Strejker och andra stridsåtgärder

På den här sidan samlar vi information och anvisningar om ditt fackförbund JHL:s stridsåtgärder.

Fackförbundet JHL tar hand om sina medlemmars anställningsvillkor, med olika stridsåtgärder om så behövs.

Strejkanvisningar till medlemmarna

Här finns anvisningar om hur du förbereder dig för strejken, vad du ska göra när du är i strejk och när strejken tar slut.

Läs vanliga frågor om strejker och stridsåtgärder

Strejkordlistan hittar du här

Strejkbidrag

Läs de här anvisningarna, de är viktiga!

Du ansöker om strejkbidrag efter strejken. Ansökan görs i mittJHL. Du kan ansöka om strejkbidrag inom två månader från att strejken avslutades, därefter stängs systemet.

Strejkbidraget är skattepliktig inkomst till den del som det överstiger 16 euro per dag (Inkomstskattelagen 88 §, skatteförvaltningens beslut). Du behöver inte skicka ditt skattekort. JHL betalar ut strejkbidrag en gång i veckan efter att strejken avslutats. Förbundet meddelar summan av de betalda strejkbidragen till skatteförvaltningen.

OBS! Om strejken varar en vecka betalas strejkbidrag för fem dagar. Det här beslutet gäller för alla enveckasstrejker som JHL utlyser.

Vem kan få strejkbidrag?

Bidraget betalas till medlemmar som berörs av strejken och har deltagit i strejken.
För att få bidraget måste följande villkor uppfyllas:

  • Personen har anslutit sig som medlem innan strejken började och åtminstone den första medlemsavgiften måste vara betald innan strejkbidrag kan betalas.
  • Också ”gamla medlemmars” medlemsavgift ska vara betald.
  • Medlemmen ska följa JHL:s beslut och anvisningar.

För dem som har anslutit sig strax före strejken kan ansökan om strejkbidrag synas i mittJHL först något senare på grund av det stora antalet medlemsansökningar.

Strejkbidrag betalas inte

  • för arbetsdagar/arbetsskift som utförts med arbetstillstånd eller som nödarbete
  • om personen anslutit sig till JHL under pågående strejk.

Att ansöka om strejkbidrag på felaktiga grunder är bedrägeri.

Så här ansöker du om strejkbidrag via mittJHL

Logga in på mittJHL, välj ”Strejkunderstöd ansökan” nere till vänster. Fyll i din bankförbindelse, kryssa för dina strejkdagar, bekräfta att uppgifterna är korrekta och klicka på spara. Därefter överförs ansökan att granskas och godkännas av föreningen, varefter den går till betalning. Bidrag utbetalas en gång i veckan.

Om du inte tidigare har loggat in på mittJHL, läs anvisningarna här.

Medlemmar i andra FFC-anslutna fackförbund

Medlemmar i andra fackförbund än JHL som deltar i en strejk som har utlysts av JHL ansöker om strejkbidrag via en nätlänk. Du får nätlänken för att ansöka om bidrag från JHL:s regionkontor på strejkområdet ifråga.