Vanliga frågor om kurser

Hur anmäler jag mig till kurserna? Kan jag komma på kurs om jag inte hör till JHL? Fakturerar JHL mig om jag inte avbokar kursen? Här hittar du svar på det vanligaste frågorna om kursanmälan, kursavgifter, avbokning, ersättning och inkvartering.

Har du anmält dig till en av JHL:s kurser, men funderar ännu på något? Nedan kan du läsa svar på frågor som ofta kommer upp. Kanske även svaret på din fråga finns här!

I JHL:s kurs- och evenemangskalender hittar du alla kurser och studiedagar. Studiedagar ordnas bland annat för medlemmar som arbetar inom social- och hälsovård, pedagogik och handledning samt kosthåll och rengöring. Du kan också kontakta kursrådgivningen på adressen kurssit@jhl.fi eller per telefon 010 7703 510 mån−tors kl. 9−12.

Kursanmälan

När kursprogrammet är klart publiceras det i kurs- och evenemangskalendern på JHL:s webbplats invid kursen i fråga. Om programmet inte ännu finns på webben kan du också alltid fråga kursrådgivningen. Skicka e-post till kurssit@jhl.fi eller ring 010 7703 510 måndag–torsdag kl. 9–12.

Den elektroniska kursanmälningen stängs sista anmälningsdagen kl. 23. Om du vill anmäla dig i efterhand kan du kontakta kurssit@jhl.fi eller ringa 010 7703 010 mån–tors kl. 9−12.

Om du anmäler dig i efterhand ska du komma ihåg ditt medlemsnummer, vilken kurs du vill anmäla dig till och när. De som anmäler sig i tid prioriteras i valet av kursdeltagare.

Kontrollera att kursbekräftelsen inte har hamnat i din skräppost eller i t.ex. kampanjer-mappen i Gmail. Om du inte hittar en kursbekräftelse eller en avbokning, kontakta JHL:s kursrådgivning på kurssit@jhl.fi eller per telefon på numret 010 7703 010 mån–tors kl. 9−12.

Vi meddelar alltid alla sökande per e-post om kursantagningen och eventuella avbokningar. Du kan också kontrollera saken i minaKurser genom att kryssa i rutan “Mina kurser”.

Om du får ett meddelande om att du är på reservplats, betyder det att maximiantalet deltagare har anmält sig till kursen redan under anmälningstiden. Dra inte tillbaka din anmälan förrän anmälningstiden har gått ut, eftersom även andra kriterier än anmälningstidpunkten kan påverka vem som antas till kursen.

Innan anmälningstiden har gått ut lönar det sig inte att kontakta kursrådgivningen. De vet inte vem som väljs till kursen innan anmälningstiden har gått ut.

Det kan du, men du måste alltid komma överens om det från fall till fall med din arbetsgivare, kursens lärare och i sista hand också JHL-institutets rektor.

I princip, men ditt deltagande bedöms alltid från fall till fall. Förtroendemän har företräde till förtroendemannakurser, arbetarskyddsfullmäktiga har företräde till arbetarskyddsfullmäktigekurser osv.

JHL:s medlemmar har företräde, men om kursen inte är full kan även icke-medlemmar delta.

Kursavgiften beror på kursens typ, längd och andra faktorer.

Kursavgifterna är billiga för JHL:s medlemmar, eftersom kursverksamheten är en medlemsförmån. Till exempel en två dagars yrkesinriktad kurs på JHL-institutet utan logi kan kosta 60 euro för medlemmar och 650 euro för icke-medlemmar. Det lönar sig att bli medlem i JHL.

Anmäl alltid i första hand kursrådgivningen, tfn 010 7703 451 måndag–torsdag kl. 9−12 eller e-post kurssit@jhl.fi.  Informationen vidarebefordras till utbildaren och till JHL-institutets reception.

Om det gäller en avlönad kurs, diskutera saken med din arbetsgivare, kursens lärare och kursrådgivningen.

Utgångspunkten för att förbundet ersätter medlemmarnas resekostnader är att kursdeltagaren är på plats från kursens eller studiedagarnas början till slut. Till alla som varit med på kursen eller studiedagarna delas till slut ut ett kursbetyg.

Logga in i mittJHL.  Under minaKurser hittar du din kurshistoria. Kurshistorian uppdateras inte omedelbart efter kursen, men senast efter årsskiftet är det möjligt att se kurserna från året innan.

Fakturering

Avgifterna för förtroendemannakurser, samarbetskurser och arbetarskyddskurser fastställs varje år enligt avtalsbransch. Avgiften uppbärs av arbetsgivaren som så kallad ersättning för kurs- eller måltidskostnader/kursdag. Läs mer på utbildningssidan under Avgifter som förbundet fakturerar av arbetsgivaren.

Ja. Läs mer under Avbokning.

Om du blir borta från kursen utan att avboka din plats eller meddelar om avbokningen mindre än en vecka före kursen, uppbär vi en no-show avgift på 50 euro samt eventuella andra avgifter, till exempel resebiljettens pris och inkvarteringskostnader.

När du anmäler dig till kursen via mittJHL, meddelar du nätfaktureringsadressen vid punkten ”Kurser som faktureras”. Fyll i arbetsgivarens nätfaktureringsadress, som du först kontrollerat med arbetsgivaren, samt eventuella referensuppgifter. För faktureringen behövs också arbetsgivarens FO-nummer.

Du kan fråga din förening om den betalar din kursavgift.

Deltagaravgiften för yrkesinriktade studiedagar är 50 euro/kursdag med inkvartering, 30 euro/kursdag utan inkvartering. Avgiften betalas av din arbetsgivare eller din förening. Du kan också betala din deltagaravgift själv.

Avbokning

Om du inte kan komma på kursen ska du kontakta kursrådgivningen på adressen kurssit@jhl.fi och avboka senast en vecka före kursen börjar. Avbokningen har noterats när du får ett bekräftelsemeddelande.

Om du blir borta utan att meddela eller avbokar mindre än en vecka före kursen, uppbär vi en avgift på 50 euro. Avgiften uppbärs inte om du har ett intyg över sjukfrånvaro eller annat något annat skäl som kan intygas. Skicka oss frånvarointyget senast en vecka efter att kursen slutat.

Du kan avboka din anmälan elektroniskt ett par veckor före kursen börjar i mittJHL. Kryssa för Mina kurser för att se vilka kurser du har anmält dig till.

Resor och reseersättning

JHL ersätter i regel resekostnaderna enligt det förmånligaste resealternativet, till exempel buss eller tåg.

Kursdeltagare som reser till riksomfattande kurser i Helsingfors från en ort norr om linjen Vasa–Kuopio–Joensuu (inklusive nämnda orter) har rätt att utnyttja lämpliga flygförbindelser. För ålänningar bedöms flygrätten från fall till fall.

Beställ resebiljetterna enligt de närmare anvisningar som du får när din kursanmälan bekräftas.

I flygbiljetten ingår:

  • ett extra handbagage, storlek: 55 x 40 x 23 cm
  • liten väska, storlek: 40 x 30 x 15 cm

Om du använder egen bil för att resa till kursplatsen (och kör ensam), har du rätt till 50 % av den kilometerersättning som meddelas av Skatteförvaltningen (0,29 euro/kilometer år 2024)

Om du ger minst en annan kursdeltagare skjuts och du inte har rätt att ta flyg, betalar vi dig för användningen av egen bil Skatteförvaltningens kilometerersättning (med en medföljande resenär 0,57 euro/kilometer år 2023).

Skattefria resekostnadsersättningar för år 2024

Om kollektivtrafiken inte trafikerar tidigt på morgonen eller sent på kvällen på din hemort, har du rätt till ersättning för taxikostnader, eller om du reser ensam med egen bil, 50 % av den kilometerersättning som meddelas av Skatteförvaltningen årligen.

OBS! Om din partner eller en bekant kör dig betalar vi endast för en tur-och-returresa och endast när du själv reser i bilen.

Vi betalar inte för taxi när du kommer från flygfältet eller järnvägsstationen. Om du bifogar kvittot för taxin till reseräkningen, ersätter JHL en summa som motsvarar en enkelbiljett i Helsingfors närtrafik.

Du måste köpa en biljett till lokaltåget innan tågresan börjar. Om du har ett resekort med värde kan du stämpla det i kortläsaren som normalt.

Vr säljer inte längre tågbiljetter i lokaltågen. Du kan köpa en biljett i appen VR Matkalla eller på VR:s webbplats. Du kan också köpa biljetten från automater, R-kiosker eller tågstationer.

Om du använder appen, anteckna priset för en mobilbiljett på din reseräkning. Du ska vid behov kunna visa mobilbiljetten till JHL:s kursassistent eller kursens lärare. Mobilbiljetter som kostat över 20 euro måste alltid visas för kursassistenten.

JHL betalar inte parkeringsavgifter. Vi rekommenderar att kursdeltagarna använder kollektivtrafiken. Ett undantag är om du kommer med flyg utan att ha några andra alternativ för att ta dig till flygplatsen. I dessa fall vi ersätter flygparkeringens avgift mot kvitto. Vi betalar också parkeringsavgifterna vid kurshotellen där regionala avlönade kurser (förtroendemanna-, arbetarskydds- och samarbetskurser) ordnas. Bifoga parkeringskvittot till reseräkningen.

När du kommer på kurs får du fylla i en reseräkning på kursplatsen. Bifoga kvitton över reseavgifterna eller anteckna hur många kilometer du kört med egen bil.

Reseräkningarna behandlas inom cirka en månad efter att kursen har slutat. Ersättningar betalas ut varje fredag. Under brådskande tider kan handläggningstiden vara längre.

Exempel: Du reser från Jyväskylä till JHL-institutet med tåg. Du åker hemifrån klockan 6.00 och anländer till JHL-institutet cirka klockan 10.00. Resetiden åt ett håll är ungefär fyra timmar. Om returresan tar lika länge, blir resetiden sammanlagt åtta timmar, vilket berättigar till partiellt dagtraktamente.

Resedagtraktamente betalas inte för yrkesinriktade studiedagar, aktualitetsdagar eller organisationskurser.

Om din arbetsgivare betalar lön för kurstiden och din tur- och returresa till och från kursplatsen sammanlagt tar över 10 timmar, betalar JHL dagtraktamente enligt Skattemyndighetens beslut (partiellt dagtraktamente om resan tar över 6 timmar).

För organisationskurser som ordnas på vardagar betalar JHL ett skattefritt kursstipendium om du kan uppvisa ett intyg över lönebortfall. År 2024 är kursstipendiets belopp 86,858 euro per kursdag. Till exempel för en fem dagars kurs betalas ett kursstipendium på 434,29 euro. Summan består av ett kursstipendium och ett kursdagtraktamente.

Om kursstödets belopp överstiger de ovan nämnda summorna, ska studerande betala skatt för den överskridande delen.

Inkvartering

Inkvarteringsmöjligheterna och priset på logi under förbundets kurser varierar enligt region och även inom Helsingfors. Priset för enkelrum meddelas alltid i kursbekräftelsen.

Inkvarteringen ordnas i regel i dubbelrum. Övernattning natten före eller efter kursen kräver alltid tillstånd på förhand från JHL:s kursrådgivning, kurssit@jhl.fi.

Om du har anmält dig till två olika kurser under på varandra följande dagar, kontakta i god tid kursrådgivningen på kurssit@jhl.fi och meddela behovet av inkvartering.

Inkvarteringsgrunderna granskas utifrån hur lång resetiden mellan ditt hem och kursplatsen är. Om det finns grunder för inkvartering, bekostar förbundet inkvartering på hotell mellan kursdagarna för kursdeltagare som kommer från utanför Helsingfors, Esbo, Vanda eller Grankulla.

Förbundet betalar kostnaden för övernattning på hotell natten före kursen bara om det inte finns vare sig tåg- eller flygförbindelse att tillgå eller om restiden skulle medföra inkomstbortfall. JHL:s kursrådgivning bedömer situationen och beviljar tillstånd att övernatta på hotell natten före kursen efter att du gett en utredning över transportförbindelserna.

Boka resebiljetter för att resa dagen före kursens början först när du har fått lov att övernatta.

efterhand upp till ungefär en vecka innan kursen börjar. Kontakta JHL:s kursrådgivning på numret 010 7703 510 eller använd kontaktblanketten.

Incheckningen sker efter den första kursdagens program.

De som bor på kursorten har inte rätt till logi. När kursen ordnas vid JHL-institutet har de som bor inom Helsingfors, Esbo, Vanda eller Grankulla inte rätt till logi.

Allergier

Logga in i mittJHL. Specialdiet ska meddelas separat i samband med varje kursanmälan.  Av dataskyddsorsaker sparas dessa uppgifter inte, utan de förmedlas till tredje parter (kök, hotell, restauranger) separat för varje kurs. Medlemmen ansvarar för att informationen är korrekt.