Finland klarar sig tack vare dig

Finland klarar sig tack vare dig

Finland har stängt sina dörrar, begränsat sociala kontakter och förespråkat distansarbete. Du, JHL-medlem, håller Finland på fötter. Tack vare din insats kan de sjuka vårdas i rena utrymmen med rena redskap, personer i samhällsbärande funktioner kan ta sig till jobbet eftersom du sköter deras barn, och också idag serveras maten i vårdinrättningarna på rena kärl. Tack vare din insats kan var och en ta sig till jobbet. Utan dig skulle Finland inte klara sig.

Tack för din insats!