Ravitsemisala

JHL:n jäsenet työskentelevät kymmenissä ravitsemisalan ammateissa ja lisäksi ravitsemis- ja puhtausalan yhdistelmätöissä. JHL kokoaa alan ammattilaiset yhteen ja vahvistaa alalla työskentelevien ammatillista identiteettiä koulutuspäivien, ammatillisen edunvalvonnan kehittämisen ja ammatillisten Foorumeiden kautta.

Alan JHL:läiset työskentelevät kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla ja seurakunnissa sekä yksityisillä hyvinvointialoilla. Tyypillisimpiä työpaikkoja ovat kuntien, kunnallisten osakeyhtiöiden ja hyvinvointialueiden keittiöt koulut, sairaalat, päiväkodit, seurakuntien ruokalat, hoito- hoiva- ja kuntoutuslaitosten keittiöt.

Tapaa alan ammattilaisia Tampereen tähtiammattilaispäivässä!

Lokakuussa 2024 ammattiliittosi JHL järjestää Tampereella häikäisevän Tähtiammattilaiset-tapahtuman, joka kokoaa yhteen JHL-alojen tähdet! Luvassa huippupuhujia, kouluttautumista, ykkösluokan esiintyjiä ja hulppea iltagaala, hinta vain 50 euroa / päivä! Varmista paikkasi ja tule mukaan!

Edunvalvonnalliset tarpeet vaihtelevat ammattialojen koulutus- ja pätevyysvaatimusten, tehtävien, työskentelyolosuhteiden ja työnantajan mukaan.

Ammattiliittona JHL tarjoaa eväitä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen sekä ammattitaidon ja pätevyyden ylläpitämiseen. Ammatillisen työotteen vaaliminen ja jatkuva kehittäminen koko työyhteisössä on osa JHL:läistä ammatillista edunvalvontaa. Sitä on myös jäsenten aktivoiminen, jotta mahdolliset epäkohdat saadaan työpaikalla ratkaistua yhteistuumin työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöllä.


JHL huolehtii ravitsemisalan työntekijöistä

  • Ravitsemisalan erityiskysymyksiä liitto huomioi työ- ja virkaehtosopimusten sekä työhön ja ammattiin liittyvän lainsäädännön edistämisessä ja muussa edunvalvonnassa. Sopimusten sisältöjä kehitetään niin, että ammattityöstä maksetaan oikeudenmukainen ja tehtävien vaativuutta vastaava palkka
  • Liitto varmistaa, että alan ammatillinen koulutus vastaa työelämän tarpeita ja jäsenillämme on mahdollisuus kehittymiseen ja kouluttautumiseen työssään..
  • JHL:n tavoitteena on lisäksi, että ravitsemisalan ammattilaiset voivat käyttää työssä laajasti osaamistaan ja osallistuvat työnsä, työyhteisönsä ja palvelujen kehittämiseen yhdessä työnantajan kanssa.

Ammattikeittiöosaajat ry
Elintarvike ja Terveys
Lehden sisällöt käsittelevät elintarvikelainsäädännön soveltamista, hygieniaa, omavalvonnan kehittämistä ja elintarviketurvallisuuden edistämistä. Lehti on ammattikeittiö- ja elintarvikealan ammattilehti.
Keittiöalan videoita
Ammattikeittiöosaajien tuottamia videoita, joiden tavoitteena on tukea opiskelijoiden, työssäoppijoiden ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä ammattikeittiöalalle. Videot käsittelevät:
– ruoanvalmistusmenetelmiä
– hygieniaa ja omavalvontaa
– ergonomiaa ja työturvallisuutta
– kestävää kehitystä
– asiakaspalvelua
Ruokavirasto
Ruokaviraston toiminnan päämääränä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu sekä kasvien ja eläinten terveys ja hyvinvointi
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, ravitsemus- ja juomasuositukset, sivuilta löytyy linkkejä virallisiin ravitsemus- ja hoitosuosituksiin sekä terveyspoliittisiin suosituksiin.

Työturvallisuuskeskus TTK
Työturvallisuuskeskus TTK auttaa rakentamaan parempaa työtä – sellaista, joka edistää  työhyvinvointia ja työn tuottavuutta.

Kuntatyö 2030- ruoka- ja siivousalalla
Ruoka- ja siivouspalvelujen kehittämistekoja kunnissa, muun muassa:


Liity liittoon, jolla on parhaat jäsenedut

Työelämäturvan lisäksi pääset JHL:n jäsenenä nauttimaan kymmenistä mahtavista ja rahanarvoisista jäseneduista.