Työ

Työehdoista neuvotteleminen on ammattiliittosi JHL:n tärkein tehtävä. Se on tärkein siksi, koska työ- ja virkaehtosopimuksissa päätetään esimerkiksi palkoista, työajoista, oikeudesta vuosilomaan ja sairausajan palkkaan. Työelämän pulmatilanteissa luottamushenkilö, työsuojeluvaltuutettu sekä oma yhdistyksesi ovat lähimmät auttajasi.

JHL neuvottelee puolestasi siitä, minkälaisilla työehdoilla teet töitä. Nämä neuvottelut JHL käy työnantajajärjestöjen kanssa. Työehtosopimusten (tes) lisäksi neuvottelemme kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla ja kirkon alalla myös virkaehtosopimuksista (ves). JHL neuvottelee lähemmäs sata erilaista tesiä ja vesiä.

Sovimme tesit ja vesit määräajaksi (ns. sopimuskaudeksi). Määräajan päättyessä neuvottelemme työnantajajärjestöjen kanssa sopimusten uudistamisen ehdoista. Kaikkia työehtoja ei jokaisella neuvottelukierroksella neuvotella uudestaan, eli joka kerta ei aloiteta ns. puhtaalta pöydältä. Lähtökohtana on yleensä se, mitä edellisessä sopimuksessa on sovittu. JHL:n tavoitteena on saada sopimuksiin työntekijöiden kannalta parempia työehtoja.

JHL:n tärkein tehtävä on neuvotella sinulle ja työkavereillesi mahdollisimman hyvät työehdot.

Työelämän pulmissa auttajat löytyvät läheltäsi

Työpaikkasi luottamusmies tai pääluottamusmies on lähin auttajasi, jos työsuhteessasi tulee ongelmia. Heiltä saat neuvoja siitä, miten asian kanssa tulisi edetä. He tuntevat parhaiten paikalliset sopimukset ja työnantajan käytännöt. Älä unohda, että myös oma yhdistyksesi auttaa sinua ongelmatilanteissa!

Työsuojelu- ja työhyvinvointiasioissa voit kääntyä työpaikkasi työsuojeluvaltuutetun tai työsuojeluasiamiehen puoleen.

Jos työsuhteeseen liittyviä erimielisyyksiä ei saada ratkaistua millään neuvottelukeinolla, sinulla JHL:n jäsenenä voi olla mahdollisuus saada liitolta ilmaista oikeusapua ja lakipalveluja. Oikeusavun hakemiseen tarvitset aina yhdistyksesi tai luottamushenkilösi mukaan.

Askarruttaako sinua kenties jokin työehtoihin, lomiin, palkkoihin tai vapaisiin liittyvä kysymys? Voit löytää vastauksen JHL:n työelämäkysymyksistä. Sieltä sinun kannattaa katsoa ensin.

 • Ketkä ovat sopimuksen osapuolet eli työntekijä ja työnantaja?
 • Onko sopimuksessa koeaikaa ja kauanko se kestää?
 • Kauanko sopimus on voimassa eli onko se määräaikainen vai toistaiseksi voimassa?
 • Mikä on mahdollisen määräaikaisuuden peruste?
 • Milloin työ alkaa?
 • Missä työtä tehdään?
 • Mitkä ovat työtehtäväsi?
 • Mikä on palkka, miltä kaudelta palkka maksetaan, ja sisältyykö palkkaan luontoisetuja kuten esimerkiksi työsuhdematkalippu tai ravintoetu eli lounasseteli?
 • Mikä on työaika?
 • Mihin työehtosopimukseen ehdot perustuvat?
 • Miten vuosiloma määräytyy?
 • Onko sopimuksessa irtisanomisaika? Muista, että määräaikainen sopimus sitoo sekä sinua että työnantajaa.

Voit ladata työsopimuksen mallipohjan esimerkiksi työsuojeluhallinnon sivuilta.

Työehtosopimuksesta (tes) löydät alan minimiehdot, kuten vähimmäispalkat ja palkanlisät. Työsopimus ei saa sisältää huonompia ehtoja kuin kyseisen alan työehtosopimuksessa on sovittu.

Opi uutta työstäsi, tule Tähtiammattilaispäiville!

Lokakuussa 2024 ammattiliittosi JHL järjestää Tampereella häikäisevän Tähtiammattilaiset-tapahtuman, joka kokoaa yhteen JHL-alojen tähdet! Luvassa huippupuhujia, kouluttautumista, ykkösluokan esiintyjiä ja hulppea iltagaala, hinta vain 50 euroa / päivä! Varmista paikkasi ja tule mukaan!