JHL utbildar

JHL-medlemmarna får tillgång till Finlands mångsidigaste utbud av arbetslivsutbildning. Förbättra din yrkeskunskap, lär dig nytt om intressebevakning eller avlägg kurser vid öppna yrkeshögskolan!

Som medlem hos oss kan du utnyttja vårt högklassiga och mångsidiga utbildningsutbud. Information om alla våra kommande kurser finns i kurs- och evenemangskalendern. Kurserna vi ordnar är i regel gratis för våra medlemmar. Förbundet står för resekostnader, kursavgifterna, logi och helpension. Utbildning lönar sig alltid!

I materialbanken finns den designade versionen av JHL:s kurshandbok 2024.

Vad kan du studera

Vårt kursutbud finns i kurs- och evenemangskalendern. Utbudet är föränderligt men kurserna vi ordnar är mycket mångsidiga och passar för många olika smaker.

Största delen av våra kurser ordnas på vårt eget JHL-institut i Sörnäs i Helsingfors.Institutet finns på adressen Sörnäs strandväg 23. Kursrådgivningen svarar på telefonnumret 010 7703 510, må–to klockan 9–12.

Kurser ordnas också på andra håll runtom i Finland.

JHL-institutets filialer finns i Kuopio (Haapaniemenkatu 40 B), Uleåborg (Mäkelininkatu 31) och i Tammerfors (Kalevantie 2).

Studierna vid öppna yrkeshögskolan genomförs som nätstudier.

En del av våra kurser ordnas på distans över nätet. Också öppna yrkeshögskolans kurser ordnas över nätet.

Då du bläddrar i kurs- och evenemangkalendern, hittar du information om varje kurs, var och hur den ordnas.

Vårt kursutbud finns i kurs- och evenemangskalendern. Utbudet är föränderligt men exempelvis följande kurser ordnar vi regelbundet på svenska:

 • yrkesorienterade studiedagar
 • kurser inom intressebevakning och samverkan
 • kurser för förtroendemän
 • organisationskurser
 • kurser inom arbetarskydd
 • kurser som riktas till föreningsaktiva

Dessutom finns det kurser på finska och engelska. Var och en hittar säkert något intressant!

Anmäl dig på kurs

Du anmäler dig till kurserna via kurs- och evenemangskalendern, vid respektive kurs presentationssida. Du kan också anmäla dig i mittJHL.

JHL stöder ekonomiskt dina YH-studier

Vi stöder våra medlemmars yrkeshögskolestudier även år 2024, men tyvärr ingår inga svenskspråkiga kurser i årets utbud. Det gamla ansökningssystemet campusonline.fi avskaffades av orsaker som var oberoende av JHL, och stödet gäller nu kurserna som listas nedan.

JHL betalar 75 % av kursavgifterna för de listade kurserna. Som JHL-medlem är nätkurser synnerligen förmånliga för dig. Ansökningsblanketten hittar du här.

Stödet är personligt och endast för JHL-medlemmar.

Obs! Arbetslösa och permittera kan studera gratis på en del av kurserna. Vissa kurser är avgiftsfria för alla. Om du har frågor, kontakta kurssit@jhl.fi.

Ansökningstiden för kursstöd för studier som inleddes år 2023 gick ut 31.1.2024. Ansökningstiden för kursstöd för studier som inleds år 2024 går ut 31.1.2025.

Handläggningstiden för ansökan är en månad.

Så går det till:

 • Välj en kurs från listan nedan och anmäl dig på högskolans webbplats.
 • Betala kursen i samband med anmälan.
 • Ta till vara kvittot över betalningen. På kvittot måste man kunna se studiernas namn och ditt namn som betalare.
 • Gå kursen.
 • Ansök om kursstöd. Ansökan måste skickas in senast sista januari följande år.

Ansökningstiden för kursstöd för studier som inleds år 2024 går ut 31.1.2025. Handläggningstiden för ansökan är en månad.

Yrkeshögskolestudier kan ofta genomföras på distans. Kontrollera kur kursen ordnas i kursbeskrivningen.

Vi rekommenderar även dessa avgiftsfria kurser:

Ansök om kursstöd (gäller inte stöd för YH-studier)

Som medlem i JHL har du möjligheten att delta i förmånliga kurser. Förbundet betalar utbildningens kostnader, måltiderna som ingår i kursprogrammet, deltagarnas resekostnader i enlighet med förbundets resereglemente samt logi för deltar som inte bor på kursorten.

För föreningskurser som ordnas på vardagar betalar förbundet ett skattefritt kursstipendium om deltagaren uppvisar ett intyg om inkomstbortfall. Inkomstbortfallet under kurserna ska specificeras i euro i intyget.

År 2024 är kursstipendiets belopp 86,858 euro per kursdag. Ansökningar om kursstipendier för innevarande år ska lämnas in före 31.12.

Aktualitetsdagar

Förbundet betalar utbildningens kostnader, måltiderna som ingår i kursprogrammet, deltagarnas resekostnader i enlighet med förbundets resereglemente samt logi för kursdeltagarna som inte bor på kursorten. För deltagande på aktualitetsdagar betalas inte dagtraktamente eller ersättning för inkomstbortfall. Aktualitetsdagar ordnas i huvudsak på veckosluten.

Yrkesinriktade temakurser

Förbundet betalar utbildningen, materialet, måltiderna som ingår i kursprogrammet samt logi för kursdeltagarna som inte bor på kursorten. Förbundet betalar inte deltagaravgiften eller dagtraktamenten eller ersättning för inkomstbortfall. Du kan ansöka om ersättning för resekostnader från förbundet i enlighet med JHL:s resereglemente. Förbundet bekostar enskilda medlemmars deltagande på temakurser som behandlar ett visst temaområde en gång per år.

Yrkesinriktade temakurser är jämförbara med personalutbildning som ordnas av arbetsgivaren, om arbetsgivaren deltar i kostnaderna genom att betala deltagaravgiften och räknar kurstiden som arbetstid.

Deltagaravgifter

Deltagaravgiften är 50 euro per kursdag. Utan logi är kursavgiften 30 euro per dag.

JHL:s studerandemedlemmar bes kontakta sin egen förening och ansöka om finansiellt stöd att delta i kurserna.

Arbetslösa arbetssökande är välkomna med på studiedagarna. Du kan be att din förening deltar i kursavgiften. Kontakta din förenings kontaktperson.

Har du frågor kan du kontakta JHL:s kursrådgivning på telefonnumret 010 7703 510 eller per e-post på adressen kurssit@jhl.fi.

Avlönade kurser

Enligt avtal med arbetsgivaren finns det en del kurser som förtroendevalda kan delta i och få full lön för kurstiden. Avlönade kurser är förtroendemanna-, arbetarskydds- och samarbetskurser.

Arbetstagaren betalar lön för den tid som den anställda deltar i kursen. Förbundet betalar utbildningens kostnader, måltiderna som ingår i kursprogrammet, deltagarnas resekostnader i enlighet med förbundets resereglemente och eventuella dagtraktamenten samt logi för kursdeltagarna som inte bor på kursorten.

De avlönade kurserna hör till utbildningsavtalet. Varje bransch har ett eget utbildningsavtal i vilket man definierar vilka målgrupper som har rätt till avlönade kurser och andra ersättningar.

Ansökan till kurser för vilka arbetsgivaren betalar lön under kurstiden sker i kurskalendern.

I praktiska frågor kan du kontakta kursrådgivningen per e-post, kurssit@jhl.fi eller på telefonnumret 010 7703 510.

Kostnadsersättning som arbetsgivaren betalar

JHL:s medlemmar omfattas av flera olika utbildningsavtal med varierande villkor. Beroende på avtalet ska arbetsgivaren betala lön till kursdeltagaren och JHL-institutet eller kursens arrangör fakturerar ersättningar för kurstiden av arbetsgivaren. På kursdeltagarna tillämpas de villkor för avlönade kurser som antecknats i det gällande utbildningsavtalet för just hens avtalsbransch.

Utbildningsavtalet gäller förtroendemanna-, arbetarskydds- och samarbetskurser. I utbildningsavtalet definieras de målgrupper som omfattas av arbetsgivarens kursstöd.

Avgifter som förbundet fakturerar av arbetsgivaren år 2023 och 2024

Förtroendemannakurser och samarbetskurser

När man deltar i samarbets- och förtroendemannakurser betalar arbetsgivaren förbundet ersättning för kurskostnaderna, eller s.k. måltidskostnader. Ersättningen utgår för varje sådan kursdag som tjänsteinnehavaren får ordinarie lön för, eller i fråga om arbetstagare, för varje dag som ersättning för inkomstbortfall betalas.

2024

 • AVAINTA 26,21 euro/dag (rekommendation) (måltidsersättning)
 • Energibranschen 30,07 euro/dag (måltidsersättning)
 • Kyrkosektorn 30 euro/dag (ersättning för måltidskostnader) fr.o.m. 1.2.2024
 • Kommun- och välfärdssektorn 32 euro/dag (ersättning för måltidskostnader)
 • Nationalgalleriet 27,50 euro/dag för endagskurser och 55,00 euro/dag för två dagar långa eller längre kurser (kurspenning)
 • Paltas specialbranscher och rådgivningsbranschen 25,00 euro/dag för endagskurser och 50,00 euro/dag för tvådagskurser och längre kurser (ersättning för måltidskostnader)
 • Raskone 32 euro/dag (ersättning för måltidskostnader)
 • Staten 27,50 euro/dag för endagskurser och 55,00 euro/dag för två dagar långa eller längre kurser (kurspenning)
 • Universiteten 30 euro/dag för endagskurser och 60 euro/dag för två dagar långa eller längre kurser (kurspenning)
 • VR 22,71 euro/dag för endagskurser och 45,42 euro/dag för två dagar långa eller längre kurser (kurspenning)

Arbetarskyddskurser

Arbetsgivaren betalar lön till dem som deltar arbetarskyddskurser. Förbundet uppbär dessutom en ersättning för måltidskostnader eller kurskostnader av arbetsgivaren. Ersättningen utgår för varje sådan kursdag som tjänsteinnehavaren får ordinarie lön för, eller i fråga om arbetstagare, för varje dag som ersättning för inkomstbortfall betalas. JHL betalar resekostnaderna och eventuella resedagtraktamenten.

Organisationsförsäkringen skyddar dig under kurserna

Visste du att JHL:s organisationsförsäkring skyddar dig när du är på kurs? Försäkringen täcker resenärer, resgods, reseansvar och reserättskydd. Om du till exempel blir sjuk eller råkar ut för en olycka under kurstiden, ersätter försäkringen vårdkostnaderna. Läs mer om organisationsförsäkringen.

Ansök om JHL-institutets kunskapsmärke

Kunskapsmärkena är ett digitalt sätt att göra det egna kunnandet synligt. Med hjälp av märket kan du visa din kunskap till exempel när du söker jobb eller i din meritförteckning. Kunskapsmärkena som JHL-institutet beviljar är gratis.

Gör så här:

 1. Skapa först ett personligt konto på nätsidan Open Badge Passport.
 2. Kom ihåg den e-postadress du angett vid registreringen eftersom du kommer att behöva den när du ansöker om ett märke.
 3. Beskriv i din ansökan på vilket sätt du uppfyller de grunder som förutsätts för att bevilja det kunskapsmärke du ansöker om.
 4. Ta emot kunskapsmärket genom att godkänna det.

Utbildning för organisationsanslutna förbund

Medlemmar i organisationsanslutna medlemsförbund och medlemmar i andra förbund ansöker om plats på JHL:s kurser med en egen elektronisk blankett (tillsvidare på finska, kommer att översättas).

Kom överens om kostnaderna med din egen arbetsgivare och med ditt förbund. Kursrådgivningen ger mer information. Du kan kontakta kursrådgivningen antingen med den här kontaktblanketten, per e-post kurssit@jhl.fi eller per telefon på numret 010 7703 510.

Har du frågor om kurserna?

Kontakta kursrådgivningen med den elektroniska blanketten eller ring kursrådgivningen på telefonnumret 010 7703 510, må–to klockan 9–12.