JHL kouluttaa

JHL:n jäsenille on tarjolla Suomen monipuolisin kattaus maksutonta työelämäkoulutusta. Kehitä osaamistasi, opi uutta edunvalvonnasta tai nappaa kursseja avoimesta ammattikorkeakoulusta, ammattiliittosi tuella!

Valtavasti koulutusta ilmaiseksi, vain JHL:n jäsenille

Jäsenenämme pääset hyödyntämään laadukasta ja monipuolista koulutustarjontaamme. Koulutus on pääsääntöisesti maksutonta, ammattiliittosi JHL hoitaa matkakulut, kurssimaksut, majoituksen ja ruokailukulut. Kouluttautuminen todella kannattaa!

JHL:n koulutusoppaan 2024 kansikuva.

Tähtiammattilais-jäsentapahtuma Tampereella, tule mukaan!

Lokakuussa 2024 ammattiliittosi JHL järjestää Tampereella häikäisevän Tähtiammattilaiset-tapahtuman, joka kokoaa yhteen JHL-alojen tähdet! Luvassa huippupuhujia, kouluttautumista, ykkösluokan esiintyjiä ja hulppea iltagaala, hinta vain 50 euroa / päivä! Varmista paikkasi ja tule mukaan!

Mitä voin opiskella?

Tämänhetkisen koulutustarjontamme löydät koulutus- ja tapahtumakalenterista. Tarjonta on vaihtuva, mutta koulutusta järjestämme hyvin monipuolisesti ja moneen makuun. Jos sinut on valittu esimerkiksi luottamushenkilöksi tai työsuojeluvaltuutetuksi, olemme suunnitelleet sinulle helpon polun opinnoissa etenemiseen!

Onneksi olkoon, sinut on valittu työsuojeluvaltuutetuksi!

Näin voit edetä opinnoissasi:

 1. Aloita koulutus edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssille.
 2. Nyt vuorossa on työsuojelun peruskurssi
 3. Syvennä osaamistasi työsuojelun jatko- ja täydennyskursseilla.

Opiskelun iloa! Kaikki työsuojeluvaltuutetun kurssit koulutuskalenteristamme!

Esimerkki JHL-koulutuksen opintopolusta.

Onneksi olkoon, sinut on valittu luottamushenkilöksi!

Näin voit edetä opinnoissasi:

 1. Aloita koulutus uuden luottamusmiehen kurssilla
 2. Jatka edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssille.
 3. Nyt vuorossa on luottamusmiestiedon peruskurssi
 4. Syvennä osaamistasi luottamusmiestiedon jatkokursseilla.

Opiskelun iloa! Kaikki luottamushenkilökoulutukset löydät koulutuskalenteristamme!

JHL:n luottamusmieskoulutuksen kurssien etenemisjärjestys lueteltuna tekstinä: uuden luottamusmiehen kurssi, edunvalvonnan ja yhteistoiminnan kurssi, luottamusmiestiedon peruskurssi, luottamusmiestiedon jatkokurssi, luottamusmiestiedon täydennyskurssi.
JHL:n luottamusmieskoulututuksen polku.

Koulutukseen ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua koulutukseen koulutus- ja tapahtumakalenterin kautta. Voit ilmoittautua myös omaJHL:ssä.

Suuri osa koulutuksistamme järjestetään omalla JHL-opistollamme Helsingissä, osoitteessa Sörnäisten rantatie 23. Koulutuksia järjestetään myös ympäri Suomea.

Kurssineuvonnan puhelinpalvelun numero on 010 7703 510, vastaamme ma–to kello 9–12.

JHL-opiston sivutoimipisteet sijaitsevat Kuopiossa (Haapaniemenkatu 40 B), Oulussa (Mäkelininkatu 31) ja Tampereella (Kalevantie 2).

Avoimen AMK:n opinnot ovat verkko-opintoja.

Tämänhetkisen koulutustarjontamme löydät koulutus- ja tapahtumakalenterista. Tarjonta on vaihtuva, mutta muun muassa tällaisia koulutuksia järjestämme säännöllisesti:

 • uusille jäsenille tarkoitetut, teemoitetut JHL tutuksi -kurssit
 • ammatilliset opintopäivät
 • edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssit
 • luottamushenkilökoulutus
 • työsuojelukoulutus
 • yhteistoimintakoulutus
 • järjestökoulutus
 • koulutuksia erilaisilla teemoilla, mm. luottamushenkilötaidot, työelämän tietosuoja, viestintä ja julkiset hankinnat.

Jokaiselle löytyy varmasti jotain kiinnostavaa!

Hae kurssitukea

JHL maksaa jäsenilleen opetuksen ja koulutusmateriaalin ja ohjelmaan liittyvät ruokailut. Matkakulut korvaamme koulutuksia koskevan matkustussäännön mukaan. Tarjoamme majoituksen osallistujille, jotka tulevat kurssipaikkakunnan ulkopuolelta.

Arkipäivinä pidettäviltä järjestökursseilta maksamme verottoman kurssiapurahan ansionmenetystä vastaan. Korvauksen saamiseksi tarvitset palkattomuustodistuksen, jossa kurssin ajalta koituva ansiomenetys erotellaan euromääräisesti.

Vuonna 2024 kurssiapurahan laskennallinen päivähinta on 86,858 euroa/päivä. Kuluvan vuoden kurssiapurahat on haettava 31.12. mennessä. 

Kurssiapurahaa voit hakea sähköisellä lomakkeella.

Liitto maksaa opetuksen ja materiaalin, ohjelmaan liittyvät ruokailut, matkakulut liiton koulutuksia koskevan matkustussäännön mukaan sekä majoituksen kurssipaikkakunnan ulkopuolelta tulevalle kurssilaiselle. Päiviltä ei makseta päivärahoja eikä ansionmenetyksen korvauksia. Ajankohtaispäivät järjestetään pääsääntöisesti viikonloppuisin.

Liitto maksaa opetuksen, materiaalin, ohjelmaan liittyvät ruokailut sekä majoituksen kurssipaikkakunnan ulkopuolelta tulevalle kurssilaiselle. Liitto ei maksa osallistumismaksua eikä päivärahoja tai ansionmenetystä. Voit hakea liitolta korvauksen matkakuluista liiton matkustussääntöjen mukaan. Samansisältöisille ammatillisille teemakursseille saa liiton tuen kerran vuodessa.

Ammattialakohtaiset teemakurssit ovat rinnastettavissa työnantajan kustantamaan henkilöstökoulutukseen, kun työnantaja osallistuu kustannuksiin maksaen osallistumismaksun ja antaen osallistumisajan työajaksi.

Osallistumismaksut

Osallistumismaksu on 50 euroa kurssipäivältä. Ilman majoitusta osallistumismaksu on 30 euroa kurssipäivältä.

JHL:n opiskelijajäseniä pyydetään ottamaan yhteyttä omaan yhdistykseen, jolta voi kysyä tukea osallistumismaksuun.

Työttömät työnhakijat ovat tervetulleita opintopäiville. Kysy omalta yhdistykseltä tukea osallistumismaksuun. Ole yhteydessä yhdistyksesi toimihenkilöön.

Lisätietoa voit kysyä JHL:n kurssineuvonnasta 010 7703 510 tai kurssit@jhl.fi.

Palkalliset kurssit

Palkallisista kursseista on sovittu yhdessä työnantajien kanssa. Kurssit ovat luottamusmies-, työsuojelu- ja yhteistoimintakursseja.

Työnantaja maksaa koulutukseen osallistuvalle palkkaa kurssin ajalta. Liitto maksaa opetuksen ja materiaalin, ohjelmaan liittyvät ruokailut, matkakulut liiton koulutuksia koskevan matkustussäännön mukaan ja mahdollisen matkapäivärahan sekä majoituksen kurssipaikkakunnan ulkopuolelta tuleville kurssilaisille.

Palkalliset kurssit kuuluvat sopimuskoulutukseen. Jokaisella sopimusalalla on omat koulutussopimuksensa joissa määritellään, mitkä kohderyhmät kuuluvat palkallisuuden ja muiden korvausten piiriin.

Tälle sivulle kootaan työnantajan tuen piiriin kuuluvat ay-koulutukset eli palkalliset koulutukset. Koulutukset on listattu sopimusaloittain. Työnantajan tuen piiriin kuuluville kursseille haetaan koulutuskalenterissa olevien kurssien kautta.

Käytännön kysymyksissä voit aina ottaa yhteyttä liiton kurssineuvontaan 010 7703 510 tai kurssit@jhl.fi.

JHL:n piirissä on useita koulutussopimuksia, jotka eroavat toisistaan määräystensä osalta. Sopimuksesta riippuen työnantaja maksaa palkan kurssilaiselle ja opisto tai kurssin järjestäjä perii työnantajilta sopimuksen mukaiset korvaukset kurssiajalta. Kunkin kurssilaisen kohdalla noudatetaan hänen oman alansa koulutussopimusta palkallisessa kurssissa.

Sopimuskoulutuksen kursseja ovat luottamusmieskurssit (LM), työsuojelukurssit (TS) ja yhteistoimintakurssit (YT). Koulutussopimuksissa on määritelty ne kohderyhmät, jotka kuuluvat palkallisuuden ja muiden korvausten piiriin.

Liiton työnantajalta perimät maksut 2023 ja 2024

Luottamusmieskurssit (LM) ja yhteistoimintakurssit (YT)

Yhteistoiminta- ja luottamusmieskoulutukseen osallistuvista liitto perii työnantajalta joko kurssikorvauksen tai niin kutsutun ruokailukustannusten korvauksen kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle suoritetaan varsinainen palkka tai työntekijälle ansionmenetyksen korvaus.

Työsuojelukurssit (TS)

Työsuojelukurssilla työnantaja maksaa palkan. Liitto perii lisäksi työnantajalta ruokailukustannusten korvauksen tai kurssimaksuna kurssikustannusten korvaukset kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle suoritetaan varsinainen palkka tai työntekijälle ansiomenetyksen korvaus. JHL maksaa jäsenelle matkakulut ja mahdollisen matkapäivärahan.

Vuosi 2024

 • AVAINTA 26,21 euroa/päivä (suositus) (ruokakustannusten korvaus)
 • Energia-ala 30,07 euroa/päivä (ateriakorvaus)
 • Kansallisgalleria 27,50 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 55,00 euroa/päivä kaksipäiväiseltä tai pidemmiltä kursseilta (kurssiraha)
 • Kirkon ala (KiT) 30 euroa/päivä (ruokakustannusten korvaus) 1.2.2024 lähtien
 • Kunta- ja hyvinvointialat 32 euroa/päivä (ruokakustannusten korvaus)
 • Palta EPA ja neuvonta-ala 25,00 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 50,00 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta (ateriakorvaus)
 • Raskone 32 euroa/päivä (ruokakustannusten korvaus)
 • VR 22,71 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 45,42 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta. (kurssiraha)
 • Valtiosektori 27,50 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 55,00 euroa/päivä kaksipäiväisiltä tai pidemmiltä kursseilta (kurssiraha)
 • Yliopistot 30 euroa/päivä yksipäiväisiltä ja 60 euroa/päivä kaksipäiväiseltä tai pidemmiltä kursseilta (kurssiraha), etäkoulutus 20 euroa/päivä

JHL-opisto

JHL-opisto tarjoaa monipuolista koulutusta ammattiliittomme jäsenille moderneissa opetustiloissa.

JHL-talo kuvattuna sisäänkäynnin puolelta aurinkoisena päivänä toukokuussa 2023.
JHL-opisto sijaitsee JHL:n keskustoimiston yhteydessä Helsingissä.
JHL-opiston logo

JHL tukee rahallisesti AMK-koulutustasi

Ammattiliittosi JHL maksaa 75 % valikoiduista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoistasi. JHL:n jäsenenä voit opiskella verkko-opintojaksoilla erittäin edullisesti. Valitse sopiva vaihtoehto alla olevien opintojaksojen valikoimasta. Tukihakemukseen pääset tästä.

Tuki on henkilökohtainen ja vain JHL:n jäsenille tarkoitettu. Lue lisää tuen ehdoista.

Työttömät ja lomautetut voivat opiskella osan kursseista ilmaiseksi. Muutamat kurssit ovat maksuttomia kaikille. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä JHL:ään sähköpostilla kurssit@jhl.fi

Vuoden 2024 tukihakemukset toimitettava tammikuun 2025 loppuun mennessä

Vuonna 2024 aloitettujen opintojen tuki tulee hakea 31.1.2025 mennessä.

Hakemuksen käsittelyaika on kuukausi.

Maksamme 75 % valikoiduista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoistasi.

Näin pääset mukaan:

 • Valitse haluamasi opintojakso alla olevista ja ilmoittaudu mukaan korkeakoulun sivuilla.
 • Maksa jakso ilmoittautumisen yhteydessä.
 • Ota talteen kuitti kurssimaksusta. Kuitista pitää erottua opintojen nimi, ja maksajana kurssille osallistuva jäsen.
 • Nauti opinnoista ja suorita opintojakso.
 • Hae kurssitukea. Tukea on haettava kurssin aloittamista seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Esim. Jos olet aloittanut avoimen AMK:n opinnot vuoden 2024 aikana, sinun on haettava kurssitukea 31.1.2025 mennessä. Hakemuksen käsittelyaika on yksi kuukausi.

Avoimia AMK-opintoja voi suorittaa helposti etäopintoina. Tarkista toteutustapa sinua kiinnostavan kurssin kohdalta.

Lisäksi suosittelemme näitä ilmaisia kursseja:

TSL: Työelämän digitaidot jatkuvana oppimisena

Työelämä vaatii yhä laajempaa ja ajantasaisempaa digitaalista osaamista sekä valmiutta jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. TSL:n Työelämän digitaidot jatkuvana oppimisena -hanke tarjoaa kattavan valikoiman maksuttomia digiopintoja yhdeksässä eri moduulissa. Voit suorittaa niitä omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla. Ohjaajat seuraavat opintojen edistymistä ja tukevat opiskelijoita opiskelun ohessa.

Moduulit ovat 2,5 opintopisteen laajuisia. Opinnot niissä ovat suomeksi, mutta ohjausta voi saada myös englanniksi ja espanjaksi. Opintojen ohessa on mahdollista suorittaa Tieken digiosaamismerkkejä. Koulutus on avoin kaikille JHL:n jäsenille.

Koski-opintorekisteri auttaa opintojen hyödyntämisessä

Koski-opintorekisterin avulla voit hyödyntää JHL-opiston kursseja muissa opinnoissasi. Tietyt opiston kurssit on viety valtakunnalliseen Koski-opintorekisteriin ja ne voidaan lukea myöhempien opintojesi hyväksi.

Koski-opintorekisterissä olevat JHL:n kurssit 

Voit lyhentää muissa oppilaitoksissa suorittamiasi opintoja JHL-opiston kurssien avulla. Tietyt opiston kurssit on viety valtakunnalliseen Koski-opintorekisteriin ja ne voidaan lukea myöhempien opintojesi hyväksi. Samalla opiskeluun liittyvien etuuksien hakeminen helpottuu. 

JHL-opisto on vuodesta 2022 lähtien kirjannut kurssejaan valtakunnalliseen Koski-opintorekisteriin.  

Seuraavista JHL-opiston kursseista on mahdollisuus saada opintosuoritusmerkintä 

 • Kouluttajakoulutusta aktiiveille, 3 + 3 pv, osa 1/2
 • Kouluttajakoulutusta aktiiveille, 3 + 3 pv, osa 2/2
 • Yhdistystoiminnan ABC, 3 pv
 • Työsuojelun peruskurssi, 5 pv
 • Työsuojelun jatkokurssi, 5 + 5 pv, osa 1/2
 • Työsuojelun jatkokurssi, 5 + 5 pv, osa 2/2
 • Työsuojelun jatkokurssi, 5 + 5 pv, osa 2/2
 • Luottamusmiestiedon peruskurssi, kaikki sopimusalat, 3 pv
 • Luottamusmiestiedon peruskurssi, kunta, 5 pv
 • Luottamusmiestiedon peruskurssi, kaikki sopimusalat, 3 pv
 • Luottamusmiestiedon jatkokurssi, kaikki sopimusalat, 3 + 3 pv, osa 1/2
 • Luottamusmiestiedon jatkokurssi, kaikki sopimusalat, 3 + 3 pv, osa 2/2
 • Luottamusmiestiedon jatkokurssi, kaikki sopimusalat, 3 + 3 pv, osa 1/2

Voit tarkastella JHL-opiston Koski-kurssien opintosuunnitelmia ePerusteet-palvelusta

Tietojen tallentaminen on vapaaehtoista

Ilmoittautumisen yhteydessä tai kurssin alussa sinulta kysytään suostumus opintosuorituksesi tallentamiseen Koski-rekisteriin. Suostumus kysytään erikseen jokaisella Koski-kurssilla. 

Valmistaudu koulutuksen alussa todistamaan henkilöllisyytesi, jos haluat että opintosuorituksesi tallennetaan Koski-rekisteriin. Henkilöllisyys todistetaan henkilökortilla tai passilla. 

Opintojen arviointi 

Suorituksesi arviointi tapahtuu hyväksytty/hylätty–kriteereillä. Arviointi voidaan suorittaa vain koulutuksen aikana. 

Sinulla on mahdollisuus uusia osaamisen osoittaminen, jos arvosana on hylätty. Jos arviointia ei ole voitu suorittaa puutteellisen kurssisuorituksesi vuoksi, on sinulla mahdollisuus täydentää suoritustasi. Täydentämisen on tapahduttava kahden viikon sisällä sen jälkeen, kun koulutus on päättynyt. 

Koulutusassistentti tallentaa opintosuorituksesi Koski-rekisteriin, kun opettaja tai kouluttaja on arvioinut sen. Ainoastaan hyväksytyt suoritukset viedään Koski-tietovarantoon.

Kurssitodistus kaikille

Saat jokaiselta kurssilta todistuksen riippumatta siitä, onko kurssisuorituksesi hyväksytty tai hylätty. Arviointi ei vaikuta kurssipäivärahaan tai muihin liiton maksamiin korvauksiin. 

Koski-opiskelijoiden todistuksiin lisätään tieto siitä, että kurssi on suoritettu arvosanalla hyväksytty ja opintosuoritus on tallennettu Koski-tietovarantoon. 

Näin löydät opintosuorituksesi

Voit tarkastella Koski-rekisteriin merkittyjä opintosuorituksiasi Oma Opintopolku-verkkopalvelusta. Kirjaudu palveluun omilla pankkitunnuksillasi. 

Opintosuoritustiedot eivät ole julkisia. Tietojasi käsittelevät luottamuksellisesti Opetushallitus sekä oppilaitoksen ylläpitäjä. 

Järjestövakuutus suojanasi kurssilla

Ammattiliittosi JHL:n ottama järjestövakuutus suojaa sinua kurssiaikana. Vakuutus sisältää matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen. Jos esimerkiksi sairastut tai joudut tapaturmaan kurssin aikana, JHL:n sinulle ottama vakuutus korvaa hoitokulut. Tutustu tarkemmin järjestövakuutukseen.

Hae JHL-opiston osaamismerkkiä

Osaamismerkit ovat digitaalinen tapa tehdä oma osaaminen näkyväksi. Merkin avulla kerrot osaamisestasi esimerkiksi työhakemuksessa ja ansioluettelossasi.

Toimi näin:

 1. Luo henkilökohtainen Open Badge Passport -tili.
 2. Muista rekisteröityessäsi antamasi sähköpostiosoite, tarvitset sitä merkkihakemuksessasi.
 3. Kuvaile hakemuksessasi, millä tavoin hallitset hakemasi osaamismerkin myöntämisen edellyttämät perusteet.
 4. Vastaanota merkkisi hyväksymällä se.

Yhteisöjäsenliittojen koulutus

Yhteisöjäsenliittojen ja muiden ammattiliittojen jäsenet hakevat JHL:n koulutuksiin omalla sähköisellä lomakkeellaan.

Sovi kustannuksista oman työnantajasi ja ammattiliittosi kanssa. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä JHL:n kurssineuvontaan yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla kurssit@jhl.fi tai puhelimitse 010 7703 510.

Kysyttävää koulutuksista?

Voit kysyä koulutuksesta sähköisellä lomakkeella tai soita kurssineuvonnan numeroon 010 7703 510, ma–to klo 9–12. Katso myös Usein kysytyt kysymykset koulutuksesta.