Sosiaali- ja terveysala

Ammattiliitto JHL:n sote-alan tähtiammattilaiset tekevät arvokasta työtään esimerkiksi henkilökohtaisina avustajina, kehitysvamma-alalla, lastensuojelussa, lähihoitajina, mielenterveys- ja päihdetyössä, sairaanhoidossa, sosiaali- ja terveysalalla, vanhustyössä ja välinehuollossa.

Työnantajana voi olla sekä julkinen sektori että yksityiset palveluntuottajat. Työskenteletpä millä tahansa alan lukuisista ammattinimikkeistä, olet tervetullut mukaan JHL:n ammatilliseen toimintaan!

Tule tapaamaan alasi ammattilaisia Tampereelle lokakuussa 2024!

Lokakuussa 2024 ammattiliittosi JHL järjestää Tampereella häikäisevän Tähtiammattilaiset-tapahtuman, joka kokoaa yhteen JHL-alojen tähdet! Luvassa huippupuhujia, kouluttautumista, ykkösluokan esiintyjiä ja hulppea iltagaala, hinta vain 50 euroa / päivä! Varmista paikkasi ja tule mukaan!


Tule samanhenkiseen seuraan kehittämään ja kehittymään!

JHL on luonut sote-alan tähtiammattilaisille verkkoon oman keskustelu- ja tapaamisfoorumin. Verkkoalusta tarjoaa kätevän ja helpon yhteydenpitokanavan muihin saman alan ihmisiin.

Foorumi kokoaa alan osaajat yhteen kehittämään paitsi omaa myös koko laajan sote-kentän työtä, tulevaisuutta ja työntekemisen tapoja. Foorumit toimivat lisäksi hyvänä tiedonkulun väylänä työpaikkojen ja JHL:n välillä.

Saat näin myös omat havaintosi työn kehittämisestä esiin ja ammatillisen äänesi kuulumaan entistä paremmin.

Foorumiin liittyminen ei sido sinua, toiminta on vapaamuotoista ja joustavaa: voit osallistua täysin oman mielenkiintosi ja aikataulujesi mukaan.

Haluatpa keskustella työsi iloista tai haasteista, tarvitset vertaistukea, jaat kokemuksiasi, haluat kysyä neuvoja miten muualla toimitaan tai kun haluat kehittää ammattialaasi yhdessä muiden kanssa, klikkaa itsesi mukaan oheisesta linkistä. Voit olla mukana pelkästään vain seuraamassa sivujen keskustelua.

Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta liiton toiminnasta. Riittää, että olet innostunut ja kiinnostunut oman työsi kehittämisestä yhdessä toisten kanssa!

Jos haluat kysyä foorumeista tai muusta ammattialatoiminnasta lisää, lähetä ihmeessä sähköpostia osoitteeseen amky@jhl.fi.


Ammatillista hyötytietoa JHL:n sote-aloista

Tervetuloa seuraamaan myös JHL:n sote-alan ammattilaisten Facebook-ryhmää. Saat ajankohtaista tietoa oman alasi tapahtumisista ja kuulumisista.

Henkilökohtainen avustaja auttaa vaikeasti vammaista tämän kotona ja kodin ulkopuolella. Henkilökohtaisen avustajan ammattiliitto on JHL, joka pitää huolta alan ammattilaisten työehdoista.

Henkilökohtainen avustaja avustaa vaikeasti vammaista henkilöä tämän kotona sekä kodin ulkopuolella.

JHL pitää huolta alan ammattilaisten työehdoista.

Avustamisella tarkoitetaan sellaisia toimia, joita työnantaja itse tekisi, ellei hänen vammansa sitä estäisi. Laissa mainittuja päivittäisiä toimia ovat esimerkiksi liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisen hygienian hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen, ystävien tapaaminen, asiointi tai avustaminen lasten hoidossa.

Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole sairaanhoitoa, hoito- tai hoivatyötä tai tavanomaista kotitaloustyötä. Työhön voi kuitenkin sisältyä näihin toimiin liittyvää avustamista.

Henkilökohtaisten avustajien työ perustuu vammaispalvelulakiin, joka määrittelee miten vammaisen henkilön palvelut voidaan järjestää. Kunta voi järjestää avun kolmella eri mallilla:

 • järjestää palvelut itse omana toimintanaan
 • antaa palveluseteli jolla vammainen henkilö voi itse ostaa palveluita
 • ottaa käyttöön työnantajamalli, jossa vaikeasti vammainen henkilö itse toimii avustajansa työnantajana.

Avustettava saa kunnalta korvausta avustajan palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin.


Oppaita ja esitteitä

Henkilökohtaisen avustajan oppaan ja esitteen voit ladata alta:


Koulutus alalle

Henkilökohtaisen avustajan koulutusta järjestetään esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa. Henkilökohtainen avustaja on suojattu tutkintonimike. Tämä tarkoittaa sitä, että vain kyseisen koulutuksen käyneet voivat kertoa, että he ovat koulutukseltaan henkilökohtaisia avustajia.

Avustajana voi kuitenkin työskennellä muullakin koulutuksella, koska työhön ei ole muodollisia pätevyys- ja koulutusvaatimuksia.


Tule mukaan

Hoiva-avustajat työskentelevät asiakkaan tukena hyvinvointiin liittyvissä tukipalveluissa. Näitä ovat mm. ateria- , vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus- ja saattajapalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.


Hoiva-avustajan ammatillinen koulutus

Hoiva-avustajan koulutus rakentuu sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon (lähihoitaja) tutkinnonosista. Näin varmistetaan, että koulutuksen suorittanut voi halutessaan jatkaa opintojaan ja suorittaa esimerkiksi työn ohessa lähihoitajan tutkinnon.

Koulutuksessa edellytetään  ammattitaitovaatimusten osoittamista sosiaali-ja terveysalan perustutkinnosta kuten kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon osa.

Lisäksi hoiva-avustajan koulutuksen suorittaja valitsee yhden valinnaisen tutkinnon osan muusta tutkinnosta esim. puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen -osion.

Sosiaali- ja terveysministeriö on osana iäkkäiden ympärivuorokautisen hoitoa koskevaa lainsäädännön valmistelua antanut suosituksen henkilöstömitoitukseen sisällytettävien hoiva-avustajien koulutuksesta.

Suosituksen mukaan hoiva-avustajan välittömän asiakastyön tehtäviin parhaiten osaamista tuottaviksi on todettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 op ja
 • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 op.

Jokaisella hoiva-avustajakoulutuksen suorittaneella on mahdollisuus saada hoiva-avustajamerkki. Jos haluat merkin, olethan yhteydessä omaan aluetoimistoosi.

Kehitysvamma-alalla ja vammaistyössä työn sisältö määrittyy pitkälle sen mukaan, mitä asiakas tarvitsee ja haluaa. Vammaisen henkilön kanssa työhön voi kuulua muun muassa ostoksilla käyntiä, kulttuuri- ja urheilutapahtumia tai erilaisia harrastuksia. Voitkin löytää alalta työn, joka liittyy kiinnostuksen kohteisiisi.

Vammaisalan ammattilaisten tavoitteena on tukea vammaista henkilöä arvokkaan arjen luomisessa. Sekä kehitysvamma-alaa että koko vammaisalaa ohjaavat arvoperusta, säädökset, ja toimintaperiaatteet. Näiden pohjalta ammattilaiset toimivat ja noudattavat ammattietiikkaa.

Kehitysvamma-alalla ja vammaistyössä työskennellään hyvinvointialueilla, kunnissa, kuntayhtymissä tai yksityisen sektorin palveluyksiköissä. Alan ammattilaiset työskentelevät paikoissa, joissa eri-ikäiset vammaiset asuvat, tekevät työtä, opiskelevat tai käyttävät eri palveluja.


Vammaistyön ammattinimikkeitä

 • kehitysvammaisten hoitaja
 • kehitysvammaohjaaja
 • hoitaja
 • lähihoitaja
 • lähiohjaaja
 • henkilökohtainen avustaja.

Kehitysvamma-alan ammatillinen koulutus

 • Sosiaali-ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (vammaistyön osaamisala)
 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • Ammattikorkeakoulututkinnot sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja

Julkisuosikki

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt rekisteröidään  Valviran Julkisuosikki-ammattihenkilörekisteriin.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat nimikesuojatut lähihoitajat, kodinhoitajat ja kehitysvammaistenhoitajat sekä laillistetut sosiaalityöntekijät, sosionomit ja geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat AMK.

Oppilaitoksista valmistu­vat sosiaalihuollon ammattihenkilöt rekisteröityvät Suosikkiin ja Terhikkiin oppilaitoksissa yhteishakemuksella valmistumisvai­heessa.

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 


JHL vaikuttaa

Alan työelämätoimikunnassa käsitellään kehitysvamma-alan ammattitutkintoa ja kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintoa. Toimikunnassa on mukana myös JHL:n edustus.

JHL on ottanut kantaa sosiaalialan ammattihenkilörekisteriin. Liiton mielestä nimikesuojattuihin kehitysvammaistenhoitajan lisäksi tulisi lisätä vajaamielishoitajan tutkinto.

JHL pitää tärkeänä, että kehitysvamma-ala säilyy sosiaalialan ammattihenkilörekisterissä ja ammatillista koulutusta kehitetään jatkossakin.

JHL on mukana Kehitysvammaliitossa.


Opas ja kortit

JHL on tehnyt kehitysvamma-alalla työskenteleville oman oppaan sekä Värikäs vammaistyö -esitekortit. Tutustu!

Liitto on koonnut myös yleisemmin lähihoitajan työtä käsittelevän ammattialaoppaan.


Tekojen tori

Kuntaorganisaatioiden ja hyvinvointialueiden työelämän kehittämisen sivustolta näet millaisia kehityshankkeita kunnissa on tehty kehitysvamma-alalla:

JHL:n lastensuojelun ammattilaiset ovat perheiden tukena, kun jaksaminen uhkaa loppua. JHL:n jäsenet työskentelevät muun muassa lastensuojelun sosiaalityöntekijöinä, sosiaaliohjaajina, perhetyöntekijöinä ja lastenkodin ohjaajina. Työ alalla vaatii lujaa ammattitaitoa ja koulutusta.

Lapset ja nuoret antavat vanhemmilleen valtavasti iloa, mutta välillä perhearki vie voimat eikä ongelmiin tunnu löytyvän ratkaisuja. Silloin tarvitaan tukea, jota on mahdollista saada lastensuojelun ammattilaisten kautta.

Lastensuojelutehtävissä työskentelee lähes 3 000 JHL:n jäsentä. Työpaikkoja on sekä kunnissa, kuntayhtymissä, valtiolla että yksityisissä sosiaalipalveluissa.


Koulutus lastensuojelualalle

Työ lastensuojelussa vaatii lujaa ammattitaitoa ja koulutusta. Alan ammattilaisten koulutustausta voi olla esimerkiksi sosionomi (AMK ja YAMK), lähihoitaja, sosiaalityöntekijä (YTM/VTM), yhteisöpedagogi, psykiatrinen sairaanhoitaja, sairaanhoitaja, nuoriso- ja yhteisöohjaaja.


JHL on lastensuojelutyöntekijöiden liitto

JHL on sopimassa kaikkia työehtosopimuksia, jotka koskevat lastensuojelun ammattilaisia. Näitä ovat KVTES, Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus), Yksityisen sosiaalipalvelualan tes, Valtion työ- ja virkaehtosopimus sekä Avaintes.

JHL on aktiivisesti mukana Lastensuojelun keskusliiton toiminnassa.

Lastensuojelun ammattilaisten yhdistyksiä JHL:ssä ovat Lastensuojelun ammattilaiset JHL ry 880 ja Helsingin lastensuojelijat JHL ry.


Oma opas lastensuojelussa työskenteleville

JHL on tehnyt ammatillisen oppaan lastensuojelutyön tueksi.

JHL nostaa alan huolet näkyviin

Ammattiliittosi JHL vaikuttaa monissa sosiaalialan toimielimissä ja neuvottelukunnissa.  JHL nostaa lastensuojelun ajankohtaiset aiheet ja epäkohdat valokeilaan ja haastaa päättäjiä keskusteluun.

Tällä hetkellä alalla herättävät huolta muun muassa henkilöstön riittävyys ja työturvallisuus. Vaativaa laitoshoitoa tarjoavien lastensuojeluyksiköiden toimintaa pitäisi kehittää pikaisesti.

JHL:n tavoitteet lastensuojelussa

 • Riittävien henkilöstöresurssien varmistaminen
 • Lastensuojelun asiakkaiden oikeus laadukkaaseen palveluun
 • Lastensuojelun ammattilaisten osaamisen vahvistaminen.
 • Avohuollon palveluiden vahvistaminen
 • Seudulliset suunnitelmat lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä
 • Lapsi- ja perhepalvelut eivät saa jäädä sote-uudistuksessa terveydenhuollon jalkoihin.

Terveysala

Alan ammattinimikkeitä ovat muun muassa apu- ja perushoitaja, hammashoitaja, hieroja, jalkojenhoitaja, kuntohoitaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja, apulaisosastohoitaja ja osastonhoitaja.

Terveysalalla työskennellään hyvinvointialueilla, kunnissa, kuntayhtymissä, valtiolla ja yksityisellä sektorilla. Työpaikkoina ovat terveyskeskukset, sairaalat, poliklinikat ja lääkärikeskukset.

Terveysalan koulutus

Alan tutkintoja ovat muun muassa sosiaali-ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalasairaanhoitaja AMK, ensihoitaja AMK, fysioterapeutti AMK.


Mielenterveysala

JHL:läiset mielenterveysalan ammattilaiset työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, kuntayhtymissä, valtiolla ja yksityisissä kuntoutusyksiköissä sekä mielenterveyskuntoutujan kotona.

Alan ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi psykiatrinen sairaanhoitaja, lähihoitaja, mielenterveyshoitaja, hoitaja, mielenterveysohjaaja, mielisairaanhoitaja.

Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja poistaa sekä vähentää vaarantavia tekijöitä. Mielenterveystyön muotoja ovat ohjaus ja neuvonta, yksilön ja perheen tarpeen mukainen psykososiaalinen tuki, yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä, järkyttävissä kriisitilanteissa ja muut yksilön mielenterveyttä tukevat sosiaalipalvelut.

JHL on aktiivisesti mukana MIELI Suomen Mielenterveys ry:n toiminnassa.


Mielenterveystyön ammatillinen koulutus

Ammattikorkeakoulututkinto sairaanhoitaja AMK
Sosiaali-ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, mielenterveys ja päihdetyön osaamisala
Mielenterveys-ja päihdetyön ammattitutkinto
Mielenterveys-ja päihdetyön erikoisammattitutkinto


Päihdetyö

Päihdetyöllä on pitkät perinteet Suomessa. Ehkäisevän päihdetyön lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2015.

Päihdetyön ammatillinen koulutus painottuu toisella asteella suurelta osin mielenterveys-ja päihdetyöhön. Päihdetyössä työskennellään hyvinvointialueilla, kunnissa tai kolmannen sektorin palveluyksiköissä. Päihdetyön ammattinimikkeitä ovat valvoja, päihdetyöntekijä, lähityöntekijä päihdehuollossa.

JHL on tehnyt ammattialalle oman esitteen: Osaaja päihdetyössä. Tutustu!


Koulutus alalle

 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosiaali-ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja (mielenterveys-ja päihdetyön osaamisala)
 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Liitto on koonnut lähihoitajan työtä käsittelevän ammattialaoppaan. Tutustu!

Moni JHL:n jäsen työskentelee vanhustyön ammattilaisena. He tietävät, miten suuri rooli hyvällä hoidolla on ikäihmisten arjessa.

Vanhustyö onnistuu, kun työtä saadaan tehdä turvallisessa ympäristössä ja tehtävät vastaavat osaamista. JHL pitää huolta alan ammattilaisten työehdoista. JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Työpaikkoina ovat ikäihmisten ympärivuorokautisen hoiva- ja hoitopalvelujen lisäksi kotihoito ja kotona asumista tukevat palvelut. Vanhustyön ammattilaisia työskentelee myös ikäihmisten kuntoutumispalveluissa, päiväkeskuksissa ja neuvontapalveluissa.

Ammattinimikkeenä voi olla esimerkiksi:

 • kodinhoitaja
 • kotiavustaja
 • lähihoitaja
 • apu- ja perushoitaja
 • vanhustyöntekijä
 • viriketoiminnanohjaaja
 • sairaanhoitaja
 • geronomi
 • sosionomi

Vanhustyön ammatillinen koulutus


Ammattialaopas

Liitto on koonnut myös yleisemmin lähihoitajan työtä käsittelevän ammattialaoppaan.

Oma esite ja valttikortit työhön

JHL on tehnyt myös Osaajana vanhustyössä -esitteen sekä Vanhustyön valttikortit, jotka muistuttavat siitä, mikä vanhustenhoidossa on tärkeää. Tutustu!

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään laissa.

Henkilöstömitoituksessa huomioidaan välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Välillistä eli tukipalvelua ei mitoituksessa oteta huomioon.

Välittömään asiakastyöhön osallistuvat:

 1. sairaan- ja terveydenhoitajat
 2. lähi- ja perushoitajat
 3. geronomit
 4. kodinhoitajat
 5. sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat
 6. sosionomi AMK -tutkinnon suorittaneet
 7. soveltuvan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet
 8. soveltuvan opistoasteisen tutkinnon suorittaneet
 9. fysio- ja toimintaterapeutit
 10. kuntoutuksen ohjaajat
 11. kotiavustajat, hoitoapulaiset ja hoiva-avustajat
 12. viriketoiminnan ohjaajat ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat työntekijät
 13. toimintayksiköiden johtajat ja vastuuhenkilöt.

Välittömään asiakastyöhön osallistuvat myös yksikköön työsopimussuhteessa olevat opiskelijat koulutusmuodosta riippumatta, jos heillä on opintojen kautta hankittu riittävä osaaminen suhteessa tutkinnon perusteisiin, ammattihenkilölainsäädännön edellyttämään osaamiseen sekä työpaikan osaamistarpeisiin.

Työnantajan on huolehdittava, että toimintayksikössä on asiakkaiden tarpeisiin ja määrään nähden riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä jokaisessa työvuorossa.

Mitä on välitön asiakastyö?

Välitön asiakastyö on asiakkaan perustarpeisiin vastaavaa jokapäiväisen elämän tukea:

 • hoito ja huolenpito
 • kuntoutukseen liittyvät tehtävät
 • niitä välittömästi mahdollistavat tehtävät
 • toimintakykyä ja kuntoutumista edistävät ja ylläpitävät tehtävät  (päivittäisissä toiminnoissa avustaminen kuten ruokailu, peseytyminen, pukeutuminen, liikkuminen ja wc-käynnit)
 • päivittäiset kirjaamiset, palvelutarpeen arvioinnit, hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen ja päivittäminen.

Välitön asiakastyö kattaa laajasti asiakkaan hyvinvoinnin tukemisen:

 • asiakkaan asuinympäristön viihtyvyydestä huolehtimista
 • liikkumisen, ulkoilun ja sosiaalisten suhteiden tukemista
 • sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämistä mukaan lukien yhteistyö omaisten ja läheisten sekä edunvalvojan kanssa.

Välittömään asiakastyöhön kuuluu myös muun muassa:

 • ruuan tarjoaminen
 • yksittäisten asiakkaiden tarpeisiin lämmitettävät yksittäiset ateriat
 • yllättävissä tilanteissa tehtävä siistiminen
 • muu asiakkaan elinympäristön viihtyvyydestä huolehtiminen
 • yksikön ulkopuoliset aktiviteetit.

Mitä on välillinen asiakastyö?

 • yksikön asiakkaiden huoneiden ja yhteisten tilojen päivittäinen, viikoittainen ja kuukausittainen siivous
 • pyykki- ja kiinteistöhuolto
 • ruoan valmistus ja sen laajamittainen lämmitys esimerkiksi silloin, kun iltavuorossa vastataan koko yksikön asukkaiden ruokien lämmityksestä. Silloin siitä vastaisi pääsääntöisesti tukipalveluhenkilöstö tai jos mainittu tehtävä säännönmukaisesti kuuluisi hoitohenkilökunnan työhön, se määriteltäisiin tehtävänkuvassa eikä sitä otettaisi huomioon mitoituksessa.
 • yksikön johtajan ja vastuuhenkilön esimies- ja hallinnollinen työ

Yksiköiden erilaisesta asiakasrakenteesta, tiloista ja muista olosuhteista johtuen tukipalvelutyölle ei mitoitusvaatimusta ole kirjattu lakiin.

Määrittelyt välittömälle ja välilliselle asiakastyölle: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Katso tästä:  Valviran ohje välillisestä ja välittömästä työstä

Laki määrittelee siirtymäajat

1.10.2020 mitoituksen tulee olla vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti.

1.1.2021 mitoituksen on oltava vähintään 0,55 työntekijää asiakasta kohti.

1.1. 2022 mitoituksen on oltava vähintään 0,6 työntekijää per asiakas.

Siirtymäajan on alun perin ollut tarkoitus loppua 1.4.2023, minkä jälkeen mitoitus olisi 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Hallitus on kuitenkin antanut eduskunnan hyväksyttäväksi lakiehdotuksen, jolla siirtymäaikaa pidennettäisiin niin, että taso olisi 1.4.2023 alkaen 0,65 työntekijää asiakasta kohti ja se nousisi 0,7 työntekijään 1.12.2023.


RAI-arviointijärjestelmä

RAI-järjestelmä koostuu useista eri käyttötarkoituksiin ja eri kohderyhmille suunnitelluista asiakkaan palvelutarpeen arviointivälineistä. Se on tarkoitettu vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Järjestelmässä hoidettava saa osallistua suunnitelmansa laadintaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n  on huolehdittava siitä, että kunnilla on maksutta käytettävissä RAI-arviointivälineistö ja saatavilla koulutusta välineistön käyttöön vuodesta 2023 alkaen.

Lyhenne RAI tulee sanoista Resident Assessment Instrument.

Tutustu tarkemmin RAI-järjestelmään THL:n sivuilta

Välinehuollon tehtäviin kuuluvat terveyden- ja sairaanhoidon välineiden puhdistus, desinfiointi, kuivaus, tarkistaminen, pakkaaminen ja sterilointi. Työpisteet sijaitsevat sairaaloiden tai terveyskeskusten välinehuollossa, laboratorioissa tai hammashoidossa.

Välinehuoltajan työ edellyttää huolellisuutta ja pikkutarkkuutta, järjestelykykyä ja kykyä hallita teknisiä laitteita. Työtä on pystyttävä tekemään joutuisasti sairaalan rytmin mukaisesti.

Hygieenisyysvaatimuksista tai tarkkuudesta ei tingitä missään olosuhteissa. Puutteellisesti steriloidut instrumentit tai virheellisesti kootut välineet voivat saada aikaan vakavia seurauksia.

Välinehuollon työpaikkoja ovat muun muassa välinehuoltokeskukset ja laboratoriot, terveyskeskukset ja poliklinikat, sairaaloiden teho-, dialyysi-, synnytys-, leikkaus- ja anestesiaosastot ja hammashoitolat.


Oma ammatillinen opas

JHL on tehnyt kattavan oppaan, jossa käsitellään välinehuollon työtä laajasti. Mukana on esimerkiksi koulutuksen, työehtojen, palkkauksen työsuojelun ja työhyvinvoinnin osiot. Tutustu!

Koulutus

Välinehuollon ammatillinen koulutus on toisen asteen tutkinto, välinehuoltoalan perustutkinto.

Ammatillisen koulutuksen linkkejä

Opetushallitus, ammatillinen koulutus

Opetushallitus, tutkintojen ePerusteet
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto – Valvira – Etusivu

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos – THL

SafeKoti-hanke kehittää sote-työntekijöiden työturvallisuutta asiakkaan kotona suoritettavissa työtehtävissä – SafeKoti | Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työturvallisuuden varmistaminen toisen kotona suoritettavissa työtehtävissä | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Turvallinen lääkehoito – Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen

Kuntatyö 2030 – Kuntien kehittämistarinoita sosiaali- ja terveysaloilta

Työturvallisuuskeskus – Sosiaalialan työsuojelu- ja hyvinvointi

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 – (Finlexin sivuilla)

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 – (Finlexin sivuilla)