Oppaat

Jäsenten, luottamushenkilöiden, oppilaitosten ja yhdistysten käyttöön tuotetut opaskirjat ovat tilattuna jäsenille ilmaisia, muille maksullisia. Kaikki oppaat ovat saatavilla sähköisinä versioina pdf-muodossa.

Tältä sivulta löydät JHL:n julkaisemat  sekä yhteistyökumppanien kanssa julkaistut oppaat.

Painettuna versiona tilattavat JHL:n oppaat on merkitty ”Tilattavissa” -merkinnällä. Jäsenet voivat tilata yhden kappaleen kutakin opasta ilmaiseksi. Yhdistykset voivat tilata  maksimissaan 20 kpl/opas. Suuremmat määrät on tilattavissa yhdistyksille tarkoitetusta JHL:n painopalvelusta. Ei-jäsenille oppaat maksavat 5 euroa/kpl + käsittelykulut.

Kaikki oppaat ovat saatavilla sähköisinä versioina pdf-muodossa JHL:n aineistopankista, julkisesta aineistosta. Voit ladata oppaita omalle tietokoneellesi tai älypuhelimeesi ilman rekisteröitymistä ja tunnuksia. tämän sivun opasluetteloa ei enää päivitetä.

Painettujen oppaiden tilaus

Tällä sivulla olevaa opasluetteloa ei enää päivitetä. Uusimmat, ladattavat oppaat löytyvät JHL:n aineistopankista. Alla olevassa oppaiden tilauslomakkeessa voi siksi olla enemmän oppaita kuin tällä sivulla olevassa listauksessa.

Tilaa JHL:n ammattiala- tai muita oppaita tällä lomakkeella

Ammattialaoppaat

Kehitysvamma-alan opas (pdf, 347 kt)

Opas sisältää työhön, työyhteisöön ja ammattiin liittyvää tietoa. (Päivitetty  02/2020), 53 sivua.  Tilattavissa.

Asiaa aamu- ja iltapäiväohjaajille (pdf, 383 kt)

Opas kertoo aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällöistä ja ohjaajien työsuhteen ehdoista. 28 sivua

Kirjasto- ja tietopalvelualan vinkkaus (pdf, 446 kt)

Opas käsittelee ammattiin ja työhön sekä työsuhteeseen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Päivitetty 9/2019.  62 sivua. Tilattavissa.

Koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen opas (pdf, 358 kt)

Oppaassa kerrotaan koulunkäyntiavustajan/koulunkäynninohjaajan että aamu- ja iltapäiväkerho-ohjaajan työstä, ammatillisesta näkökulmasta ja avataan keskeisimpiä
työsuhteeseen liittyviä ehtoja. Päivitetty 9/2019. 58 sivua.

Kuormitus hallintaan lastensuojelu-, mielenterveys- ja päihdetyössä (pdf, 186 kt)

Esitteen muotoisessa oppaassa käsitellään sitä, miten haitallista kuormittumista ja uupumusta voidaan säädellä yksilön ja työyhteisön keinoin. 12 sivua.

Lähihoitajan oma opas 2020 (pdf, 2 Mt)

Opas kertoo, mitkä ovat lähihoitajan oikeudet, velvollisuudet ja työn ehdot – ja valottaa, kuinka lähihoitajaksi päästään. 51 sivua. Tilattavissa

Puhtauspalvelualan ammatillinen opas (pdf, 284 kt)

Opas käsittelee mm. oman työn ja työyhteisön kehittämistä, työhyvinvointia, ammatillista koulutusta ja työlainsäädäntöä. Päivitetty 5/2019. 50 sivua. Tilattavissa.

Puhtauspalvelualan työsuojeluopas (pdf, 342 kt)

 8-sivuinen työsuojeluopas.

Ravitsemispalvelualan ammatillinen opas (pdf, 1 Mt)

Opas käsittelee paitsi ammattialan asioita, myös työlainsäädäntöä sekä virka- ja työehtosopimuksiin perustuvia asioita. Päivitetty keväällä 2018. 44 sivua. Tilattavissa.

Taskuapu sinulle, joka työskentelet toisen kotona (pdf, 706 kt)

Työ toisen kodissa hoito- ja hoivatyössä tai henkilökohtaisena avustajana työskentely on fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa. JHL tarjoaa tueksesi Taskuavun.

Toimisto-, hallinto- ja it-alan ammatillinen opas (pdf, 380 kt)

Oppaaseen on koottu toimisto-, hallinto- ja IT-alan palvelutehtävissä toimiville työhön, työyhteisöön ja ammattiin liittyvää tietoa. Päivitetty 9/2019. 47 sivua. Tilattavissa.

Työhyvinvointia ravitsemispalveluihin (pdf, 708 kt)

Opas työhyvinvoinnin tueksi. 8 sivua. Päivitetty  2018.

Työsuojeluopas henkilökohtaisille avustajille (pdf, 218 kt)

8 sivua. Päivitetty 2015.

Vanhustyön ammatillinen opas (pdf, 288 kt)

Oppaan on koonnut JHL:n ammatillisen edunvalvonnan työryhmä ja se on tarkoitettu vanhustyössä toimiville ja alaa opiskeleville. Päivitetty 4/2018. 62 sivua.  Tilattavissa.

Varhaiskasvatuksen ammatillinen opas (pdf, 1 Mt)

Oppaaseen on koottu mm. keskeisiä työsuhteen ehtoja, yleisiä käytäntöjä työpaikan järjestelyistä, varhaiskasvatuksen ammatillisesta koulutuksesta ja varhaiskasvatuksen suuntauksista. Päivitetty 3/2019. 46 sivua. Tilattavissa

Välinehuollon ammatillinen opas (pdf, 173 kt)

Oppaaseen on koottu keskeisiä työsuhteen ehtoja, yleisiä käytäntöjä työpaikan järjestelyistä ja välinehuollon ammatillisesta koulutuksesta. Omana osionaan on myös työhyvinvointiin liittyvät asiat ja työsuojelu. 34 sivua. Tilattavissa.

Työelämän, koulutuksen ja viestinnän oppaat

Ammattiliitto tukena muutostilanteissa (pdf, 430 kt)

Muutos ja jaksaminen – kenen puoleen kääntyä. Pieni opas siitä, miten pitää huolta itsestä ja kenen puoleen kääntyä. 6 sivua.
 

Hyvässä työyhteisössä ei kiusata (pdf, 569 kt)

Oppaaseen on kerätty tietoa siitä, miten työpaikoilla voidaan luoda työhyvinvointia tukeva sekä työyhteisöongelmilta ennaltaehkäisevä työilmapiiri. Opas auttaa myös häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnistamisessa, siihen puuttumisessa ja riitatapausten käsittelyssä työpaikoilla. 24 sivua.

Järjestötiedon käsikirja (pdf, 3 Mt)

Kirjasesta löytyy JHL:n järjestötoiminnan keskeiset asiat ja tekemiset. Päivitetty 01/2020. 71 sivua. Tilattavissa

JHL:n opas mielenilmauksen järjestämiseksi (pdf, 4 Mt)

JHL:n mielenilmausoppaasta löydät käytännön vinkkejä mielenilmauksen järjestämiseen.

Minä valpas vaikuttaja - yhteiskuntavaikuttamisen käsikirja (pdf, 1 Mt)

Yhteiskuntavaikuttamisen käsikirja. 30 sivua.

Omat vai ulkoistetut palvelut (pdf, 731 kt)

JHL:n opas kuntapäättäjien käyttöön, jotta yhtiöittämistä ja ulkoistamista käsittelevässä päätöksenteossa punnittaisiin tarkkaan päätösten  vaikutuksia kuntaorganisaatioon. Oppaassa kerrotaan mitä pitää tietää, jos suunnitellaan kunnallisten palveluiden
yhtiöittämistä ja ulkoistamista. 16 sivua. Päivitetty 5/2018

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä (pdf, 788 kt)

Miten määräaikaisten työsopimusten käyttöä voidaan valvoa. 5/2018 päivitetty opas, 36 sivua. Tilattavissa

Parempaan yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille (pdf, 240 kt)

Yhteistoiminnan opas henkilöstön edustajille. 58 sivua.

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla (pdf, 350 kt)

Opas on tarkoitettu työsuojelutoimijoiden tueksi ja käsikirjaksi sekä luottamusmiesten, yhteistoimintahenkilöiden, yhdistysten ja jäsenten oppaaksi paremman työelämän puolesta. Oppaasta löytyvät niin lainsäädännön ja sopimusten vaatimukset kuin hyviä käytäntöjä ja toimijoita työpaikan tueksi. Päivitetty syksyllä 2014. 55 sivua. Tilattavissa.

Työtaisteluohje (pdf, 410 kt)

Työtaisteluohjeilla autetaan yhdistysten ja yhteisjärjestöjen työtaisteluvalmiuksien ylläpitoa ja työtaistelun toteuttamista. Päivitetty 11/2019. Tilattavissa

Yhteistyökumppanien kanssa julkaistut oppaat

Onnistunut ohjaus oppimisen tukena -opas (pdf, 370 kt)