Työ

Työehdoista neuvotteleminen on ammattiliittosi JHL:n tärkein tehtävä. Se on tärkein siksi, koska työ- ja virkaehtosopimuksissa päätetään esimerkiksi palkoista, työajoista, oikeudesta vuosilomaan ja sairausajan palkkaan. Työelämän pulmatilanteissa luottamusmies, työsuojeluvaltuuttu sekä oma yhdistyksesi ovat lähimmät auttajasi.

JHL neuvottelee puolestasi siitä, minkälaisilla työehdoilla teet töitä. Nämä neuvottelut JHL käy työnantajajärjestöjen kanssa. Työehtosopimusten (tes) lisäksi neuvottelemme kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla ja kirkon alalla myös virkaehtosopimuksista (ves). JHL neuvottelee lähemmäs sata erilaista tesiä ja vesiä.

Sovimme tesit ja vesit määräajaksi (ns. sopimuskaudeksi). Määräajan päättyessä neuvottelemme työnantajajärjestöjen kanssa sopimusten uudistamisen ehdoista. Kaikkia työehtoja ei jokaisella neuvottelukierroksella neuvotella uudestaan, eli joka kerta ei aloiteta ns. puhtaalta pöydältä. Lähtökohtana on yleensä se, mitä edellisessä sopimuksessa on sovittu. JHL:n tavoitteena on saada sopimuksiin työntekijöiden kannalta parempia työehtoja.

JHL:n tärkein tehtävä on neuvotella sinulle ja työkavereillesi mahdollisimman hyvät työehdot.

Työelämän pulmissa auttajat löytyvät läheltäsi

Työpaikkasi luottamusmies tai pääluottamusmies on lähin auttajasi, jos työsuhteessasi tulee ongelmia. Heiltä saat neuvoja siitä, miten asian kanssa tulisi edetä. He tuntevat parhaiten paikalliset sopimukset ja työnantajan käytännöt. Älä unohda, että myös oma yhdistyksesi auttaa sinua ongelmatilanteissa!

Työsuojelu- ja työhyvinvointiasioissa voit kääntyä työpaikkasi työsuojeluvaltuutetun tai työsuojeluasiamiehen puoleen.

Jos työsuhteeseen liittyviä erimielisyyksiä ei saada ratkaistua millään neuvottelukeinolla, sinulla JHL:n jäsenenä voi olla mahdollisuus saada liitolta ilmaista oikeusapua ja lakimiehen palveluja. Oikeusavun hakemiseen tarvitset aina yhdistyksesi tai luottamusmiehesi mukaan.

Askarruttaako sinua kenties jokin työehtoihin, lomiin, palkkoihin tai vapaisiin liittyvä kysymys? Voit löytää vastauksen JHL:n työelämäkysymyksistä. Sieltä sinun kannattaa katsoa ensin.