Säkerhetsbranschen

JHL sammanför säkerhetsproffsen inom sina medlemsförbund, som arbetar inom försvarsmakten, vid nödcentralerna, inom polisen och rättsväsendet samt vid brottspåföljdsmyndigheten, gränsbevakningsväsendet och tullen.


JHL-medlemmarnas yrkesbeteckningar är till exempel polis, väktare, räddningsman, förstavårdare, utmätningsman, nödcentralsoperatör.


Fackförbundet JHL förhandlar om branschernas arbets- och tjänstekollektivavtal och iakttar efterlevnaden av dem.

JHL följer hela tiden med utvecklingen inom säkerhetssektorns yrkesbranscher, arbetslivets kunskapsbehov och situationen hos medlemskåren. Utöver att bevaka våra medlemmars anställningsvillkor deltar JHL intensivt i att utveckla såväl arbetslivets lagar och anvisningar som yrkesutbildningen. Påverkansarbetet är en av förbundets styrkor.

Som ett multiprofessionellt förbund vill JHL utveckla en stark yrkesinriktad intressebevakning också inom säkerhetsbranschen. JHL erbjuder proffs och studerande inom området verktyg för att bygga upp och stärka sin professionella identitet. JHL:s heltäckande utbildningspalett och studiedagar säkerställer upprätthållandet av yrkesskickligheten och behörigheten.

Förutom skyddet i arbetslivet kan du som JHL-medlem åtnjuta tiotals fantastiska medlemsförmåner med ett värde i reda pengar.