Arbetslöshetskassan

JHL ger dig trygghet i arbetslivet och avbrotten i arbetslivet. Som medlem i arbetslöshetskassan tryggar du din utkomst i besvärliga eller föränderliga arbetssituationer – när arbetslöshet eller permittering hotar eller när det är dags att lära sig ett nytt yrke.

Som medlem i fackförbundet JHL är du försäkrad för arbetslöshet i JHL arbetslöshetskassan. JHL arbetslöshetskassan är välfärdsbyggarnas egen a-kassa. Du kan ansluta dig som medlem i a-kassan när du har ett lönearbete.

Inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning betalas till medlemmar

Som medlem i JHL arbetslöshetskassan kan du få inkomstrelaterad dagpenning om du drabbas av arbetslöshet. Den inkomstrelaterade dagpenningen är betydligt större än den grunddagpenning som FPA betalar. Om dina inkomster före arbetslöshet till exempel uppgår till cirka 1 300 euro/månad, är den inkomstrelaterade dagpenningen betydligt större än FPA:s grunddagpenning!

Du har rätt att få a-kassans förmåner om du uppfyller kraven som ställs för att få dem: Du ska alltid först anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid vid Arbets- och näringsbyrån. En förutsättning för att kunna få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning är att du har varit medlem i a-kassan i minst 26 veckor.

Du håller medlemskapet i kraft genom att betala medlemsavgift eller genom att ansöka om avgiftsbefrielse. Alla frågor i anknytning till medlemskap går behändigt att sköta i e-tjänsten mittJHL.

A-kassan betalar också alterneringsersättning då du håller alterneringsledigt.

Läs mer om inkomstleraterad dagpenning, alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd på JHL arbetslöshetskassans webbplats.

JHL arbetslöshetskassan hjälper dig om du drabbas av arbetslöshet eller permittering

Om du blir arbetslös, permitterad, börjar studera eller deltar i Arbets- och näringsbyråns service, börjar på ett nytt deltidsjobb eller blir sjuk, finns det anvisningar på a-kassans webbplats. Bekanta dig med anvisningarna för olika situationer!

Det finns anvisningar för ansökan som passar just dig i JHL:s a-kassas anvisningsbank.

Med dagpenningskalkylatorns hjälp kan du bedöma dagpenningens storlek vid arbetslöshet eller permittering.

A-kassan erbjuder jämlik, personlig, smidig och pålitlig betjäning på olika kanaler. Bekanta dig med tjänsterna! (På finska)


Finns det något du funderar på beträffande arbetslöshetsskyddet? På a-kassans webbplats finns en sammanställning av ofta ställda frågor och svar på dem Du kan också ta kontakt med a-kassans kundbetjäning på chat eller per telefon!