Oppaat

Jäsenten, luottamushenkilöiden, oppilaitosten ja yhdistysten käyttöön tuotetut opaskirjat ovat tilattuna jäsenille ilmaisia, muille maksullisia. Kaikki oppaat on saatavilla sähköisinä versioina pdf-muodossa.

Tältä sivulta löydät JHL:n julkaisemat  sekä yhteistyökumppanien kanssa julkaistut oppaat.

Painettuna versiona tilattavat JHL:n oppaat on merkitty ”Tilattavissa” -merkinnällä.  Jäsenet voivat tilata yhden kappaleen kutakin opasta ilmaiseksi. Ei-jäsenille oppaat maksavat 5 euroa/kpl + käsittelykulut.

Kaikki oppaat ovat saatavilla sähköisinä versioina pdf-muodossa.

Tilaa JHL:n ammattiala- tai muita oppaita tällä lomakkeella

Oppaat siirtyvät JHL:n aineistopankkiin

JHL:n sähköiset ammattialaoppaat sekä työelämän, koulutuksen ja viestinnän oppaat siirtyvät uuteen JHL:n aineistopankkiin. Tälle sivulle ei enää ladata uusita tai päivitettyjä oppaita. Myös painettujen oppaiden tilaus siirtyy JHL:n aineistopankki -sivulle.

Ammattialaoppaat

Henkilökohtaisen avustajan opas (pdf, 469 KB)

Opas sisältää henkilökohtaisen avustajan työhön liittyviä ohjeita sekä esimerkin tehtäväkuvasta. 34 sivua.

Kehitysvamma-alan opas (pdf, 347 KB)

Opas sisältää työhön, työyhteisöön ja ammattiin liittyvää tietoa. (Päivitetty  02/2020), 53 sivua.  Tilattavissa.

Asiaa aamu- ja iltapäiväohjaajille (pdf, 383 KB)

Opas kertoo aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällöistä ja ohjaajien työsuhteen ehdoista. 28 sivua

Kirjasto- ja tietopalvelualan vinkkaus (pdf, 446 KB)

Opas käsittelee ammattiin ja työhön sekä työsuhteeseen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Päivitetty 9/2019.  62 sivua. Tilattavissa.

Koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen opas (pdf, 358 KB)

Oppaassa kerrotaan koulunkäyntiavustajan/koulunkäynninohjaajan että aamu- ja iltapäiväkerho-ohjaajan työstä, ammatillisesta näkökulmasta ja avataan keskeisimpiä
työsuhteeseen liittyviä ehtoja. Päivitetty 9/2019. 58 sivua.
Tilattavissa.

Kuormitus hallintaan lastensuojelu-, mielenterveys- ja päihdetyössä (pdf, 186 KB)

Esitteen muotoisessa oppaassa käsitellään sitä,miten haitallista kuormittumista ja uupumusta voidaan säädellä yksilön ja työyhteisön keinoin. 12 sivua.

Lähihoitajan oma opas 2020 (pdf, 2 MB)

Opas kertoo, mitkä ovat lähihoitajan oikeudet, velvollisuudet ja työn ehdot – ja valottaa, kuinka lähihoitajaksi päästään. 51 sivua.

Puhtauspalvelualan ammatillinen opas (pdf, 284 KB)

Opas käsittelee mm. oman työn ja työyhteisön kehittämistä, työhyvinvointia, ammatillista koulutusta ja työlainsäädäntöä. Päivitetty 5/2019. 50 sivua. Tilattavissa.

Puhtauspalvelualan työsuojeluopas (pdf, 342 KB)

 8-sivuinen työsuojeluopas.

Ravitsemispalvelualan ammatillinen opas (pdf, 1 MB)

Opas käsittelee paitsi ammattialan asioita, myös työlainsäädäntöä sekä virka- ja työehtosopimuksiin perustuvia asioita. Päivitetty keväällä 2018. 44 sivua. Tilattavissa.

Taskuapu sinulle, joka työskentelet toisen kotona (pdf, 706 KB)

Työ toisen kodissa hoito- ja hoivatyössä tai henkilökohtaisena avustajana työskentely on fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa. JHL tarjoaa tueksesi Taskuavun.

Toimisto-, hallinto- ja it-alan ammatillinen opas (pdf, 380 KB)

Oppaaseen on koottu toimisto-, hallinto- ja IT-alan palvelutehtävissä toimiville työhön, työyhteisöön ja ammattiin liittyvää tietoa. Päivitetty 9/2019. 47 sivua. Tilattavissa.

Työhyvinvointia ravitsemispalveluihin (pdf, 708 KB)

Opas työhyvinvoinnin tueksi. 8 sivua. Päivitetty  2018.

Työsuojeluopas henkilökohtaisille avustajille (pdf, 218 KB)

8 sivua. Päivitetty 2015.

Vanhustyön ammatillinen opas (pdf, 288 KB)

Oppaan on koonnut JHL:n ammatillisen edunvalvonnan työryhmä ja se on tarkoitettu vanhustyössä toimiville ja alaa opiskeleville. Päivitetty 4/2018. 62 sivua.  Tilattavissa.

Varhaiskasvatuksen ammatillinen opas (pdf, 1 MB)

Oppaaseen on koottu mm. keskeisiä työsuhteen ehtoja, yleisiä käytäntöjä työpaikan järjestelyistä, varhaiskasvatuksen ammatillisesta koulutuksesta ja varhaiskasvatuksen suuntauksista. Päivitetty 3/2019. 46 sivua. Tilattavissa

Välinehuollon ammatillinen opas (pdf, 173 KB)

Oppaaseen on koottu keskeisiä työsuhteen ehtoja, yleisiä käytäntöjä työpaikan järjestelyistä ja välinehuollon ammatillisesta koulutuksesta. Omana osionaan on myös työhyvinvointiin liittyvät asiat ja työsuojelu. 34 sivua. Tilattavissa.

Työelämän, koulutuksen ja viestinnän oppaat

Ammattiliitto tukena muutostilanteissa (pdf, 430 KB)

Muutos ja jaksaminen – kenen puoleen kääntyä. Pieni opas siitä, miten pitää huolta itsestä ja kenen puoleen kääntyä. 6 sivua.
Brändiopas JHL:n tähtiammattilaisille Brändioppaan luettuasi tiedät, missä välineissä ja millä tyylillä JHL viestii – ja kuinka itse voit olla osa JHL:n brändiä. 24 sivua.

Hyvässä työyhteisössä ei kiusata (pdf, 569 KB)

Oppaaseen on kerätty tietoa siitä, miten työpaikoilla voidaan luoda työhyvinvointia tukeva sekä työyhteisöongelmilta ennaltaehkäisevä työilmapiiri. Opas auttaa myös häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnistamisessa, siihen puuttumisessa ja riitatapausten käsittelyssä työpaikoilla. 24 sivua.

Järjestötiedon käsikirja (pdf, 3 MB)

Kirjasesta löytyy JHL:n järjestötoiminnan keskeiset asiat ja tekemiset. Päivitetty 01/2020. 71 sivua. Tilattavissa

JHL koulutusopas/ JHL utbildar (pdf, 10 MB)

 

Liiton jäsen-, järjestö-, luottamusmies-, työsuojelukoulutukset, ammatilliset opintopäivät ja yhteistyökoulutukset.

JHL:n opas mielenilmauksen järjestämiseksi (pdf, 4 MB)

JHL:n mielenilmausoppaasta löydät käytännön vinkkejä mielenilmauksen järjestämiseen.

Minä valpas vaikuttaja - yhteiskuntavaikuttamisen käsikirja (pdf, 1 MB)

Yhteiskuntavaikuttamisen käsikirja. 30 sivua.

Omat vai ulkoistetut palvelut (pdf, 731 KB)

JHL:n opas kuntapäättäjien käyttöön, jotta yhtiöittämistä ja ulkoistamista käsittelevässä päätöksenteossa punnittaisiin tarkkaan päätösten  vaikutuksia kuntaorganisaatioon. Oppaassa kerrotaan mitä pitää tietää, jos suunnitellaan kunnallisten palveluiden
yhtiöittämistä ja ulkoistamista. 16 sivua. Päivitetty 5/2018

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä (pdf, 788 KB)

Miten määräaikaisten työsopimusten käyttöä voidaan valvoa. 5/2018 päivitetty opas,  36 sivua. Tilattavissa

Parempaan yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille (pdf, 240 KB)

Yhteistoiminnan opas henkilöstön edustajille. 58 sivua.

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla (pdf, 350 KB)

Opas on tarkoitettu työsuojelutoimijoiden tueksi ja käsikirjaksi sekä luottamusmiesten, yhteistoimintahenkilöiden, yhdistysten ja jäsenten oppaaksi paremman työelämän puolesta. Oppaasta löytyvät niin lainsäädännön ja sopimusten vaatimukset kuin hyviä käytäntöjä ja toimijoita työpaikan tueksi. Päivitetty syksyllä 2014. 55 sivua. Tilattavissa.

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla (pdf, 350 KB)

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla (pdf, 350 KB)

Työtaisteluohje (pdf, 410 KB)

Työtaisteluohjeilla autetaan yhdistysten ja yhteisjäjrestöjen työtaisteluvalmiuksien ylläpitoa ja työtaistelun toteuttamista. Päivitetty 11/2019. Tilattavissa

Viestinnässä on voimaa - viestintäopas (pdf, 2 MB)

JHL:n viestintäopas on tarkoitettu työvälineeksi kaikille liiton toimijoille. Opas kuvaa hyviä tapoja olla yhteydessä medioihin. 28 sivua.

Yhteistyökumppanien kanssa julkaistut oppaat

Onnistunut ohjaus oppimisen tukena -opas (pdf, 370 KB)