JHL är Finlands
största fackförbund
för välfärdsproffs

Snabblänkar

Uträtta ditt ärende snabbt och lätt

Tack till dig som motsätter dig att arbetslivet skrotas!

Ditt fackförbund JHL vill tacka just dig som deltog i förra veckans strejker. Det är endast genom din hjälp, fackförbundsmedlem, som vi kan få ut vårt budskap.

Ju fler vi är, desto starkare är vi. Om du inte ännu är medlem, så välkomnar vi just dig till Finlands bästa och förmånligaste fackförbund inom välfärdssektorn. Medlemsavgiften i JHL är endast 1 %.

Aktuellt Laddar artiklar

Kurs- och evenemangskalender Laddar händelser

1001 yrken

Kotihoito, Helsingin kaupunki, Jakomäen terveysasema, työntekijä Nasma Hirsi

Social- och hälsovård

Social- och hälsovårdsproffs arbetar bland annat som personliga assistenter, inom barnskyddet, som närvårdare, inom sjukvården, inom socialvården och inom äldreomsorgen.

Kosthåll och rengöring

Proffs inom kosthåll och rengöring hittar man bland annat i välfärdsområdenas, kommunernas och samkommunernas kök, skolor, daghem, sjukhus och tvätterier.

Informationsarbete och administration

Informationsarbetes-, administrations- och biblioteksbranschens proffs sköter kontors-, förvaltnings-, it-, biblioteks- och informationstjänster vid staten, välfärdsområdena, kommunerna och samkommunerna, inom olika organisationer och inom den privata sektorn.

Pedagogik och handledning

Proffs inom pedagogik och handledning arbetar oftast i skolor, inom småbarnspedagogiken, med ungdomar, i församlingar samt vid yrkesläroanstalter och specialläroanstalter.

Teknik och trafik

De vanligaste yrkena för JHL-medlemmar inom teknik-, energi- och trafikbranschen är proffs på underhåll och fastighetsskötsel, konduktörer, el- och elektronikmontörer samt spårvagns- och metrochaufförer.

Säkerhet

JHL-medlemmars yrkesbeteckningar inom säkerhetsbranschen är bland annat brandman, förstavårdare, nödcentralsoperatör och väktare.  Proffs inom de organisationsanslutna medlemsförbunden arbetar inom försvarsmakten,  rättsförvaltningen samt vid brottspåföljdsmyndigheten, gränsbevakningsväsendet och tullen.