Medlemsavgift

Fackförbundet JHL:s medlemsavgift är den förmånligaste inom välfärdsområdena med en medlemsavgift på endast 1 procent av bruttoinkomsterna.

För priset av medlemsavgiften får du bland annat stöd i arbetslivets problemsituationer, mycket mångsidiga medlemsförmåner och medlemskap i arbetslöshetskassan. Med hjälp av räknaren kan du kontrollera hur förmånligt ett JHL-medlemskap skulle bli för just dig.

Fackmedlemskapet är gratis för dig om du är studerande på heltid och inte får lön eller förmåner från arbetslöshetskassan.

Medlemsavgiftskalkylator

För yrkesarbetande medlemmar är JHL:s medlemsavgift endast en procent (1 %) av lönen. Avgiften innehåller heltäckande intressebevakning och arbetslöshetsskydd.

€/mån

Din medlemsavgift är per månad. Bli medlem

JHL:s minimimedlemsavgift

Du betalar förbundets minimimedlemsavgift om du inte har någon löneinkomst eller därmed jämförbara inkomster, men inte heller har rätt till befrielse från medlemsavgift. Minimimedlemsavgiften är 8 euro per månad, dvs. 96 euro per år. 

Du betalar minimimedlemsavgift då du saknar löneinkomster och är: 

 • under 70 år och pensionerad
 • 70 år eller äldre*
 • får permanent invalidpension
 • utomlands
 • är arbetsledig
 • är tjänstledig
 • au pair
 • avtjänar frihetsstraff
 • ”på egen semester”
 • närståendevårdare.

* Medlemsavgiften för dem som fyllt 70 år är 5 euro per månad, dvs. 60 euro per år.

Pensionärsmedlemmar betalar sin medlemsavgift kvartalårsvis. Den första förfallodagen är 15.4. Också övriga medlemmar som är berättigade att betala minimimedlemsavgift betalar medlemsavgiften en gång per kvartal. 

Beställ betalningsreferenserna för betalning av minimimedlemsavgiften genom att kontakta medlemsservicen. Betalningsreferenserna skickas automatiskt till alla medlemmar som betalar minimimedlemsavgift i januari. 

Medlemsavgiften för yrkesutövande medlemmar

Medlemsavgiften för yrkesutövande medlemmar är 20 euro i månaden. 

Hur tas JHL:s medlemsavgift ut?

Du kan betala medlemsavgiften antingen genom att be arbetsgivaren uppbära den direkt från lönen eller genom att betala den själv. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen.

För att arbetsgivaren ska kunna ta ut medlemsavgiften direkt från lönen krävs att du fyller i ett uppbördsavtal. Du kan beställa ett förhandsifyllt uppbördsavtal från vår medlemsservice. Medlemsservicen fyller i dina uppgifter och skickar uppbördsavtalet till dig per post. Fyll i de resterande uppgifterna, underteckna blanketten och skicka den till lönekontoret hos din arbetsgivare. 

Du kan också själv skriva ut avtalet för uppbörd av medlemsavgift. Avtalet fungerar som en fullmakt för löneavdelningen att dra av medlemsavgiften från din lön. Fyll i och underteckna blanketten och skicka det till arbetsgivarens lönekontor. Löneräknaren skickar en kopia av blanketten till facket. 

Anvisningar till löneräknaren

Du kan betala dina medlemsavgifter direkt i mittJHL via din nätbank. Alternativt kan du beställa betalningsreferenser av medlemsservicen för att betala medlemsavgiften själv. Följande års betalningsreferenser sänds till dem som betalar medlemsavgiften själv senast i januari.

Vi har tagit i bruk ett medlemsavgiftstak från och med ingången av år 2022. Medlemsavgiftstaket är 600 euro per år. Medlemsavgiften ska betalas som normalt även om den totala summan överskrider medlemsavgiftstaket. Vi återbetalar den summa som överstiger medlemsavgiftstaket till medlemmen under följande års tid.

Medlemsavgifter som översteg medlemsavgiftstaket för år 2023 har automatiskt återbetalats till de medlemmar vars kontonummer har registrerats senast 8.4.2024.

När har du rätt till avgiftsbefrielse från fackförbundets medlemsavgift?

Du behöver inte betala JHL:s medlemsavgift om du saknar löneinkomster och inte heller har rätt till arbetslöshetskassans förmåner. Se de noggrannare villkoren nedan.

Du får inga förvärvsinkomster eller förmåner från arbetslöshetskassan och dessutom:

 • är graviditets- eller föräldraledig
 • är vårdledig
 • är oavlönat sjukledig
 • erhåller rehabiliteringsstöd eller rehabiliteringspenning
 • är arbetslös (får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning)
 • studerar
 • fullgör värnplikt.

Meddela om avgiftsbefrielse i mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen

Se även: Medlemskap i JHL och förändringar i livet