Föreningarnas egna kurser och JHL:s stöd

JHL-föreningar kan ordna kurser kurser självständigt. JHL stöder kurserna ekonomiskt.

JHL:s föreningar kan ordna kurser självständigt. Det betyder att föreningen själv svarar för att ordna kursen och för dess kostnader, t.ex. för att anlita en utbildare och boka en kurslokal. JHL erbjuder sina föreningar ekonomiskt kursstöd samt kursinnehåll.

Om er förening planerar en kurs lönar det sig att först kontakta regionkontoret. Regionkontoret kan föreslå en lämplig utbildare som hjälper föreningen att planera en intressant kurs. Föreningarna kan också ordna kurser i samarbete med andra JHL-föreningar inom samma bransch eller på samma område.

Att ansöka om kursstöd för egna kurser

JHL-föreningar kan ansöka om kursstöd året runt. Ansök om stöder senast en månad före kursen. Ansökningarna behandlas och besluten om kursstöd fattas av kursrådgivningen.

 • Det rekommenderade deltagarantalet för kursen är 10 personer.
 • Kursen måste vara i minst sex lektioner (1 lektion = 45 minuter).
 • Om minimiantalet lektioner uppfylls kan kursen också delas upp på flera dagar.

Föreningen kan i regel få kursstöd för en egen kurs per kalenderår. Kursstödet betalas när alla dokument som behövs har skickats till kursrådgivningen inom en månad efter kursens avslutningsdatum.

Kursstödet för egna kurser är högst 30 euro/JHL-medlem och betalas mot kvitton. Stöd betalas för de deltagare som är medlemmar i föreningen/föreningarna som ordnar kursen.

Föreningen betalar själv arvoden och övriga kostnader för användning av en utbildare som inte hör till JHL.

Mer information ges av JHL-institutets kurssekreterare per e-post, kurssit@jhl.fi eller må–to klo 9–12. tfn 010 7703 510.

Färdiga temapaket

Som stöd för kursplaneringen har JHL utarbetat fyra färdiga temapaket, som föreningarna kan använda som modeller för att bygga upp lämpliga kurshelheter. Under kurserna kan man även behandla exempelvis aktuella intressebevakningsfrågor. Den slutgiltiga kursen byggs upp enligt föreningens egna behov tillsammans med kursledaren.

Tema 1: Mer motivation och kunskap i föreningsverksamheten (6–12 lektioner)

 • Föreningens grunduppgift. Varför finns föreningen till?
 • Föreningslagen, stadgar och mötesteknik – grunden för en fungerande förening
 • Vem beslutar och med vems rätt? Styrelsens uppgifter och arbetsfördelning
 • Introduktion till organiseringsarbete, facklig organisering och medlemsrekrytering
 • Gemensam verksamhetsplanering motiverar till att arbeta för gemensamma mål
 • Föreningens roll på arbetsplatsen
 • Ihmisiä kokouksessa pöydän ympärillä tietokoneet edessään.

Mallprogram för Mer motivation och kunskap i föreningsverksamheten (linkki)
Diaserie för Mer motivation och kunskap i föreningsverksamheten (linkki)
Utbildarens handbok för Mer motivation och kunskap i föreningsverksamheten (linkki)

Tema 2: Föreningen som samhällspåverkare (6–12 lektioner)

 • Planmässigt påverkansarbete
 • Besluta och påverka, var och när?
 • Föreningens verktyg för att påverka ute i staden, i stadsfullmäktige och i riksdagen
 • Uppbyggnad av ett nätverk för inflytande
 • Verktyg för politiska kaffebordsdiskussioner, dvs. bättre teser och argument
 • Vårt mål är ett rättvist samhälle

Mallprogram för Föreningen som samhällspåverkare (linkki)

Tema 3: Bättre arbetsliv – föreningen som främjare av arbetshälsa

 • Arbetslivsutvecklingen ska bygga på samarbete och utgå från arbetsgemenskapens behov
 • Vad kan föreningen och personalens representant göra på eget initiativ, hur delta i utvecklingsarbetet?
 • Föreningens roll och verktyg för att främja arbetshälsan
 • Ork och hantering av förändringar och omställningar

Mallprogram för Bättre arbetsliv – föreningen som främjare av arbetshälsa (linkki)

Tema 4: Förening i förändring – sammanslagning av föreningar (12 timmar)
Omorganiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna på välfärdsområdena har en stor inverkan på JHL-föreningarnas verksamhet och organisering. Kursen fördjupar sig i de strukturförändringar som gäller föreningen.

Kursens mål är att fastställa föreningarnas och förtroendemännens gemensamma syn på de kommande förändringarna på medlemmarnas arbetsplatser och att hitta en gemensam uppfattning om med vilka åtgärder och vilket samarbete JHL på bästa sätt förmår svara mot kommande förändringar. Kursen genomförs med hjälp av praktiska metoder. Med hjälp av kamratstöd lär vi oss att använda olika metoder vid styrningen av olika processer och vid föreningens ledning.

Mallprogram för Förening i förändring – sammanslagning av föreningar (linkki)

Ansök om kursstöd för föreningens egna kurser

Ansökan om kursstöd

Med den här blanketten kan JHL-föreningar beställa kurser och ansöka om kursstöd. Alla fält som är märkta med en asterisk måste fyllas i för att blanketten ska kunna skickas. Obs! Blanketten är skyddad.

*” anger obligatoriska fält

DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
Jag vill ha kursmaterialet*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.