Yhdistystoiminnan tekijät

Ammattiliitto JHL:ssä yhdistystoimintaa pyörittävät jäsenet. Yhdistyksessä heille on tarjolla monenlaisia tehtäviä – myös sinulle! Olet tervetullut toimintaan mukaan omana itsenäsi.

JHL:ssä yhdistyksiä on noin 450 eri puolella Suomea. Ne toimivat reilumman työelämän puolesta ja valvovat, että työpaikoilla noudatetaan sovittuja työehtosopimuksia ja paikallisia sopimuksia. JHL:n yhdistykset vaikuttavat paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Voit olla mukana järjestämässä tapahtumia ja tempauksia tai vain osallistua niihin. Voit osallistua mielenkiintoisiin koulutuksiin, ja innostuessasi sitoutua pidemmäksikin aikaa yhdistystehtäviin. Voit olla mukana päättämässä, millaista toimintaa yhdistyksesi järjestää, tekemässä aloitteita esimerkiksi työehtosopimusten parantamiseksi tai koko JHL:n toiminnan kehittämiseksi.

JHL:ssä yhdistys on jäsenten kotipesä. Olet JHL:n jäsen yhdistyksesi kautta. Tarkista oma yhdistyksesi omaJHL:stä. 

Yhdistykset ilmoittavat tapahtumistaan ja kokouksistaan JHL:n tapahtumakalenterissa, omilla nettisivuillaan tai somekanavissaan, Motiivi-lehdessä tai jäsenkirjeissä. 

Ota ensimmäinen askel. Mene seuraavaan yhdistyksesi järjestämään tilaisuuteen. Lähde mukaan oman yhdistyksesi toimintaan.

Millaisia tehtäviä JHL-yhdistyksessä on?

JHL-yhdistyksessä on monenlaisia tehtäviä. Yhdistyksellä on hallitus ja se voi toimintansa tueksi nimetä myös muita toimijoita. Hallituksen jäsenten ja muiden toimihenkilöiden tehtävät on sovittu selkeästi. Tehtäväkuvauksia voidaan soveltaa ja tehtäviä jakaa sen mukaisesti, mikä tuntuu yhdistyksen toiminnassa sopivimmalta. Tutustu tarkemmin, millaisia tehtäviä yhdistyksessäsi on tarjolla.

JHL-yhdistyksen syyskokous valitsee yhdistykselle hallituksen kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta varsinaista jäsentä sekä enintään vastaava määrä varajäseniä. Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

 • johtaa yhdistystä
 • vastata yhdistyksen toiminnasta
 • vastata yhdistyksen omaisuudesta ja taloudesta.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai muista yhdistyksen jäsenistä kahdeksi kalenterivuodeksi toimihenkilöitä ja päättää näiden tehtävistä ja vastuista.

Yhdistyksen säännöissä kuvataan tarkemmin hallituksen tehtäviä.

Puheenjohtaja on JHL-yhdistyksen tärkein toimihenkilö. Hänen tehtävänsä on huolehtia kokonaisuudesta eli siitä, että yhdistys toteuttaa yhdistyksen perustehtävää.  Sen lisäksi hän muun muassa

 • toimii hallituksen ja yhdistyksen kokousten puheenjohtajana
 • kutsuu yhdistyksen hallituksen koolle
 • toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana yhdessä sihteerin kanssa
 • edustaa yhdistystä.

Yhdistyksen säännöissä kuvataan tarkemmin puheenjohtajan tehtäviä

JHL-yhdistyksen varapuheenjohtaja on puheenjohtajan sijainen silloin, kun puheenjohtaja on estynyt hoitamaan tehtäviään.

JHL-yhdistyksen sihteerin tehtävänä on toimia hallituksen ja yhdistyksen kokousten sihteerinä. Hän tekee pöytäkirjat näistä kokouksista. Lisäksi sihteerin tehtäviin kuuluu muun muassa

 • yhdistyksen kirjeenvaihto
 • toimintakertomuksen tekeminen
 • huolehtia siitä, että kokouskutsut tehdään ja lähetetään oikeaan aikaan.

Taloudenhoitaja on JHL-yhdistyksen rahakirstun vartija. Hänen tehtävänään on muun muassa

 • laskujen maksu ja laskutus
 • yhdistyksen kirjanpito
 • tilinpäätösehdotuksen tekeminen
 • valmistella talousarvio yhdistyksen hallitukselle.

JHL-yhdistyksen jäsenasianhoitaja on tärkeä yhteyshenkilö liiton jäsenrekisterin ja yhdistyksen välillä. Hänen tehtävänään on myös muun muassa

 • toimia jäsenasioiden esittelijänä yhdistyksen hallituksen kokouksissa
 • ohjata yhdistyksen muita toimihenkilöitä jäsenhuollon kysymyksissä
 • olla veturina jäsenhankintaan liittyvissä asioissa.

Eikä tässä vielä kaikki

JHL-yhdistys voi edellä mainittujen tehtävien lisäksi määritellä muita tehtäviä, joilla edistetään yhdistyksen toimintaa. Yhdistys voi nimetä esimerkiksi

 • Nuorisovastaavan toimimaan nuorten jäsenten yhdyshenkilönä.
 • Jäsenhankkijan vastaamaan yhdistyksen jäsenhankinnasta ja jäsenhankinnan esilläpidosta yhdistyksen toiminnassa.
 • Viestintävastaavan vastaamaan yhdistyksen viestinnän ajantasaisuudesta (nettisivut, somekanavat, ilmoitukset, ilme, ilmoitustaulut, kirjeet jne.)
 • Solidaarisuuslähettilään, joka osallistuu ja innostaa työtovereita mukaan nettikampanjoihin ay- ja ihmisoikeusloukkauksia vastaan.
 • Yhdistys voi myös nimetä yhteyshenkilöitä erilaisille jäsenryhmille ammattiala- tai paikkakuntakohtaisesti, tai esimerkiksi maahanmuuttajajäsenten yhteyshenkilöksi.