Vad är medlemstjänsten mittJHL?

MittJHL är vår elektroniska medlemstjänst, där du enkelt kan sköta ärenden som gäller ditt medlemskap.

I mittJHL kan du sköta följande ärenden:

  • Uppdatera din kontaktinformation, din yrkesbeteckning och uppgifter om din anställning. När den här informationen är korrekt får du precis de meddelanden som gäller dig. 
  • Betala din medlemsavgift. 
  • Meddela om ett nytt anställningsförhållande och beställa ett avtal för uppbörd av medlemsavgift. 
  • Ansöka om att byta förening. 
  • Anmäla dig till kurser. 
  • Meddela oss om att du gått i pension. 
  • Ansöka om rätt till befrielse från medlemsavgift, till exempel om du blir föräldraledig. 
  • Meddela om alla förändringar som påverkar ditt medlemskap.  
  • Beställa ett nytt medlemskort. 

I mittJHL hittar du också särskilda medlemsrabatter. Där finns även innehåll för föreningar och förtroendemän.

Du kan logga in i mittJHL med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

MittJHL fungerar inte i webbläsaren Internet Explorer (IE) av dataskyddsskäl. Vi rekommenderar att du använder Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Safari. Det är bäst om webbläsaren är den nyaste versionen eller åtminstone en version som uppdaterats nyligen.