Turvallisuusala

JHL kokoaa yhteen turvallisuusalan ammattilaiset, jotka ovat töissä puolustusvoimissa, hätäkeskuksissa, poliisi- ja oikeushallinnossa, rikosseuraamuslaitoksessa, Rajavartiolaitoksessa tai Tullissa.


JHL:n jäsenten nimikkeitä ovat esimerkiksi poliisi, vartija, pelastaja, ensihoitaja, haaste- ja ulosottomies, hätäkeskuspäivystäjä.


Ammattiliitto JHL neuvottelee alojen työ- ja virkaehtosopimukset ja valvoo niiden noudattamista.

Liitto seuraa jatkuvasti turvallisuussektorin ammattialojen kehitystä, työelämän osaamisen tarpeita ja jäsenkentän tilannetta. Työehtosopimusedunvalvonnan lisäksi liitto on tiiviisti mukana kehittämässä niin työelämän lakeja ja ohjeistuksia kuin ammatillista koulutusta. Vaikuttamistyö onkin eräs liiton vahvuuksista.

Moniammatillisena liittona JHL haluaa kehittää yhdessä jäsenten kanssa vahvaa ammatillista edunvalvontaa myös turvallisuusalalla. JHL tarjoaa alan ammattilaisille ja aloille opiskeleville eväitä oman ammatti-identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen. Liiton kattava koulutusvalikoima ja opintopäivät varmistavatkin ammattitaidon ja pätevyyden ylläpitämistä.

Työelämäturvan lisäksi pääset JHL:n jäsenenä nauttimaan kymmenistä mahtavista ja rahanarvoisista jäseneduista.