Avtalsförhandlingarna börjar

Avtalsförhandlingarna börjar

Avtalsperioden för tjänste- och arbetskollektivavtalen som JHL ingått går ut i slutet av januari 2018. Det är dags att förbereda sig för nya förhandlingar.
Men vad handlar avtalsförhandlingarna egentligen om – kan medlemmar påverka vilka ärenden som behandlas vid förhandlingarna, vem som förhandlar och vem som beslutar om förhandlingsresultatet godkänns eller inte?

Klicka här för att få svar på dessa frågor