetsplats.

I fackförbundet är du starkare! Ladda ner och skriv ut anslutningsblanketten nedan. Kom ihåg att välja om arbetsgivaren ska bära upp medlemsavgiften för din räkning eller om du betalar den själv.

Bekanta dig med dataskyddsbeskrivningen för JHL:s medlemsregister. Ur den framkommer hur vi hanterar dina uppgifter.

Vi är JHL

JHL är Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Vi är Finlands största fackförbund för den offentliga sektorn, och våra medlemmar har cirka tusen olika yrkesbenämningar. JHL försvarar oförtröttat hela sin breda yrkesskaras intressen och rättigheter.

Förbundets viktigaste uppgift är att förhandla om medlemmarnas anställningsvillkor, till exempel om rättvis ersättning och arbetstid. Till medlemsförmånerna hör också bland annat:

 • förtroendemannaverksamhet
 • trygghet via arbetslöshetskassan
 • avgiftsfri rättshjälp
 • riksomfattande verksamhet för unga
 • arbetslivskunskap och kurser
 • försäkringsskydd på fritiden
 • lokal föreningsverksamhet
 • arbetarskyddsfullmäktiges stöd
 • många kommersiella fritidsförmåner.

Förbundet stöder dig både i arbetslivet, när du studerar eller om du blir arbetslös. Fast anställd, deltidsanställd, heltidsanställd. Avtal med varierande arbetstid, skiftesarbete. Ung eller gammal. Invandrare eller urfinsk. Kvinna, man eller icke-binär. Oberoende vilken din situation eller ställning är, är du alltid starkare i fackförbundet.

JHL är också Finlands förmånligaste fackförbund bland välfärdsområdena: du betalar endast en procent av dina månadsinkomster i medlemsavgift.

Anslut dig genast. På det sättet försäkrar du dig om att behandlas rättvist i arbetslivet om du drabbas av arbetslöshet.

Fint, men hur mycket kostar det?

 • För personer i arbetslivet är medlemsavgiften i JHL 1 % av bruttolönen. I avgiften ingår medlemsavgiften till arbetslöshetskassan.
 • För studerandemedlemmar är medlemskapet gratis.
 • Medlemsavgiften är avdragsgill i din beskattning. Vi meddelar summan för din del till Skatteförvaltningen årligen.

Medlemsavgiftskalkylator

För yrkesarbetande medlemmar är JHL:s medlemsavgift endast en procent (1 %) av lönen. Avgiften innehåller heltäckande intressebevakning och arbetslöshetsskydd.

€/mån

Din medlemsavgift är per månad. Bli medlem

Föreningens förmåner med samma summa

Visste du att du som JHL-medlem också automatiskt ansluter dig till en JHL-förening? Föreningarna samlar samman JHL-proffs från samma bransch, kämpar för dina arbetsvillkor och ordnar mångsidig verksamhet.

Vilken föreningen är beror på vad du jobbar med, var din arbetsplats är och var du bor. Sammanlagt finns det ungefär 400 av dem runtom i Finland. Du kan kolla din förening via medlemstjänsten mittJHL.

Kan jag bli medlem i JHL?

Du ansluta dig till JHL om din arbetsgivare är

 • staten, en kommun, en samkommun, ett välfärdsområde eller en församling
 • ett affärsverk eller företag som ägs av något av de ovan nämnda
 • en organisation eller ett allmännyttigt samfund
 • ett företag eller ett samfund som producerar tjänster för den offentliga sektorn eller inom någon motsvarande bransch.

Även yrkesutövare kan vara medlemmar i fackförbundet JHL, förutsatt att de arbetar inom någon av de ovan nämnda branscherna och utövar yrket som huvud- eller bisyssla ensam, utan anställda. Företagare kan dock inte ansluta sig till JHL:s arbetslöshetskassa. Företagarnas arbetslöshetskassa är Företagarkassan.

Har du ytterligare frågor? Fråga oss!

Kan just jag bli medlem i JHL? Hur betalar jag medlemsavgiften? Alla frågor som gäller medlemskap besvaras av vår medlemsservice. Du kan också kontakta oss via chat. Du hittar chatten i nedre kanten av sidan.

Läs vanliga frågor om medlemskapet och svaren på dem här:

Ja, medlemskapet förutsätter inte ordinarie anställning. Arbetsförhållandets längd har ingen betydelse, utan såväl tillsvidareanställda och visstidsanställda som deltidsanställda kan bli medlemmar.

När du fyller i anslutningsblanketten kan du också förvalta JHL att säga upp ditt medlemskap i förbundet/a-kassan som du nu hör till. Du måste dock själv se till att ditt medlemskap är i skick fram till det datum du byter förbund. Den tid i arbete som du intjänat under ditt medlemskap i din föregående arbetslöshetskassa kan tillgodoräknas om du ansluter dig till en annan arbetslöshetskassa inom en månad från att du utträtt ur den föregående kassan.

När du blir medlem i JHL, ansluter du dig till den lokala fackföreningen. Den lokala fackföreningen är en medlemsförening i JHL. Du behöver inte veta vilken förening du hör till. Medlemsservicen ser till att du hör till den rätta föreningen på basis av din arbetsgivare och arbetsplats.

Ja, du kan vara medlem i flera fackförbund samtidigt, men endast i en arbetslöshetskassa åt gången.

Du får strejkbidrag om du har anslutit dig till förbundet innan strejken börjar. Använd den elektroniska anslutningsblanketten, så syns anslutningstiden exakt. Du måste ha betalt minst din första medlemsavgift innan strejkbidrag kan betalas. Du får anvisningar för betalning av medlemsavgiften när ditt medlemskap har bekräftats.

Du kan ansöka om strejkbidrag inom 2 månader efter att strejken har slutat.