Strejker och andra stridsåtgärder

På den här sidan samlar vi information och anvisningar om ditt fackförbund JHL:s stridsåtgärder.

Fackförbundet JHL tar hand om sina medlemmars anställningsvillkor, med olika stridsåtgärder om så behövs.

Strejk inom den privata socialservicebranschen: småbarnspedagogiken 23.5–24.5, serviceboenden med heldygnsomsorg 23.5–27.5, barnskyddet 31.5–3.6. och småbarnspedagogiken 31.5–2.6, serviceboenden med heldygnsomsorg och serviceboenden 1.6–3.6

Strejker vid serviceboendeenheter med heldygnsomsorg i Birkaland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland samt småbarnspedagogikenheter på olika håll i Finland:

Serviceboendestrejken börjar tisdagen den 23 maj 2023 klockan 00.01 och slutar lördagen den 27 maj klockan 23.59. Strejken gäller arbetsskift som börjar under denna tid.

Strejken inom småbarnspedagogiken gäller arbetsskift som börjar mellan tisdagen den 23 maj 2023 klockan 00.01 och onsdagen den 24 maj 2023 klockan 23.59. Strejken pågår fram till slutet av det sista arbetsskiftet.

Läs vilka enheter strejkerna gäller (på finska)

Strejkerna vid barnskyddets och småbarnspedagogikens enheter inom Nyland och Egentliga Finland:

Strejken inom barnskyddet börjar onsdagen den 31 maj kl. 00.01 och slutar lördagen den 3 juni 2023 kl. 23.59. Strejken gäller arbetsskift som börjar under denna tid.

Läs vilka enheter strejken gäller (på finska)

Strejken inom småbarnspedagogiken gäller arbetsskift som börjar mellan onsdagen den 31 maj 2023 klockan 00.01 och fredagen den 2 juni 2023 klockan 23.59. Strejkerna pågår fram till slutet av det sista arbetsskiftet.

Läs vilka enheter strejken gäller (på finska)

Ansökningar om arbetstillstånd inom barnskyddet

I strejkvarslet har redan uppgifter som beror på klientens hälsotillstånd, uppgifter som kräver arbetstagarens kontinuerliga och omedelbara närvaro och som måste utföras för att undvika att äventyra klientens liv avgränsats utanför strejken.  När det gäller barnskyddet kan JHL ändå i enskilda undantagsfall utfärda ett separat arbetstillstånd för en arbetsuppgift.

Ansökningar om arbetstillstånd som gäller strejken inom barnskyddet den 31 maj 2023 till den 3 juni 2023 ska lämnas in senast tisdagen den 30 maj före klockan 12. Ansökningar som kommit inom utsatt tid behandlas och besluten skickas tisdagen den 30 maj. Det är alltid arbetsgivaren som skriftligen ska ansöka om tillstånd och ansökan ska motiveras. Ansökningar som skickas utan de begärda uppgifterna behandlas inte.

Läs nyheten om strejkvarslet 16.5

Strejk inom serviceboenden med heldygnsomsorg och serviceboenden i Nyland och Egentliga Finland:

Strejken börjar torsdagen den 1 juni 2023 klockan 00.01 och pågår fram till lördagen den 3 juni 2023 klockan 23.59. Strejken berör alla arbetsskift som börjar inom den tiden.

Läs vilka enheter strejken gäller (på finska)

Läs nyheten 17.5 om strejkvarslet

Utanför strejkerna avgränsas uppgifter som beror på klientens hälsotillstånd, kräver arbetstagarens kontinuerliga och omedelbara närvaro och måste utföras för att undvika att äventyra klientens liv.

 Övertidsförbud och skiftbytesförbud inom den privata socialservicebranschen 2.5–30.5

Övertidsförbudet och skiftbytesförbudet började tisdagen den 2 maj 2023 klockan 13:00 och gäller fram till tisdagen 30 maj 2023 klockan 13:00.

Övertidsförbudet och skiftbytesförbudet gäller kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen.

Ditt fackförbund JHL informerar om ändringar i övertidsförbudet och skiftbytesförbudet eller eventuella fortsatta åtgärder på den här sidan och i medlemsbrev.

Varför övertidsförbud och skiftbytesförbud?

Vi sätter fart på den privata socialservicebranschens kollektivavtalsförhandlingar. Kollektivavtalet löper ut den 30 april och branschen är därefter i ett avtalslöst läge. Förhandlingar om ett nytt kollektivavtal har förts alltsedan februari. Arbetsgivarens förslag har stått långt ifrån JHL:s mål.

Läs här ofta ställda frågor och svar på dem om övertidsförbudet och skiftbytesförbudet inom den privata socialservicebranschen.

Strejk för personliga assistenter som är anställda via arbetsgivarmodellen (Heta-avtalet) 25–31 maj

Strejken gäller alla i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) som är anställda via arbetsgivarmodellen och omfattas av kollektivavtalet för personliga assistenter (Heta-tes), och har uppgifter enligt lönegrupp A.

Uppgifter där ett avbrott kan äventyra liv och hälsa har avgränsats utanför strejken.

Som nya stridsåtgärder omfattas nu även avtal gällande långa arbetsskift, undantag till arbets- och vilotider under resetid och undantag till övertidsersättning av stridsåtgärderna. De här stridsåtgärderna gäller hela landet. 

Läs nyheten från 10 maj om strejkvarslet och förlängning av andra stridsåtgärder

Övertidsförbud, skiftbytesförbud, mertidsförbud och ansökningsblockad inom kollektivavtalet för de personliga assistenterna från och med 3.5

Övertidsförbudet, skiftbytesförbudet, mertidsförbudet och ansökningsblockaden börjar onsdagen den 3 maj klockan 14 och och pågår tillsvidare.

En ansökningsblockad innebär att JHL-medlemmar inte ska ansöka om arbete vid blockerade företag. En ansökningsblockad är ett giltigt skäl att vägra arbete. Om du är en arbetslös arbetssökande kan du låta bli att ansöka om ett arbete som erbjuds av arbetskraftsmyndigheten om det omfattas av blockaden. Du får ingen karens för det. 

Frågor och svar om förbuden finns på finska här.

Se också nyheten från 3 maj 2023 om branschens stridsåtgärder.

Varför övertidsförbud, skiftbytesförbud, mertidsförbud och ansökningsblockad?

Med åtgärderna vill vi sätta fart på de avslutade kollektivavtalsförhandlingarna. Kollektivavtalet för de personliga assistenternas arbetsgivarmodell har löpt ut vid utgången av april. Branschen befinner sig i ett avtalslöst läge. Förhandlingarna började i slutet av januari. Arbetsgivarens förslag har hittills varit mycket långt från JHL:s mål.

Strejk i Uleåborg 2.5.–5.5.

JHL har även utlyst en lokal strejk i Uleåborg för tiden 2-5 maj 2023. Läs mer om den på vår finskspråkiga webbplats.

Strejkanvisningar till medlemmarna

Här finns anvisningar om hur du förbereder dig för strejken, vad du ska göra när du är i strejk och när strejken tar slut.

Läs vanliga frågor om strejker och stridsåtgärder

Strejkordlistan hittar du här

Strejkbidrag

Läs de här anvisningarna, de är viktiga!

Du ansöker om strejkbidrag efter strejken. Ansökan görs i mittJHL. Du kan ansöka om strejkbidrag inom två månader från att strejken avslutades, därefter stängs systemet.

Strejkbidraget är skattepliktig inkomst till den del som det överstiger 16 euro per dag (Inkomstskattelagen 88 §, skatteförvaltningens beslut). Du behöver inte skicka ditt skattekort. JHL betalar ut strejkbidrag en gång i veckan efter att strejken avslutats. Förbundet meddelar summan av de betalda strejkbidragen till skatteförvaltningen.

OBS! Om strejken varar en vecka betalas strejkbidrag för fem dagar. Det här beslutet gäller för alla enveckasstrejker som JHL utlyser.

Vem kan få strejkbidrag?

Bidraget betalas till medlemmar som berörs av strejken och har deltagit i strejken.
För att få bidraget måste följande villkor uppfyllas:

  • Personen har anslutit sig som medlem innan strejken började och åtminstone den första medlemsavgiften måste vara betald innan strejkbidrag kan betalas.
  • Också ”gamla medlemmars” medlemsavgift ska vara betald.
  • Medlemmen ska följa JHL:s beslut och anvisningar.

För dem som har anslutit sig strax före strejken kan ansökan om strejkbidrag synas i mittJHL först något senare på grund av det stora antalet medlemsansökningar.

Strejkbidrag betalas inte

  • för arbetsdagar/arbetsskift som utförts med arbetstillstånd eller som nödarbete
  • om personen anslutit sig till JHL under pågående strejk.

Att ansöka om strejkbidrag på felaktiga grunder är bedrägeri.

Så här ansöker du om strejkbidrag via mittJHL

Logga in på mittJHL, välj ”Strejkunderstöd ansökan” nere till vänster. Fyll i din bankförbindelse, kryssa för dina strejkdagar, bekräfta att uppgifterna är korrekta och klicka på spara. Därefter överförs ansökan att granskas och godkännas av föreningen, varefter den går till betalning. Bidrag utbetalas en gång i veckan.

Om du inte tidigare har loggat in på mittJHL, läs anvisningarna här.

Medlemmar i andra FFC-anslutna fackförbund

Medlemmar i andra fackförbund än JHL som deltar i en strejk som har utlysts av JHL ansöker om strejkbidrag via en nätlänk. Du får nätlänken för att ansöka om bidrag från JHL:s regionkontor på strejkområdet ifråga.