Kunta-alan yleinen virka-ja työehtosopimus KVTES

Jos olet töissä kunnassa tai kuntayhtymässä, työehtosi määrää yleensä kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus eli KVTES. Sopimus koskee kuukausipalkkaisia työntekijöitä ja viranhaltijoita. Jos työskentelet perhepäivähoitajana omassa kodissasi, työehtosi löytyvät perhepäivähoitajien liitteestä.

JHL neuvottelee kunta-alan työ- ja virkaehdoista, jotta sen jäsenistön yhteiskunnallisesti tärkeän työn arvostus näkyisi kukkarossa ja hyvinvointina työelämässä. Kuulumalla liittoon saat edunvalvontaa, tukea ja turvaa.

Kunta- ja hyvinvointialan palkankorotukset vuosina 2023 ja 2024.

Tes/ves on voimassa 30.4.2025 saakka.

Palkankorotukset vuonna 2023

  • 1.6.2023 yleiskorotus 2,20 prosenttia
  • järjestelyerät 0,40 prosenttia ja 0,30 prosenttia
  • kehittämiserä 1,20 prosenttia
  • kertaerä 467 euroa
  • KVTES liite 5 henkilöstölle kertapalkkio 120 euroa
  • OVTES osio G henkilöstölle kertapalkkio 150 euroa

Palkankorotukset vuonna 2024

  • 1.2.2024 keskitetty kehittämiserä 0,40 prosenttia
  • 1.6.2024 yleiskorotus 2,27 prosenttia
  • järjestelyerät 0,40 prosenttia ja 0,33 prosenttia
  • paikallinen kehittämiserä 0,60 prosenttia

Katso tarkemmin, miten palkankorotukset kunta-alalla toteutetaan.

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 1.5.2022–30.4.2025. Sopimus sisältää myös viisivuotisen palkkaohjelman (linkki KT:n sivuille).

Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehdot (KVTES-liite 12) (linkki KT:n sivuille).

KVTES ja palkalliset perhevapaat – isoja uudistuksia

Perhevapaauudistuksen vaikutus kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksiin on suuri. Uudistus koskee perheitä, joissa lapsi on syntynyt 4.9.2022 jälkeen sekä adoptioita, joissa lapsi on otettu hoitoon aikaisintaan 31.7.2022.  Ammattiliitto JHL on koonnut tiiviiseen A4-muotoon tärkeimmät kohdat asiasta. Lataa, tulosta ja jaa lennäkkiä työpaikoille ja työpaikkojen ilmoitustauluille.

KVTES ja palkalliset perhevapaat (pdf)

Huom! Lennäkin ruotsinkielinen versio löytyy KVTESin ruotsinkieliseltä sivulta. Lennäkin englanninkielisen version voit ladata tästä.

Hyvinvointialueiden toiminnan alkaminen tammikuun 2023 alussa merkitsi sitä, että kuntien työsuojeluorganisaatiot jatkavat entiseen tapaan ja hyvinvointialueille perustetaan omat organisaatiot. Marraskuussa 2022 päivitettyjä kunta- ja hyvinvointialan työsuojelun yhteistoimintaa ja työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja ansionmenetyksen korvaamista koskevia työ- ja virkaehtosopimuksia noudatetaan sekä kunnissa että hyvinvointialueilla.

Kunnissa ja kuntayhtymissä tarkistetaan työsuojelutoimikunnan kokoonpano sekä työsuojeluvaltuutettujen lukumäärä ja ajankäyttö. Kuntiin jäävät, jo syksyllä 2021 valitut työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut jatkavat tehtävässään toimikautensa loppuun, 31.12.2025 saakka. Tarvittaessa järjestetään täydennysvaalit.