Ännu hinner du delta i Näsdagsinsamlingen!

JHL:s Näsdagsinsamling fortsätter ända till årets slut.

Kom med, med de insamlade medlen hjälper vi barn i de fattigaste länderna i världen att få utbildning, hälsovård och mat. Du kan delta i insamlingen på nätet eller genom att skicka ett textmeddelande.

Läs mer och donera!