Sosiaali- ja terveyspolitiikka

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päätökset koskevat koko sosiaaliturvajärjestelmää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Päätökset pitävät sisällään muun muassa lapsilisiä, työttömyyspäivärahoja, eläkkeitä, perus- ja erikoistason terveydenhuoltoa, lastensuojelua ja vanhustenhuoltoa. Ammattiliitto JHL vaikuttaa päätöksiin, ei pelkästään jäsentensä etujen valvojana, vaan koska yhteiskunnan toimintakyky on kiinni siitä, miten Suomessa asuvat voivat ja miten pärjäävät. 

Tavoitteemme on aktiivisesti edistää koko jäsenistömme tarpeita. Emme aja vain yhden ammattiryhmän etuja.

Edustamme sote-aloilla useita henkilöstöryhmiä, kuten

  • sosionomeja
  • sosiaalityöntekijöitä
  • henkilökohtaisia avustajia
  • lähihoitajia
  • sairaanhoitajia
  • kodinhoitajia
  • hoiva-avustajia.  

Edustamme myös erilaisia tukipalvelutyöntekijöitä kuten väline- ja laitoshuoltajia, jotka ovat tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillista kokonaisuutta. Voit lukea sote-alan ammateistamme lisää ammattialoja koskevilla nettisivuillamme. 

Kun vaikutamme siihen, millaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Suomessa tehdään, tuomme jäsentemme äänen kuuluviin päätöksenteossa. Kuuntelemme jäseniä ja kysymme heidän näkemyksiään oman alansa kehittämiseksi. Näitä näkemyksiä sisällytämme vaikuttamistyöhömme.

Vaikuttamistyössä lähdemme siitä, että ajamamme asiat tukevat koko Suomen etua. Kaikkien, tulotasoon katsomatta on saatava sosiaali- ja terveyspalveluja. Ihmisten kuuluu saada tukea vaikeissa elämäntilanteissa.

Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi siirtyivät kuntien ja kuntayhtymien vastuulta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Tämän sote-uudistuksen myötä Suomessa on nyt 21 hyvinvointialuetta, minkä lisäksi Helsinki ja HUS järjestävät palveluita.  

JHL on vaikuttanut monin tavoin uudistuksen toteutumiseksi valtakunnan tasolla. Olemme muun muassa vaikuttaneet hyvinvointialueita koskevaan lainsäädäntöön. Uudistuksen toteutuminen ei merkitse sitä, että JHL:n työ olisi nyt tehty.

Hyvinvointialueiden aluevaltuustot päättävät miten sosiaali- ja terveyspalvelut alueilla toteutetaan, kuinka nopeaa on hoitoon pääsy, missä on lähin terveyskeskus ja palokunta, miten ja minne rahaa käytetään ja miten hyvinvointialueiden henkilöstöstä huolehditaan. Päätöksiin vaikuttaminen jatkuu JHL:n aluetoimistojen ja JHL:läisten yhdistysten kautta.      

JHL:n tavoitteena on saada aikaan kestävä ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpulaan, ja että työntekijät voivat tehdä koulutustaan vastaavaa työtä.

Erilaisia vaikuttamistoimia on tehty useita. Olemme muun muassa tavanneet asian tiimoilta eduskuntapuolueita. JHL oli myös mukana STM:n Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyys ja saatavuus -hankkeen kaikissa työryhmissä.  

Kokoamamme liiton näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpulan ratkaisemiseksi sekä sen tiivistelmä toimitettiin muun muassa sote-henkilöstön saatavuutta käsitelleille työryhmille, päätöksiä valmisteleville virkamiehille sekä puolueille ja hallitusohjelmaneuvottelijoille.

Lisäksi olemme antaneet lausuntoja esimerkiksi ammattihenkilölain soveltamisesta sekä kirjoittaneet blogeja, esimerkiksi Sote-uudistus ei ratkaise henkilöstöpulaa.

JHL:n vaikuttamistoiminta on kantanut hyvää hedelmää, sillä hallitusohjelmassa on lukuisia kirjauksia sote-henkilöstön saatavuuden parantamiseksi.

Pula sote-työntekijöistä koskettaa sekä JHL:n sote-aloilla työskenteleviä jäseniä että kaikkia suomalaisia monin tavoin.  

Haasteet sosiaali- ja terveydenhuollossa heikentävät suomalaisen yhteiskunnan toimintakykyä. Siksi teema on JHL:n sosiaali- ja terveyspoliittisen vaikuttamisen painopiste. 

Vielä tänä syksynä liitto tekee sote-aloilla työskenteleville jäsenilleen kyselyn, jossa kartoitetaan alan ammattilaisten näkemyksiä siitä, miten henkilöstöpula saadaan ratkaistua. Kyselyn tuloksia käytetään sote-aloja koskevan kärkihankkeen suunnittelussa. (linkki kärkihanke-sivulle)

Uutisia sosiaali- ja terveysalalta Ladataan uutisia