Föreningar och aktiva

Fackförbundet JHL:s föreningar arbetar för att förbättra sina medlemmars anställningsvillkor och arbetsförhållanden samt främja deras samhälleliga intressen och rättigheter. Föreningarna ordnar också fritidsverksamhet och kurser för sina medlemmar. JHL erbjuder verktyg för att stöda föreningarnas verksamhet.

Fackförbundet JHL består av föreningarna, representantskapet, förbundsstyrelsen, förbundskontoret och regionkontoren. Enskilda medlemmar hör till föreningar, som alla är en del av JHL. JHL finansierar föreningarnas verksamhet via återbetalning av medlemsavgifterna. 20 procent av förbundets medlemsavgifter betalas till föreningarna.

Eftersom föreningarna har lagstadgade skyldigheter stöder JHL dem också med olika instruktioner och dokumentmallar. Det är lättare för föreningarna att sköta det som krävs av dem när de har tillgång till de färdiga mallarna.

JHL erbjuder också sina föreningar många andra verktyg till stöd för verksamheten, bland annat

  • anvisningar för hur man sköter kanaler i sociala medier eller bygger upp en egen webbplats
  • en trycktjänst för att beställa exempelvis handböcker, kuvert och brevpapper med föreningens logga eller visitkort
  • JHL-shop, där föreningarna kan köpa JHL-produkter för sina evenemang
  • e-tjänsten minFörening
  • en materialbank.

För förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktiga erbjuder förbundet egna verktyg som är nyttiga för deras arbete.

Anvisningar och blanketter för att ansöka om rättshjälp finns i mittJHL och minFörening.