Invandrare

Bland våra 165 000 medlemmar finns många proffs med invandrarbakgrund. JHL:s verksamhet för invandrare är mångsidig och växande! Vi hälsar alla välkomna till fackförbundet.

För närvarande har cirka 6300 av våra medlemmar ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Bland våra proffs har vi personer med bakgrund i bland annat Estland, Ryssland, Thailand, Somalia och Irak.

Regionala invandrarnätverk

Vi har sex regionala invandrarnätverk. Nätverken har grundats för att sänka tröskeln för personer med invandrarbakgrund att komma med i vår verksamhet.

Nätverken har i uppgift att förbättra informationen om arbetslivet och arbetstagarens rättigheter för våra invandrarmedlemmar. Inom nätverken diskuterar man också fackförbundet och aktuella arbetslivsfrågor. Tillsammans har vi roligt!

Medlemmar i Östra Finlands invandrarnätverk på gruppbild.

Alla JHL-medlemmar med invandrarbakgrund är varmt välkomna med i invandrarnätverkets verksamhet. Bekanta dig med gruppen i din egen region och kom med på träffarna! Gå också med i JHL:s invandrarnätverks Facebook-grupp!

Södra Finlands invandrarnätverk KaMuT förbättrar informationen om arbetslivet och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter för JHL:s medlemmar med invandrarbakgrund. Nätverket ger också kamratstöd. Man diskuterar aktuella ärenden inom facket och arbetslivsfrågor som är aktuella för invandrare.

KaMuT = Kaikki Mukaan Toimintaan (Alla med i verksamheten)

Gruppens målsättning är att aktivera medlemmarna att delta i den verksamhet som den egna arbetsplatsen, föreningen och förbundet ordnar. Nätverket planerar verksamhet och samarbetar med förbundets föreningar. KaMuT har en egen representant i Södra Finlands regionkontors regiongrupp.

Kom med i verksamheten!

KaMuT träffas cirka en gång i månaden. Vill du komma med? Kontakta oss:

Gruppens målsättning är att aktivera medlemmarna att delta i den verksamhet som den egna arbetsplatsen, föreningen och förbundet ordnar. Nätverket planerar verksamhet och samarbetar med förbundets föreningar.

Jalla-Jalla! = Nu går vi!

Gruppens målsättning är att aktivera medlemmarna att delta i den verksamhet som den egna arbetsplatsen, föreningen och förbundet ordnar. Nätverket planerar verksamhet och samarbetar med förbundets föreningar.

Kom med i verksamheten!

Jalla-Jalla! träffas med ett par månaders mellanrum. Skulle du vilja komma med nästa gång? Ta kontakt med Isto Mäkelä: isto.makela@jhl.fi, 050 433 1590.

Egentliga Finlands invandrarnätverk MeVe förbättrar informationen om arbetslivet och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter för JHL:s medlemmar med invandrarbakgrund. Nätverket ger också kamratstöd. Man diskuterar aktuella ärenden inom facket och arbetslivsfrågor som är aktuella för invandrare.

MeVe = Meidän Verkosto (vårt nätverk)

Gruppens målsättning är att aktivera medlemmarna att delta i den verksamhet som den egna arbetsplatsen, föreningen och förbundet ordnar. Nätverket planerar verksamhet och samarbetar med förbundets föreningar.

Kom med i verksamheten!

MeVe träffas med ett par månaders mellanrum. Skulle du vilja komma med nästa gång? Kontakta oss:

Sydöstra Finlands invandrarnätverk förbättrar informationen om arbetslivet och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter för JHL:s medlemmar med invandrarbakgrund. Nätverket ger också kamratstöd. Man diskuterar aktuella ärenden inom facket och arbetslivsfrågor som är aktuella för invandrare. Nätverket erbjuder kanaler för påverkan i fackförbundet och i samhället.

Kom med i verksamheten!

Du blir medlems i Sydöstra Finlands invandrarnätverk genom att anmäla ditt intresse till regionkontoret per e-post: minna.isberg@jhl.fi

Österbottens invandrarnätverk PoVer förbättrar informationen om arbetslivet och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter för JHL:s medlemmar med invandrarbakgrund. Nätverket ger också kamratstöd. Man diskuterar aktuella ärenden inom facket och arbetslivsfrågor som är aktuella för invandrare.

Gruppens målsättning är att aktivera medlemmarna att delta i den verksamhet som den egna arbetsplatsen, föreningen och förbundet ordnar. Nätverket planerar verksamhet och samarbetar med förbundets föreningar.

Kom med i verksamheten!

Vill du komma med i PoVer? Kontakta oss:

Nätverkets ordförande Salma Bely, SalmaBely215@gmail.com, 046 571 4397

Ulla Halmes, ulla.halmes@jhl.fi, 050 443 2043

Uleåborgsregionens invandrarnätverk OuVer förbättrar informationen om arbetslivet och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter för Norra Österbottens JHL:s medlemmar med invandrarbakgrund. Nätverket ger också kamratstöd. Man diskuterar aktuella ärenden inom facket och arbetslivsfrågor som är aktuella för invandrare. Nätverket har grundats i januari 2024. Som ordförande fungerar David Delahunty och Timea Heiska.

Gruppens målsättning är att aktivera medlemmarna att delta i den verksamhet som den egna arbetsplatsen, föreningen och förbundet ordnar. Nätverket planerar verksamhet och samarbetar med förbundets föreningar.

OuVer har en egen representant i Uleåborgregionens regionkontors regiongrupp. Kom med i verksamheten!

OuVer träffas med ett par månaders mellanrum. Vill du komma med? Kontakta oss:

Östra Finlands invandrarnätverk förbättrar informationen om arbetslivet och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter för JHL:s medlemmar med invandrarbakgrund. Nätverket ger också kamratstöd. Man diskuterar aktuella ärenden inom facket och arbetslivsfrågor som är aktuella för invandrare.

Gruppens målsättning är att aktivera medlemmarna att delta i den verksamhet som den egna arbetsplatsen, föreningen och förbundet ordnar. Nätverket planerar verksamhet och samarbetar med förbundets föreningar.

Kom med i verksamheten!

Vill du komma med i nätverket? Skicka ett meddelande till nätverkets ledare, Toni Sorsa toni.sorsa@jhl.fi eller Marja Karmala marja.karmala@jhl.fi

Information om arbetslivet på olika kanaler

Du vet väl om att du kan byta språk till finska eller engelska på våra webbsidor. Språkvalet finns i en meny uppe till höger.

JHL har en Facebooksida på engelska, Trade Union JHL. Den är förbundets officiella engelskspråkiga konto på sociala medier.

På Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC webbplats arbetslivets spelregler finns information om arbetslivet på 23 språk. JHL är ett av medlemsförbunden i FFC.

Dessutom finns det kampanjmaterial och annat material på svenska, finska och engelska i JHL:s egen materialbank.

Kurser och evenemang

Vi arrangerar regelbundet kurser och evenemang som riktas uttryckligen till våra medlemmar med invandrarbakgrund. Det ordnas evenemang både på finska och engelska.

Ta kontakt!

Har du frågor gällande vår verksamhet för invandrare eller om att bli medlem? Ta kontakt med våra sakkunniga med ansvar för invandrararbete.