Kontaktuppgifter

MittJHL

MittJHL är en e-tjänst för förbundets medlemmar. I mittJHL kan du uppdatera dina kontaktuppgifter, din yrkesbeteckning och uppgifter om din anställning. Du kan också betala din medlemsavgift och ansöka om medlemsavgiftsbefrielse.

Du loggar in i mittJHL med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.


Fackförbundet JHL betjänar på följande telefonnummer

JHL:s medlemsservice

Telefonbetjäningen på numret 010 7703 451 håller öppet må–to klockan 9–12. Kontakta medlemsservicen när du har frågor om till exempel medlemskap, medlemsavgifter eller medlemskortet. Du kan också uträtta ärenden som gäller ditt medlemskap elektroniskt med hjälp av medlemsservicens kontaktblankett.

Samtalspriserna hittar du här


Problem på jobbet

Du som är JHL-medlem, kontakta din förtroendeman eller huvudförtroendeman om du får problem på jobbet. Kontakta arbetarskyddsombudet eller arbetarskyddsfullmäktige i frågor som gäller arbetarskydd. De ger tips och råd om hur du ska framskrida i ditt ärende. De har den bästa kännedomen om eventuella lokala avtal och om arbetsgivarens praxis. Om du inte har en förtroendeman på jobbet, ska du kontakta JHL:s regionkontor på ditt eget område.


Regionkontoren

OBS! Regionkontoren och deras telefonservice är stängda 24.6–28.7.

JHL Södra Finlands regionkontor
tfn 010 7703 331
e-post etelasuomi@jhl.fi
Sörnäs strandväg 23, 2 vån, 00500 Helsingfors


JHL Östra Finlands regionkontor
tfn 010 7703 650 (telefonväxeln)
e-post ita-suomi@jhl.fi

Kontoret i Joensuu
Yläsatamakatu 7 B 13, 80100 Joensuu

Kontoret i Kuopio
Haapaniemenkatu 40 B, 70110 Kuopio


JHL Sydöstra Finlands regionkontor
tfn 010 7703 550
e-post kaakkois-suomi@jhl.fi
Koulukatu 23, 53100 Villmanstrand


JHL Lapplands regionkontor
tfn 010 7703 600
e-post lappi@jhl.fi
Rovakatu 20-22 A, 96200 Rovaniemi


JHL Sydvästra Finlands regionkontor
tfn 010 7703 700
e-post l-s@jhl.fi

Kontoret i Åbo
Allégatan 6 A (ingång vid hörnet av Allégatan och Eriksgatan)
20100 Åbo

Kontoret i Björneborg
Isolinnankatu 24, 5 krs, 28100 Björneborg 


JHL Uleåborgregionens regionkontor
tfn 010 7703 610
e-post oulu@jhl.fi
Rautionkatu 18 B, 90400 Uleåborg


JHL Österbottens regionkontor
tfn 010 7703 640
e-post pohjanmaa@jhl.fi
Vasaesplanaden 17, 7 vån, 65100 Vasa


JHL Inre Finlands regionkontor
tfn 010 7703 620
e-post sisa-suomi@jhl.fi
Kalevantie 2, 33100 Tammerfors

Klicka för att förstora bilden.


Anställningsrådgivningen

Telefontjänsten för frågor som gäller anställningsvillkor är i första hand avsedd för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige. Servicenumret är 010 7703 311 och man kan ringa må–to kl. 9–12.

Samtalspriserna hittar du här


Kursrådgivningen

OBS! Kursrådgivningens telefon- och e-posttjänst är stängda 24.6–26.7.

JHL:s kursrådgivning betjänar på telefonnumret 010 7703 510, må–to klo 9–12. Ta kontakt om du har frågor beträffande till exempel kurser och ansökan till dem. Du kan också ställa frågor om kurser elektroniskt med hjälp av kursrådgivningens kontaktblankett.

Samtalspriserna hittar du här


För medierna

Den offentliga delen av JHL:s materialbank är öppen för medierna att använda. Materialbanken finns på adressen aineistopankki.jhl.fi

Bilder av förbundsledningen kan laddas från materialbanken.

Kontaktuppgifter för medierna:
Kommunikationsdirektör Kristiina Ahonen 040 530 1774kristiina.ahonen@jhl.fi

Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, Kontaktuppgifter


JHL-institutet

JHL-institutet
Sörnäs strandväg 23, 00500 Helsingfors
telefonväxel 010 77031 

Postadress: PB 101, 00531 Helsingfors

Samtalspriserna hittar du här

Du kan enkelt ta dig till JHL-institutet med kollektiva färdmedel från Helsingfors centrum. Institutet finns på adressen Sörnäs strandväg 23 i Helsingfors.

Ankomst till JHL-institutet

Från Helsingfors centrum är restiden cirka 15 minuter.

 • Ta metron mot Nordsjö eller Mellungsbacka, stig av i Sörnäs. Från Sörnäs metrostation promenerar du den korta sträckan från Tavastvägen via Göksgränd till JHL-husets huvudingång.
 • Ta spårvagn 6 eller 7 från järnvägsstationen till hållplatsen Fågelvik. Det är en kort promenadväg från Tavastvägen till Göksgränd och därifrån till JHL-husets huvudingång. Från Böle kommer du till samma hållplats med spårvagn nummer 7.
 • Det finns flera busslinjer som kör från Järnvägstorget direkt till Sörnäs strandväg, Södervik hållplats ligger nästan direkt mittemot JHL-huset.
 • Du kan köpa biljetter t.ex. med HRT:s mobilapp och från biljettautomater och R-kiosker. Mer information på HRT:s webbplats.

Exakta tidtabeller

På HRT:s webbplats  ser du förbindelser till JHL-huset och JHL-institutet för varje dag och klockslag.

 • Välj till exempel Hagnäs, Helsingfors järnvägsstation eller Böle station som startpunkt.
 • Välj till exempel Sörnäs strandväg 23 eller Sörnäs metrostation som destination.
 • Välj datum.
 • Du kan också välja klockslag.
 • Sök rutt.

I mobilappen ser du både buss-, metro- och spårvagnsrutter samt deras tidtabeller. Appen visar också gång- och cykelleder.

Från flygplatsen till JHL-institutet

Från flygplatsen är restiden cirka 30–40 minuter.

 • Ta lokaltåg I och P till järnvägsstationen och fortsätt därifrån med buss eller metro till JHL-institutet.
 • Biljettpriset för en mobilbiljett för zonerna ABC är 4,10 euro.

Egen bil

Det finns goda kollektivtrafikförbindelser till institutet och bara ett begränsat antal parkeringsplatser för gäster. Parkeringsplatser kan inte heller reserveras på förhand. Anmäl dig till receptionen när du kommer till institutet. Vid hotellen finns gott om avgiftsbelagda parkeringsplatser.

JHL-institutet har som mål att erbjuda en trygg, jämlik och trevlig inlärningsmiljö för alla. Vi ingriper i alla sorters trakasserier och ofredande. Institutet har två kontaktpersoner för trakasserier. Kursdeltagare kan få stöd av dem om de råkar ut för trakasserier, antastande, mobbning, diskriminering, rasistiskt eller sexistiskt beteende eller osakligt bemötande. Kontaktpersonernas kontaktuppgifter:

Det är fullständigt konfidentiellt att ta kontakt. Kontaktpersonerna för trakasserier har tystnadsplikt.  Deras uppgift är att hjälpa till med att utreda situationen och komma överens om fortsatta åtgärder tillsammans. Kom också ihåg att du alltid kan ta kontakt med kursläraren eller institutets rektor.

JHL-institutets faktureringsuppgifter: (på finska)

Filialen i Kuopio
Haapaniemenkatu 40 B, 70110 KUOPIO


Filialen i Uleåborg
Rautionkatu 18 B, 90400 ULEÅBORG


Filialen i Tammerfors
Kalevantie 2, 33100 TAMMERFORS


JHL-föreningarna

JHL-föreningarnas webbplatser och konton på sociala medier (på finska)


Organisationsanslutna medlemsförbund

Fackförbundet JHL har fyra organisationsanslutna medlemsförbund i den statliga sektorn. Dessa förbund har slagit samman sin intressebevakning med JHL.

Gränssäkerhetsunionen

Till Gränssäkerhetsunionen hör cirka 1900 gräns- och sjöbevakare, officerare, institutsofficerare, specialofficerare och civila arbetstagare. Till medlemskåren hör också cirka 600 pensionärer som omfattas av medlemsförmånerna eftersom de under sin aktiva yrkeskarriär hört till Gränssäkerhetsunionens företrädarförbund (Sjöbevakningsförbundet och Gränsbevakningsförbundet). Det totala antalet medlemmar är cirka 2500.

Gränssäkerhetsunionens webbplats (på finska)


Fängelsetjänstemännens förbund VVL

Fängelsetjänstemännens förbund är ett av de största fackförbunden inom justitieministeriets förvaltningsområde. Till förbundet hör cirka 1 350 medlemmar via 22 medlemsavdelningar. Vem som helst som arbetar för Brottspåföljdsmyndigheten kan ansöka om medlemskap i förbundet. Totalt representerar förbundets medlemmar cirka 30 olika tjänstebeteckningar. Största delen av förbundets medlemmar arbetar inom övervakning, andra betydande grupper är de som jobbar med arbetsverksamhet, kontorsarbetare och handledare.

Fängelsetjänstemännens förbunds webbplats (på finska)


Tullförbundet

Tullverkets fackliga organisationer har anor från 1906, och dessa traditioner förs vidare av Tullförbundet. Två tredjedelar av Tullverkets personal, det vill säga 900 anställda, hör i dag till Tullförbundet.

Av dem är cirka två tredjedelar män och cirka en tredjedel kvinnor.

Tullförbundets webbplats (på finska)


Underofficersförbundet

Underofficersförbundet företräder Försvarsmaktens underofficerare, flygmekaniker, mekaniker, avtalssoldater samt yrkessoldater för krishantering.  Förbundet har totalt cirka 3 500 medlemmar.

Underofficersförbundets webbplats (på finska)


Förbundskontoret

OBS! JHL:s telefonväxel och förbundskontorets reception är stängda 24.6–26.7.

Gatuadress:                            
Sörnäs strandväg 23, 00500 HELSINGFORS
Telefonväxel: 010 77031, må–to klockan 9.00–12.
E-post: kirjaamo@jhl.fi
OBS! Ingen reklam till registraturens e-post. Vi hanterar inte reklam på något sätt. Notera att kontaktuppgifterna i frågor som gäller medlemskap, anställningsförhållande och utbildning/kurser finns i början av denna sida. Det snabbaste sättet att få ditt ärende att framskrida är att genast ta kontakt med rätt betjäningskanal, inte registraturen. Arbetslöshetskassans kontaktuppgifter finns på a-kassans egen webbplats.

JHL-husets reception är öppen mån–fre kl. 8–12 och 12.30–15. När receptionen är stängd mellan kl. 12–12.30 finns det ett journummer för varuleverantörer, 050 452 6510.

Postadress:
PB 101, 00531 HELSINGFORS

Samtalspriser när du ringer till oss

 • Vid samtal från mobiltelefonnätet är priset mobilavgiften (msa)
 • Vid samtal från fasta telefonnätet är priset lokalnätsavgiften (lna). 
 • Samtalspriset beror på den uppringandes abonnemangsavtal. Du kan kontrollera prissättningen med din egen operatör.
 • Samtalet börjar kosta för den som ringer upp genast när samtalet besvaras antingen personligen eller automatiskt (kömeddelande).

JHL:s faktureringsuppgifter

Vi hoppas att fakturorna i första hand skickas som nätfakturor. I samband med den första nätfakturan önskar vi få ett e-postmeddelande om fakturan till adressen laskut@jhl.fi.

Namn: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
FO-nummer: 0116647
Adress för nätfakturor: TE003701166475
Operatör: Tieto
Operatörens EDI-signum: 003701011385

Fakturor kan också skickas i pdf-format till adressen:
tieto_pl1491@xbs-salo.com
(Endast en faktura per e-postmeddelande och endast meddelanden som skickas direkt till mottagaren, inte vidarebefordrade eller besvarade meddelanden)

Ange följande uppgifter i fakturan:

 • Beställarens namn och område/enhet
 • leveransadress
 • Eventuell annan information som underlättar styrningen av fakturan, såsom kostnadsställe som vi angivit.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
PB 0802066
02066 DOCUSCAN

Fakturor kan också skickas i pdf-format till adressen:
tieto_pl1491@xbs-salo.com
(Endast en faktura per e-postmeddelande och endast meddelanden som skickas direkt till mottagaren, inte vidarebefordrade eller besvarade meddelanden)

Ange följande uppgifter i fakturan:

 • Beställarens namn och område/enhet
 • Leveransadress
 • Eventuell annan information som underlättar styrningen av fakturan, såsom kostnadsställe som vi angivit