Unga och studerande

Är du en yrkesskole-, yrkeshögskole- eller universitetsstuderande? Du kan bli en del av yrkesgemenskapen inom din bransch och gå med i facket redan under studietiden! Som heltidsstuderande betalar du ingen medlemsavgift. JHL:s ungdomsverksamhet är till för alla under 35 år gamla medlemmar.

Vilka branschers studerande kan gå med i JHL?

Vi är Finlands mångsidigaste fackförbund. Våra medlemmar har cirka tusen olika yrkesbeteckningar inom sex olika yrkesbranscher. Det är alltså mycket sannolikt att vi är även ditt fackförbund!

Våra sex största yrkesbranscher är

Om du inte kan bedöma om JHL är rätt förbund för dig kan du alltid kontakta vår medlemservice och fråga.

Du hittar information om JHL:s verksamhet för unga och studerande också i sociala medier (mestadels på finska). Följ @jhlnuoret på Instagram och JHL nuoret ja opiskelijat på Facebook, så får du all info direkt till ditt eget nyhetsflöde!

Vi ordnar verksamhet för unga medlemmar runtom i Finland. De olika regionerna har också egna kanaler för unga i sociala medier. Det lönar sig att följa också din egen regions sida! Här är en lista över dem:

Facebook

Instagram

Vad är ett fackförbund och varför borde jag höra till ett sådant?

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL är här för att stötta dig i arbetslivet. Vi förhandlar om ditt kollektivavtal, hjälper dig om du stöter på problem och stöder dig om du blir arbetslös. Vi är alltid på din sida. Genom att höra till ett fackförbund försvarar du din ställning i arbetslivet. Ju fler medlemmar förbundet har, desto bättre kan vi representera dem på arbetsplatserna. Tillsammans är vi starkast.

Arbetar du heltid eller vid sidan av dina studier? Du kan alltid kontakta oss om det uppstår problem på din arbetsplats eller det är någon situation du funderar på. Vi är ditt stöd i arbetslivet, våra sakkunniga är alltid redo att hjälpa dig.

JHL unga i Stop nu! -demonstrationen i februari 2024

Medlemsförmåner och verksamhet

Som studerandemedlem har du samma förmåner som ordinarie medlemmar som betalar medlemsavgift. Här är några tips:

Vi ordnar mångsidig verksamhet för unga och studerande på såväl riksomfattande som regional nivå. Mer information om kommande evenemang hittar du i kurs- och evenemangskalendern. Våra ungdomsaktiviteter är öppna för alla som är under 35 år.

Fint att du är intresserad av att påverka och bli mer aktiv inom fackförbundets verksamhet! Du ryms absolut med. Vi garanterar att fina upplevelser och nya vänner väntar dig!

Du kan till exempel bli läroinrättningsagent, solidaritetsambassadör eller aktiv inom din egen förening.Kanske du vill ansluta dig till yrkesforumet inom din bransch, där du kan nätverka med andra stjärnproffs och påverka förbundets verksamhet. Om du är under 35 är gammal är du kanske intresserad av Ungdomsforumet (se ovan). Här kan du läsa på vilka olika sätt du kan delta i JHL:s verksamhet.

P.S. Studerandemedlem, fråga din lärare eller någon annan part som ansvarar för din utbildning om det är möjligt att få studiepoäng för att vara förbundsaktiv.

JHL:s ungdomsforum (NuFo) är de ungas påverkanskanal i fackförbundet. Ungdomsforumet består av våra under 35 år gamla medlemmar som representerar olika yrkesbranscher, utbildningsställen, kön och orter.

Ungdomsforumets uppgifter:

 • föra de ungas talan i JHL
 • planera evenemang och verksamhet för JHL:s unga medlemmar
 • ta ställning till arbetslivsfrågor som gäller unga
 • göra det klart för förbundets beslutsfattare vad de unga tycker
 • vara en länk mellan regionens unga JHL-medlemmar
 • utveckla ungdomsverksamheten både regionalt och riksomfattande, med särskilt fokus på unga medlemmars möjligheter att påverka och vara aktiva.

Ungdomsforumet träffas och diskuterar dessa teman 6–8 gånger per år. Mötena hålls huvudsakligen på veckoslut och kan vara på olika håll i Finland.

Hur kommer jag med i Ungdomsforumet?

Ungdomsforumet har 20 medlemmar som utses för två år åt gången. Ungdomssektorn inom varje region kan utnämna en representant, och resten väljs utgående från öppna ansökningar.

Håll ögonen på JHL ungas och studerandes kanaler i sociala medier, Instagram och Facebook, där får du information när man kan ansöka om en plats i forumet! Du kan också kontakta adressen nuoret@jhl.fi om du är intresserad av att bli medlem eller vill höra mer.

Ungdomsforumets medlemmar 2020–2022

 • Elli-Noora Metsoa, Broby och Ingerois
 • Heidi Kärkkäinen, Kuopio
 • Riikka Riikonen, Imatra
 • Samira Koistinen, Helsingfors
 • Heli-Maija Hekkanen, Kangasala
 • Hanna-Mari Nevalainen, Joensuu
 • Lotta Kuismanen, Vanda
 • Minna Merenheimo, Uleåborg
 • Henri Juva, Åbo
 • Linda Körkkö, Uleåborg
 • Atte Raunio, Vanda
 • Jasmin Mountassir, Tavastehus
 • Säde Kalpio, Orimattila
 • Eetu Torkkeli, Ylämylly
 • Heikki Hakolehto, Hyvinge
 • Päivi Laine, Nystad
 • Laura Körkkö, Uleåborg

Kom till Stjärnproffsdagarna i Tammerfors!

En fantastisk kvällsgala med branschkollegor, där vi har härligt roligt tillsammans!

I oktober 2024 samlar ditt fackförbund JHL samman stjärnor från olika JHL-branscher till Stjärnproffsdagarna i Tammerfors! Det bjuds på topptalare, utbildning, förstklassiga artister och en lyxig galakväll och priset är bara 50 euro / dag! Evenemanget är avsett endast för JHL-medlemmar. Obs! Det svenskspråkiga utbudet kommer att vara begränsat i år.

Mer information om studerandemedlemskap

Du kan bli studerandemedlem i JHL (medlemsavgift 0 euro) när du studerar på heltid. Vi tolkar dig som heltidsstuderande om

 • du erhåller fullt vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden, ELLER
 • du i huvudsak går i skola på dagarna
 • du har rätt att lyfta studiestöd
 • du studerar för en examen
 • dina studier inte är läroavtalsutbildning eller flerformstudier
 • du inte har ett dagsjobb.

Är dina studier en läroavtalsutbildning? Bli ordinarie medlem.

När du blir studerandemedlem i JHL lönar set sig att också ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan, även om du inte ännu jobbar. När du börjar jobba vid sidan av studierna eller efter dem, aktiveras ditt medlemskap i a-kassan. Kom alltså ihåg att meddela vår medlemsservice när du börjar jobba.

Men även om du glömmer att meddela oss, kan ditt medlemskap aktiveras retroaktivt om du har ansökt om medlemskapet på förhand. Efter dina studier blir du automatiskt ordinarie medlem om du redan under studierna har anslutit dig till a-kassan.

Som heltidsstuderande studerandemedlem är fackmedlemskapet helt gratis för dig. Om du jobbar och hör till arbetslöshetskassan betalar du bara kassans medlemsavgift, som är 0,30 procent av dina bruttoinkomster. När du inte längre studerar blir du ordinarie medlem i JHL. Då betalar du en gemensam summa på 1 procent av dina bruttoinkomster för medlemskap i både förbundet och a-kassan.

Du kan ansluta dig till a-kassan på samma anslutningssida som till förbundet. På anslutningsblanketten kan du välja om du vill ansluta dig till förbundet, a-kassan eller båda.

Om du ansluter dig endast till förbundet men inte till a-kassan under dina studier, kom ihåg att ansluta dig till a-kassan separat när du börjar jobba. I detta fall kan medlemskapet i a-kassan inte aktiveras retroaktivt, så kom ihåg att ansluta dig genast när du får din första arbetsplats!

Varför är det viktigt att höra till arbetslöshetskassan?

När du hör till JHL-arbetslöshetskassan kan du få inkomstrelaterad dagpenning om du blir arbetslös. Den inkomstrelaterade dagpenningen är betydligt större än Fpa:s grunddagpenning. Ett av kriterierna för att få inkomstrelaterad dagpenning är att du har hört till arbetslöshetskassan i minst 26 veckor. Därför är det bra att höra till kassan genast när du börjar jobba!

Läs mer: Vad är arbetslöshetskassan och varför borde jag höra till den?


Obs! Du kan vara medlem i flera fackförbund, men endast i en arbetslöshetskassa åt gången.

Ditt studerandemedlemskap omvandlas till ett ordinarie medlemskap efter utexamineringsdatumet du meddelat oss. Vid behov kan du ändra datumet i mittJHL eller genom att kontakta medlemsservicen. När du har utexaminerats får du ett brev med information om att avsluta studierna och om medlemskapet. Följ anvisningarna i brevet!

Visst är dina kontaktuppgifter uppdaterade? Uppdatera dem i mittJHL!

Efter studierna måste du själv aktivt upprätthålla ditt medlemskap.

 • Om du jobbar ska du betala medlemsavgiften.
 • Om du inte har några löneinkomster eller rätt till befrielse från medlemsavgiften betalar du minimiavgift.
 • Om du är i en annan situation, kom ihåg att anmäla rätt till avgiftsbefrielse.

Som ordinarie medlem ska du alltså betala medlemsavgift eller anmäla rätt till avgiftsbefrielse för att hålla ditt medlemskap i kraft.

Och kom ihåg! Om du inte ännu är medlem i arbetslöshetskassan, anslut dig senast nu när du blir utexaminerad och övergår till arbetslivet! Medlemskap i JHL och arbetslöshetskassan kostar sammanlagt 1 procent av bruttoinkomsterna.

Medlemsavgiftskalkylator

För yrkesarbetande medlemmar är JHL:s medlemsavgift endast en procent (1 %) av lönen. Avgiften innehåller heltäckande intressebevakning och arbetslöshetsskydd.

€/mån

Din medlemsavgift är per månad. Bli medlem

Har du frågor?

Om det är något du funderar på, tveka inte att kontakta oss. Frågor besvaras av våra organisationsexperter Maria Helin och Anni Järvinen.

Vill du att vi kommer till din läroinrättning och berättar mer? Läs om våra om arbetslivsinfotillfällen.

 • Sydvästra Finland: projektarbetare Laura Erkkonen, 050 3141 016, laura.erkkonen@jhl.fi
 • Södra Finland: projektarbetare Jaana Niare, 050 328 2859, jaana.niare@jhl.fi
 • Inre Finland och Österbotten: projektarbetare Kalle Sumelles, 050 4479 806, kalle.sumelles@jhl.fi
 • Östra och sydöstra Finland: projektarbetare Niina Ljungkvist, 050 4404 709, niina.ljungkvist@jhl.fi
 • Lappland och Uleåborgsregionen: projektarbetare Mari Ikonen, 050 4482 948, mari.ikonen@jhl.fi