Avtalsrörelsen

Fackförbundet JHL:s förhandlingar om sina medlemmars viktigaste medlemsförmån, arbets- och tjänstekollektivavtalen, har alla gått i mål för år 2023. För merparten av branscherna återvänder vi till förhandlingsbordet i början av 2025. Vad händer med avtalsverksamheten under tiden? På den här sidan hittar du svaret på den frågan. Här har vi även samlat alla årets nyheter om avtalsrörelsen.

Efter de egentliga kollektivavtalsförhandlingarna följer JHL och de andra avtalsparterna den så kallade principen om fortlöpande förhandlingar. Även vid dessa förhandlingsbord bevakar vi alltid medlemmens intressen. Anslut dig du också, ju fler medlemmar vi har, desto bättre förhandlingsstyrka.

Följ också våra förhandlingsnyheter.

Fortlöpande förhandlingar

Principen om fortlöpande förhandlingar betyder att JHL och de andra avtalsparterna diskuterar och för dialog med varandra under hela avtalsperioden. Förhandlingar förs bland annat om arbetsgivaren och arbetstagarna är oeniga om hur kollektivavtalet ska tolkas. Förhandlingsbordet kallar även om arbetsgivarsidan planerar ändringsprojekt som påverkar de gällande avtalen.

Fortlöpande förhandlingar är viktiga bland annat av följande orsaker:

  • De ger parterna en möjlighet att snabbt reagera på förändrade förhållanden.
  • De erbjuder ett forum där man kan lösa tvister om kollektivavtalets tolkning utan rättsliga åtgärder.
  • De främjar dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Avtalsperiodens arbetsgrupper

JHL deltar under hela avtalsperioden i de arbetsgrupper som man kommit överens om under kollektivavtalsförhandlingarna. Varje kollektivavtal har sina egna arbetsgrupper. Många av avtalen har fler än en.

Arbetsgrupperna har ofta fått en specifik fråga att lösa eller utveckla. Arbetet kan vara schemalagt och det kan vara bestämt i vilket skede det måste uppstå resultat. Vanligast är att arbetsgrupperna arbetar under hela avtalsperioden, eftersom kostnaderna för de ändringar som gruppen föreslår i regel diskuteras under följande kollektivavtalsförhandlingar.

Vissa arbetsgrupper är långvariga och arbetar under flera avtalsperioder. En del arbetsgrupper arbetar bara under en avtalsperiod.

Nästan alla arbets- och tjänstekollektivavtal som JHL har slutit inkluderar arbetsgrupper. Alla avtal hittar du på sidan Kollektivavtal.

Exempel på arbetsgrupper

Alla avtal inom kommun- och välfärdssektorn har lönegrupper som söker de bästa lösningarna för avtalets lönesystem.  Detta är särskilt aktuellt för välfärdsområdenas avtal (VÄLKA och SH-avtalet) där ett helt nytt lönesystem måste byggas upp. Många avtal har även en arbetstidsgrupp.

Staten har också en egen lönegrupp, vars uppgift är att föreslå hur man kunde utveckla statens lönesystem.

Den privata socialservicebranschen har en arbetsgrupp som utreder skyddskläder.

Kyrkosektorn har inga egentliga arbetsgrupper, utan huvudförhandlingsgruppen förhandlar om allt. Bland annat borde förhandlingarna om lönekonkurrenskraften vara klara senast den 30 november. Dessa förhandlingar påverkar de kommande löneförhöjningarna under avtalsperioden.

Fackförbundet JHL:s arbets- och kollektivavtal och deras utgångsdatum

I denna tabell ser du när det nästa gång är dags att förhandla. Klicka på tabellen för att öppna den i större format.

Obs! I tabellen anges att Avainta-avtalet går ut i april 2024. I december 2023 godkände avtalsparterna ett optionsår, vilket betyder att avtalet går ut ett år senare, 30.4.2025.

Kollektivavtal

Läs mer om JHL:s kollektivavtal här.

Nyheter om avtalsförhandlingarna