Puhtausala

Puhtausalan ammattilaiset ovat juuri niitä korvaamattomia ihmisiä, jotka luovat jokaisen arkeen viihtyisyyttä, lisäävät turvallisuutta ja edistävät terveyttä. Laadukas siivous on monilla työpaikoilla kriittinen tekijä. Puhtausalan ammattilaiset ovat arvostettuja kaikilla työpaikoilla; päiväkodeissa, kouluissa ja julkisissa tiloissa

Puhtausalan ammattilainen tuntee erilaiset pintamateriaalit ja osaa valita oikeat menetelmät, puhdistusaineet ja -välineet. Työpaikat ja työtehtävät ovat vaihtelevia ja työtehtävät monipuolisia. Alalla vaaditaan monipuolisia ammatillisia taitoja ja kykyä sujuvaan asiakaspalveluun. Puhtauspalvelualan ihmiset ovatkin poikkeuksetta Järjestelmällisiä, vastuullisia, yhteistyökykyisiä ja itsenäisiä.

Tule tapaamaan kollegoita Tampereen Tähtiammattilaispäiville!

Lokakuussa 2024 ammattiliittosi JHL järjestää Tampereella häikäisevän Tähtiammattilaiset-tapahtuman, joka kokoaa yhteen JHL-alojen tähdet! Luvassa huippupuhujia, kouluttautumista, ykkösluokan esiintyjiä ja hulppea iltagaala, hinta vain 50 euroa / päivä! Varmista paikkasi ja tule mukaan!

JHL pitää puhtausalan lippua korkealla

  • Neuvotellessaan työehtosopimuksista JHL huomioi tarkasti puhtausalan erityiskysymyksiä, samaten muussa alan edunvalvonnassa sekä ammatteihin liittyvässä lainsäädäntöjen edistämisessä. JHL vaatii sopimusten sisältöjä kehitettäessä, että ammattityöstä tulee maksaa oikeudenmukainen ja tehtävien vaativuutta vastaava palkka.
  • Liitto on mukana vahvana koulutuspolitiikan vaikuttajana ja varmistaa, että alan ammatillinen koulutus vastaa työelämän tarpeita ja jäsenillämme on mahdollisuus jatkuvaan kehittymiseen ja kouluttautumiseen työssään.
  • JHL:n tavoitteena on lisäksi, että alan ammattilaiset voivat käyttää työssä laajasti osaamistaan ja osallistuvat työnsä, työyhteisönsä ja palvelujen kehittämiseen yhdessä työnantajan kanssa.

Tietoa ja tukea työssäsi

Liitto on koonnut laajan oppaan puhtauspalvelualan työstä. Oppaassa on paljon tietoa löytyy esimerkiksi koulutuksesta, ammatillisista vaatimuksista, lainsäädännöstä ja vastuukysymyksistä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista sekä työehdoista. Opasta voi hyödyntää sisäisessä koulutuksessa ja perehdytyksessä sekä työyhteisön kehittämisessä tai apuna puhtausalan työn tunnetuksi tekemisessä.

Siivoustyön mitoitus

Siivoustyön kehittäminen onnistuu parhaiten, kun henkilöstö ja työnantaja sopivat yhdessä siitä, miten kehitystyötä ryhdytään tekemään. Kehitystyön tueksi on hyvä perustaa ohjaus- ja seurantaryhmä, jossa on edustus sekä henkilöstöstä että työnantajalta. Yksi kehittämisen väline on mitoitus. Siivoustyön mitoituksen tekijäksi valittavalla on oltava ammattitaito mitoituksen tekemiseen.

Mitoitus – työn kehittämisen väline

Puhtauspalveluiden kehittämishankkeet käynnistyvät yleensä toiveesta kohottaa tuloksellisuutta, tuottavuutta sekä työelämän laatua yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Siivoustyö JHL mitoitus

Siivoustyössä kehittämisen edellytyksenä on henkilöstön ja työnantajan edustajien yhteisesti sopima menettelytapa. Kyse on Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 3 § 4 kohdan mukaisesta toiminnasta.

Ohjaus- ja seurantaryhmä

Työpaikolla yhteistoiminnallisuus toteutuu parhaiten perustamalla ohjaus- ja seurantaryhmä. Työntekijät ja työnantaja nimeävät omat edustajansa. Myös työsuojelun ja työterveydenhuollon edustajien olisi suositeltavaa kuulua ohjaus- ja seurantaryhmään tai näitä tahoja olisi ryhmään hyvä kuulla.

Tutustu:

Ohjaus- ja seurantaryhmän tehtavät puhtauspalvelualalla

Mitoitus

Siivoustyön mitoituksen tekijäksi valittavalla on oltava ammattitaito mitoituksen tekemiseen. Markkinoilla on useita yksityisten atk-ohjelmatahojen ylläpitämiä puhtauspalveluhenkilöstön työmäärälaskentaan tarkoitettuja ohjelmia.

Ohjelmissa on eroja, mutta työntutkimukseen perustuvat menetelmä- ja aikastandardit ovat pohjana kaikissa.

Tietokoneohjelmat helpottavat tietojen ajan tasalla pitämistä. Edellytyksenä tietenkin on, että muutokset viedään ”koneelle” aina, kun

  • joku tila poistuu käytöstä
  • tulee uusia tiloja
  • tiloja saneerataan
  • tilojen kalusteasteet ja pintamateriaalit muuttuvat
  • laatutasoa muutetaan
  • otetaan käyttöön tehokkaampia työvälineitä ja koneita.

Liity liittoon, joka huolehtii!