Töihin JHL:ään

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on Suomen suurin hyvinvointialojen ammattiliitto, johon kuuluu 165 000 tähtiammattilaista. JHL on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija.

Tältä sivulta löydät ammattiliitto JHL:n avoinna olevat työpaikat.

Haemme aluetoiminnan asiantuntijaa

Haemme aluetoiminnan asiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Lounais-Suomen aluetoimistoon Turun tai Porin toimipisteeseen 2.9.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lounais-Suomen aluetoimiston tehtävänä on palvella ja tukea alueen yhdistyksiä ja jäseniä edunvalvontaan, järjestötoimintaan ja yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvissä asioissa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella. Aluetoimisto järjestää jäsenistölleen koulutusta sekä opiskelija-, nuoriso- ja maahanmuuttajatoimintaa.

Aluetoiminnan asiantuntijan tehtäviin kuuluvat jäsenistön edunvalvontaan, järjestäytymiseen ja yhdistystoimintaan liittyvät neuvonta-, neuvottelu-, ammattiala-, koulutus-, tiedotus- ja järjestötehtävät ruotsin ja suomen kielellä.

Odotamme tehtävään soveltuvaa kokemusta ja/tai koulutusta ja toivomme osaamista työlainsäädännöstä ja työoikeuden alaan liittyvissä asioissa. Tehtävässä edellytetään ongelmien ratkaisutaitoa, aloitteellisuutta ja yhteistyökykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja toimiseen tiimimäisessä työyhteisössä. Ammattiyhdistysliikkeen ja ammatillista järjestäytymistä edistävien toimintamallien tuntemus sekä kokemus järjestö- ja edunvalvontatehtävistä luetaan eduksi.

Arvostamme vahvaa yhdistys- ja järjestötoiminnan sekä työ- ja virkaehtosopimusten tuntemusta, kouluttajavalmiuksia sekä hyviä tietoteknisiä taitoja. Oman auton käyttö on työssä välttämätön. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista ja mahdollisuutta työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tehtävässä edellytetään hyvää ruotsin ja suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Hakemus ja ansioluettelo 5.7.2024 kello 14.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Haastattelut pidetään etänä 17.7.2024. Sähköpostin aihekenttään merkintä: Lounais-Suomen aluetoimiston aluetoiminnan asiantuntija.

Lisätietoja työsuhteen ehdoista ja tehtävistä antavat Lounais-Suomen aluepäällikkö Tommi Raunela, p. 050 408 1877, ja järjestöjohtaja Nina Heikkilä, p. 040 709 6814.

Vi söker en sakkunnig för regional verksamhet

Vi söker en sakkunnig för regional verksamhet för en tillsvidareanställning till Sydvästra Finlands regionkontor till kontoret i Åbo eller Björneborg. Arbetet inleds den 2.9.2024 eller enligt överenskommelse.

Sydvästra Finlands regionkontor betjänar och stöder regionens föreningar och medlemmar i ärenden gällande intressebevakning, organisationsverksamhet och samhällspåverkan i landskapen Egentliga Finland och Satakunta. Regionkontoret ordnar utbildning för sina medlemmar samt verksamhet som riktas till studerande, ungdomar och invandrare.

Till uppgifterna för en sakkunnig för regional verksamhet hör rådgivnings-, förhandlings-, yrkesbransch-, utbildnings-, informations- och organisationsuppgifter med anknytning till medlemmarnas intressebevakning och organiserings- och föreningsverksamhet på svenska och finska.

Vi förväntar oss att du har lämplig erfarenhet och/eller utbildning för uppgiften och önskar att du har kompetens inom arbetslagstiftning och arbetsrättsliga frågor. I uppgiften förutsätts problemlösningsförmåga, initiativ- och samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt och färdigheter att arbeta i en teamliknande arbetsgemenskap. Kännedom om fackföreningsrörelsen och verksamhetsmodeller som främjar den fackliga organiseringen samt erfarenhet av organisations- och intressebevakningsuppgifter ses som meriterande.

Vi värdesätter goda kunskaper i förenings- och organisationsverksamhet samt gedigen kännedom om arbets- och tjänstekollektivavtal, utbildarfärdigheter samt goda IT-kunskaper. Egen bil behövs i arbetet. Arbetsuppgiften förutsätter resande och möjlighet att arbeta även under kvällar och helger. I uppgiften förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska. Andra språkkunskaper räknas som en merit.

Vi erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Lönen och andra förmåner bestäms enligt kollektivavtalet för JHL:s personal.

Ansökan med CV skickas per e-post senast den 5.7.2024 kl. 14.00 till adressen henkilostohallinto@jhl.fi. Intervjuerna hålls på distans den 17.7.2024. Skriv i e-postmeddelandets ämnesrad: Sakkunnig för regional verksamhet vid Sydvästra Finlands regionkontor.

Mer information om anställningsförhållandets villkor och uppgifter ger Tommi Raunela, regionchef för Sydvästra Finland, tfn. 050 408 1877 och Nina Heikkilä, organisationschef, tfn. 040 709 6814.