Voimassa olevat lakkovaroitukset ja työtaistelutoimet

Voimassa olevat lakkovaroitukset ja työtaistelutoimet

JHL puolustaa jäsentensä etua ja on antanut kolme lakkovaroitusta, joilla halutaan vauhdittaa sopimusneuvotteluja. Varoitukset koskevat yksityistä opetusalaa ja aikuiskoulutuskeskuksia, yliopistojen työehtosopimusta sekä yksityistä sosiaalipalvelualaa.

Työtaisteluohjeet

Lisäksi JHL on päättänyt kolmesta ylityö- ja vuoronvaihtokielloista.

Tarkista oman alasi tilanne!