Är du uppställd som kandidat i kommunalvalet? JHL stödjer sina medlemmars kampanjer

Är du uppställd som kandidat i kommunalvalet? JHL stödjer sina medlemmars kampanjer

JHL erbjuder kandidaterna i kommunalvalet redskap med vilka kommunerna kan sättas i ännu bättre skick. Medlemmar i fackförbundet JHL kan också ansöka om finansiellt stöd för sin kampanj av förbundet. Stödet beviljas endast om kandidaten förbinder sig till JHL:s principer.

Se mer information och ansök här