Palkanlaskijoille

Vuonna 2024 kokonaisjäsenmaksu on 1 % palkansaajan kaikista ennakonpidätyksen alaisista palkkatuloista ja siihen rinnastettavista tuloista. Jäsenmaksu peritään myös lomarahasta, lomaltapaluurahasta sekä työsuhteen päättyessä lomakorvauksesta. JHL:n vapaajäseniltä peritään vain työttömyyskassan jäsenmaksua 0,3 %.

Jäsenmaksukatto

JHL on ottanut käyttöön jäsenmaksukaton vuoden 2022 alusta lähtien. Jäsenmaksukatto on 600 € vuodessa. Jäsenmaksu tulee periä ja tilittää normaalisti, vaikka jäsenmaksujen yhteenlaskettu summa ylittäisi jäsenmaksukaton. JHL palauttaa jäsenelle jäsenmaksukaton ylittävän summan seuraavan vuoden maalis-huhtikuun aikana.

Jäsenmaksun perintäsopimus

Jäsenmaksun perintäsopimukset voi lähettää meille sähköisesti ilman palkanlaskijan allekirjoitusta.

Lomakkeen lähetys tapahtuu tältä sivulta löytyvällä sähköisellä Työnantajan yhteydenottolomakkeella. Lomakkeesta valitaan ensin kohta ”Jäsenmaksun perintäsopimus”, sitten täytetään vaaditut kohdat. Kohtaan “Lisätietoja” laitetaan perinnän alkamispäivä sekä palkanlaskijan yhteystiedot.

Maksupalvelun yhteystiedot

Liittonumero: 016
Y-tunnus: 0116647- 5

Sähköposti maksupalvelu@jhl.fi

Puhelinpalvelu 010 7703 530 ma–to klo 9–12.
(suljettu 24.6.–26.7.2024)

JHL ry
Maksupalvelu
PL 101
00531 Helsinki

Työnantajaperintä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsenet toimittavat työnantajalle jäsenmaksujen perintäsopimuksen, mikäli haluavat jäsenmaksut perittäväksi suoraan palkasta. Työnantajan edustajan tulee täyttää perintäsopimuksesta osa ”Perinnän peruste ja voimassaoloaika” ja toimittaa kopio JHL:aan.

Palkanlaskija ilmoittaa työnantajan y-tunnuksen, palkanlaskennan yhteystiedot sekä jäsenmaksuperinnän aloituspäivämäärän. Perinnän aloituspäivämäärä tarkoittaa palkkakauden alkupäivää, ei palkanmaksupäivää.

Perintäsopimuksen saavuttua liittoon, toimitamme viitteet postitse. Jäsenmaksut voidaan periä työntekijän palkasta jo ennen viitteiden saapumista, ja tilittää ne oikean kuukauden viitteellä kun viitteet saapuvat.

Perintäsopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Sopimus raukeaa työsuhteen päättyessä tai työntekijän ilmoituksen perusteella. Perintäsopimus on kuitenkin voimassa, jos uusi työsuhde alkaa kuukauden kuluessa edellisen päättymisestä.

Ilmoita jäsenmaksuperinnän päättymisestä yhteydenottolomakkeen kautta. Pyydämme ilmoittamaan myös, jos palveluksessanne ei ole enää liittomme jäseniä.

Maksuviitteet

Viitelistat tilataan liitosta perintäsopimuksella. Jäsenten omia henkilökohtaisia maksuviitteitä ei voida käyttää työnantajaperinnässä.

Lähetämme maksuviitteet automaattisesti, kun perintäsopimus on saapunut liittoon. Maksuviitteet voi tilata tarvittaessa yhteydenottolomakkeella uudelleen.

Yrityskohtaisilla viitteillä maksetaan kaikkien yrityksen jäsenten maksut kertasuorituksena liittoon.

Jäsenmaksujen tilityksessä käytetään aina palkan ansaintakauden viitettä riippumatta siitä, milloin palkka maksetaan työntekijälle. Jos palkka maksetaan työntekijälle useammin kuin kerran kuukaudessa, käytetään kaikissa samaan kuukauteen/palkkakauteen kohdistuvissa tilityksissä samaa viitettä. Tilityksien eräpäivä on seuraavan kuukauden 15. päivä.

Palkanlaskentajärjestelmiin ei enää liiton vuoksi tarvitse tallentaa jäsenen yhdistyksen numeroa jäsenmaksujen tilityksiä varten, sillä tämä tieto on JHL:n omassa rekisterissä. Mikäli palkanlaskentaohjelmisto numeroa kuitenkin edellyttää, voidaan käyttää numerosarjaa 000.

Jäsenkohtaisilla viitteillä tilitetyistä jäsenmaksuista työnantajan ei tule toimittaa erillistä selvitystä, sillä viitteet sisältävät tiedot työntekijästä ja ajasta jota jäsenmaksu koskee.

Pankkiyhteydet

 • Danske Bank FI29 8000 1101 7495 22 DABAFIHH
 • Nordea FI54 1521 3000 0059 85 NDEAFIHH
 • Helsingin OP FI94 5541 2820 0075 33 OKOYFIHH

Jäsenmaksujen selvitykset

Yrityskohtaisella viitteellä tilitettyjen jäsenmaksujen jäsenkohtaiset selvitykset toimitetaan liittoon kuukausittain, viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivä tai neljännesvuosittain:

 • tammi-maaliskuu 15.4. mennessä
 • huhti-kesäkuu 15.7. mennessä
 • heinä-syyskuu 15.10. mennessä
 • loka-joulukuu 15.1. mennessä

Jäsenkohtaisten selvitysten tulee sisältää:

 • yrityksen nimi
 • yrityksen tilittäjänumero tai y-tunnus
 • selvityksen kohdistumisaika
 • jäsenten nimet ja henkilötunnukset
 • jäsenmaksujen summat

Kaikki jäsenmaksuselvitykset tulee toimittaa yhdessä riippumatta siitä, mikä on jäsenmaksuprosentti.

Toivomme saavamme selvitystiedot ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Selvitykset voi toimittaa esimerkiksi TYVI-palvelun kautta.

Ay-jäsenmaksuselvitykset voi toimittaa myös Futunion ilmaisella Selvitys+-palvelulla. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä yrityksen y-tunnuksella ja omalla sähköpostiosoitteella, jonka jälkeen kaikkien liittojen jäsenmaksuselvitykset pystyy ilmoittamaan suojatulla yhteydellä. Palvelu löytyy osoitteesta www.selvitysplus.fi

Lisätietoja ja ohjeita palvelusta saa Futuniolta sähköpostitse selvityspalvelu@futunio.fi tai puhelimitse 09-777 19745.

Voitte toimittaa palkkajärjestelmästänne saatavan selvityksen kuukausittain edellä mainituilla tiedoilla. Selvitysluettelot voi toimittaa myös yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostitse osoitteeseen maksupalvelu@jhl.fi

Mikäli toimitatte vielä jäsenmaksujen selvitystiedot paperilistauksina, lähettäkää ne postitse osoitteeseen:
JHL ry, Maksupalvelu, PL 101, 00531 Helsinki

Pyydämme toimittamaan jäsenmaksujen selvitykset sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Jäsenmaksutiedot verottajalle

Ammattiliitolla on velvollisuus toimittaa liiton jäsenten jäsenmaksutiedot verottajalle. Jäsentemme verotietojen oikeellisuuden vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että työnantajat toimittavat kaikki edellisen vuoden jäsenkohtaiset selvitystiedot liitolle viimeistään 15.1.

Yhteydenottolomake