JHL är Finlands
största fackförbund
för välfärdsproffs

En skötare bakar med barnen i daghemmet, leende barn och en vuxen, medlem i JHL.

Snabblänkar

Uträtta ditt ärende snabbt och lätt

Äldre person vårdas, JHL:s EU-valkampanjtext till höger.

Du bestämmer i EU-valet!

I EU-valet väljs Europaparlamentet. Parlamentet fattar beslut om arbetslivet och påverkar på så sätt allas vår vardag.

Vi uppmuntrar alla finländare att rösta på en kandidat som respekterar jämlikhet i arbetslivet och arbetstagarnas rättigheter.

  • Förhandsröstningen pågår den 29.5–4.6.
  • Den egentliga valdagen är den 9.6.

Aktuellt Laddar artiklar

Kurs- och evenemangskalender

1001 yrken

Kotihoito, Helsingin kaupunki, Jakomäen terveysasema, työntekijä Nasma Hirsi

Social- och hälsovård

Social- och hälsovårdsproffs arbetar bland annat som personliga assistenter, inom barnskyddet, som närvårdare, inom sjukvården, inom socialvården och inom äldreomsorgen.

Kosthåll och rengöring

Proffs inom kosthåll och rengöring hittar man bland annat i välfärdsområdenas, kommunernas och samkommunernas kök, skolor, daghem, sjukhus och tvätterier.

Informationsarbete och administration

Informationsarbetes-, administrations- och biblioteksbranschens proffs sköter kontors-, förvaltnings-, it-, biblioteks- och informationstjänster vid staten, välfärdsområdena, kommunerna och samkommunerna, inom olika organisationer och inom den privata sektorn.

Pedagogik och handledning

Proffs inom pedagogik och handledning arbetar oftast i skolor, inom småbarnspedagogiken, med ungdomar, i församlingar samt vid yrkesläroanstalter och specialläroanstalter.

Teknik och trafik

De vanligaste yrkena för JHL-medlemmar inom teknik-, energi- och trafikbranschen är proffs på underhåll och fastighetsskötsel, konduktörer, el- och elektronikmontörer samt spårvagns- och metrochaufförer.

Säkerhet

JHL-medlemmars yrkesbeteckningar inom säkerhetsbranschen är bland annat brandman, förstavårdare, nödcentralsoperatör och väktare.  Proffs inom de organisationsanslutna medlemsförbunden arbetar inom försvarsmakten,  rättsförvaltningen samt vid brottspåföljdsmyndigheten, gränsbevakningsväsendet och tullen.