Pedagogik och handledning

Fackförbundet JHL finns till för dig som jobbar till exempel inom småbarnspedagogiken, som familjedagvårdare, som skolgångshandledare, ledare inom morgon- och eftermiddagsverksamhet eller inom ungdomsarbetet. Det finns ett stort antal yrkesbeteckningar inom de här branscherna men var och en är lika välkommen att delta i pedagogik- och handledningsbranschens yrkesinriktade verksamhet.

Bli medlem i JHL!

JHL är det bästa förbundet för dig som arbetar som till exempel barnskötare, familjedagvårdare eller lärare inom småbarnspedagogik. Vi är också det förmånligaste välfärdsfacket med en medlemsavgift på bara en (1%) procent!

Låt oss bli bekanta!

Vi har inrättat ett diskussions- och mötesforum för de stjärnproffs som jobbar inom pedagogik och handledning. Den nätbaserade plattformen är en snabb och enkel kanal för att hålla kontakt med personer inom samma bransch.

Forumens verksamhet sker under fria former och på ett flexibelt sätt: du kan delta enligt ditt eget intresse och din egen tidtabell.

Klicka in dig på yrkesforumet när du vill diskutera fröjderna och utmaningarna i ditt arbete, när du söker kamratstöd, vill dela med dig av dina erfarenheter, behöver veta hur man gör på andra ställen eller när du vill utveckla din egen yrkesbransch tillsammans med andra. Du kan förstås också vara med endast genom att följa med diskussionen på sidorna.

I forumet kan du på riktigt utveckla din yrkesbransch och tillsammans med andra fundera på framtidens arbetsliv. Forumen fungerar också som språkrör för branschen och ökar den direkta informationsgången från förbundets medlemmar till förbundet.

Deltagande förutsätter inte tidigare erfarenhet av förbundets verksamhet, det enda kravet är att du är intresserad av att utveckla ditt eget arbete!


Småbarnspedagogik

PROFFS INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK utför ett arbete som enligt lagen om småbarnspedagogik stödjer en helhet som består av systematisk och målinriktad pedagogik, undervisning och vård av barn med särskild betoning på pedagogik. Arbetet utförs i samarbete med experter inom området och föräldrarna. Småbarnspedagogiken kan ordnas i daghem, familjedagvård eller som öppen småbarnspedagogik, till exempel klubb- och lekverksamhet.


Skolgångshandledning

SKOLGÅNGSHANDLEDARNA arbetar inom alla delområden av småbarnspedagogiken, inklusive morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Skolgångshandledarna jobbar i mångprofessionella arbetsgemenskaper med syftet att skapa en trygg och inspirerande inlärningsmiljö för elever som behöver stöd. Skolgångshandledarens och jobb är att stöda fostran i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.


Ungdomsarbete

UNGDOMSARBETARNA är utbildade sakkunniga för tillväxt och ungdom. Det har ett mycket omfattande arbetsfält i kommunerna, församlingarna och föreningarna. Inom ungdomsarbetet förekommer ett stort antal olika yrkesexamina, uppgiftsbeskrivningar och befattningar. Alla som jobbar med ungdomar har ändå ett gemensamt mål: de ungas välbefinnande. Syftet är att stödja den ungas sociala gemenskap och individuella tillväxt. 


Här hittar du mer information om lagstiftning som gäller skolgångshandledning, ungdomsarbete och småbarnspedagogik.


Lagar och förordningar som styr ungdomsarbetet: ungdomslagen , barnskyddslagen, Finlands grundlag, kommunallagen, kyrkolagen och föreningslagen.

Vid kurserna som JHL ordnar fördjupar vi oss i kollektivavtalsfrågor och frågor som gäller säkerhet och ansvar i arbetet.

Höj din yrkeskunskap med JHL-stödda studier! JHLbekostar största delen av dina studier vid öppna yrkeshögskolan (YH).


Bekanta dig med JHL arbetslöshetskassans ansökningsanvisning för skolgångshandledare och skolgångsassistenter.