1001 yrken – Yrkesbranscher

Ständig utveckling av arbetsförhållandena och sätten att arbeta skapar välfärd i vardagen. Tillsammans med våra medlemmar satsar vi på att utveckla alla yrken och yrkesbranscher som JHL representerar. Vi lyfter också fram hur betydelsefulla förbundets stjärnproffs är för det finländska samhället.

JHL försvarar oförtröttat sin breda medlemskårs intressen och rättigheter. Som fackförbund är vår uppgift att säkerställa att allas arbetsförhållanden och anställningsvillkor är i skick.

För att stöda yrkesmässig utveckling och en stark yrkesidentitet ordnar förbundet olika regionala och riksomfattande kurser och medlemsevenemang. Vi utför även synligt påverkansarbete för att främja JHL-medlemmars yrkesintressen: Vi utformar ställningstaganden till beslutsfattarna och är med och reformerar utbildningssystemet.

Den bästa informationen om arbetsplatsers bästa – och också mindre bra – praxis finns på gräsrotsnivå, hos experter inom sin egen bransch. Dela dina erfarenheter med andra!

Att prata med andra som jobbar inom samma bransch är ibland välkommet. Till exempel för sådan dialog har vi skapat regionala yrkesforum som du kan använda för både nytta och nöje. Via de regionala forumen kan yrkesbranscherna få sin röst hörd även på nationell nivå.

På webben flyter diskussionen lätt och naturligt.

Kom med i ett toppengäng. Tillsammans kan vi göra arbetslivets framtid allt bättre!


Pedagogik och handledning

Proffs inom pedagogik och handledning arbetar oftast i skolor, inom småbarnspedagogiken, med ungdomar, i församlingar samt vid yrkesläroanstalter och specialläroanstalter.


Kosthåll och rengöring

Proffs inom kosthåll och rengöring hittar man bland annat i välfärdsområdenas, kommunernas och samkommunernas kök, skolor, daghem, sjukhus och tvätterier, vid församlingar och inom vård- och rehabiliteringstjänster.  


Social- och hälsovård

Social- och hälsovårdsproffs arbetar bland annat som personliga assistenter, för personer med funktionsnedsättningar, inom barnskyddet, som närvårdare, inom mental- och rusmedelsvården, inom sjukvården, inom socialvården och inom äldreomsorgen.


Teknik, energi och trafik

De vanligaste yrkena för JHL-medlemmar inom teknik-, energi- och trafikbranschen är proffs på underhåll och fastighetsskötsel, el- och elektronikmontörer samt spårvagns-, buss- och metrochaufförer. Branschbeteckningen omfattar även gravgrävare.


Informationsarbete, administration och biblioteksbranschen

Informationsarbetes-, biblioteks- och administrationsbranschens proffs sköter kontors-, förvaltnings-, it-, biblioteks- och informationstjänster vid staten, välfärdsområdena, kommunerna och samkommunerna, inom olika organisationer och inom den privata sektorn.


Säkerhetsbranschen

JHL-medlemmars yrkesbeteckningar inom säkerhetsbranschen är bland annat äldre konstapel, väktare, brandman, förstavårdare, nödcentralsoperatör och säkerhetskontrollör. JHL sammanför även säkerhetsproffsen inom sina organisationsanslutna medlemsförbund, som arbetar inom försvarsmakten, vid nödcentralerna, inom polis- och rättsförvaltningen samt vid brottspåföljdsmyndigheten, gränsbevakningsväsendet och tullen.