1001 ammattia – ammattialat

Jatkuva työolojen ja työn tekemisen tapojen kehittäminen tuo hyvinvointia jokaisen arkeen. Yhdessä jäsentemme kanssa panostamme vahvasti JHL:läisten ammattialojen ja ammattien kehittämistyöhön.

Nostamme näkyville liiton tähtiammattilaisten merkityksen koko suomalaisen yhteiskunnan kivijalkana. JHL puolustaa tinkimättä jäsenistönsä koko laajan ammattikirjon etuja ja oikeuksia. Liittona varmistamme, että kaikkien työolot ja -ehdot ovat kunnossa.

Tule tapaamaan alasi ammattilaisia Tampereelle lokakuussa 2024!

Lokakuussa 2024 ammattiliittosi JHL järjestää Tampereella häikäisevän Tähtiammattilaiset-tapahtuman, joka kokoaa yhteen JHL-alojen tähdet! Luvassa huippupuhujia, kouluttautumista, ykkösluokan esiintyjiä ja hulppea iltagaala, hinta vain 50 euroa / päivä! Varmista paikkasi ja tule mukaan!

Ammatillisen kehittymisen ja vahvan ammatti-identiteetin tukemiseksi liitto järjestää erilaisia sekä alueellisia että valtakunnallisia koulutuksia ja jäsentilaisuuksia. Teemme myös näkyvää vaikuttamistyötä JHL:läisten ammattien eteen: laadimme kannanottoja päättäjille ja olemme mukana uudistamassa koulutusjärjestelmää.

Paras tieto työpaikkojen hyvistä – ja myös niistä kehittämistä kaipaavista – käytännöistä löytyy ruohonjuuritasolta oman alansa eksperteiltä. Jaa kokemuksiasi myös muille!

Kuulumisten ja näkemysten vaihtaminen samansisältöistä työtä paiskivien kanssa on toisinaan tervetullutta. Esimerkiksi tällaista vuoropuhelua varten olemme luoneet teille alueellisia ammattialafoorumeita, joihin osallistuminen on hyödyllistä ja sitä paitsi hauskaa. Aluefoorumien kautta saadaan ammattialojen ääni kuuluviin myös valtakunnan tasolle.

Verkkoympäristössä keskustelu tapahtuu luontevasti ja helposti.

Tule mukaan huippuporukkaan. Tehdään yhdessä työn tulevaisuudesta vielä parempaa!


Kasvatus- ja ohjausala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiset työskentelevät useimmiten kouluissa, varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, seurakunnissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja erityisoppilaitoksissa.


Ravitsemis- ja puhtausala

Ravitsemis- ja puhtausalan ammatti-ihmisiä löytyy esimerkiksi hyvinvointialueiden sekä kuntien ja kuntayhtymien keittiöistä, kouluista, päiväkodeista, sairaaloista, pesuloista, seurakunnista ja hoito- ja kuntoutuspalveluista.


Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset työskentelevät esimerkiksi henkilökohtaisina avustajina, kehitysvamma-alalla, lastensuojelussa, lähihoitajina, mielenterveys- ja päihdetyössä, sairaanhoidossa, sosiaali- ja terveysalalla sekä vanhustyössä.


Teknisten-, energian ja liikenteen alat

Teknisten-, energian ja liikenteen alojen JHL:läisiä ammatteja ovat muun muassa kunnossapidon ammattilaiset, puisto-, puutarha- ja kiinteistöhuollon työntekijät, konduktööri, sähkö- ja elektroniikka-asentajat, metron- ja raitiovaununkuljettaja, turvatarkastaja, vaihtotyönjohtaja, lossinkuljettaja, mekaanikko, ratatyöntekijä ja luontovalvoja.


Tietotyö-, hallinto- ja kirjastoala

Tietotyö-, hallinto- ja kirjastoalan ammattilaisia löytyy valtion, hyvinvointialueiden, kuntien- ja kuntayhtymien, järjestöjen sekä yksityisen sektorin toimisto-, hallinto-, it-, kirjasto- ja tietopalveluista.


Turvallisuusala

Turvallisuusalalla JHL:n jäsenten ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi vanhempi konstaapeli, vartija, pelastaja, ensihoitaja, hätäkeskuspäivystäjä ja turvatarkastaja. JHL kokoaa lisäksi yhteen yhteisöjäsenliittojensa turvallisuusalan ammattilaiset, jotka ovat töissä puolustusvoimissa, hätäkeskuksissa, poliisi- ja oikeushallinnossa, rikosseuraamuslaitoksessa, rajavartiolaitoksessa ja tullissa.


JHL-alojen avoimet työpaikat