Sommarjobbare, bli medlem i JHL!

Grattis, du har fått sommarjobb! Nu är en utmärkt tidpunkt att ansluta sig till JHL, så kan vi tillsammans se till att du behandlas väl och rättvist på arbetsplatsen.

Ska du sommarjobba? Kom ihåg att sköta åtminstone följande saker:

 1. Se till att du har ett skriftligt arbetsavtal.
 2. Bli medlem i JHL, vi hjälper om det blir problem.
 3. Kontrollera att din lön, dina lönetillägg och din semesterersättning stämmer.
 4. Håll koll på arbetsskiftsförteckningen. Du har rätt att få betalt för överenskomna skift.
Pieniä lapsia polkupyörän vaunun kyydissä. Aikuinen ajaa pyörää.

Att ingå ett arbetsavtal

Arbetsavtalet berättar vem som jobbar, för vem hen jobbar och på vilka villkor. I arbetsavtalet kommer man bland annat överens om din arbetstid, din lön och din semester, så det är viktigt att avtalet är skriftligt och att du läser det noggrant.

 • Vilka är det som ingår avtalet? (arbetstagarens namn, arbetsgivarens namn)
 • Har avtalet en prövotid och hur lång är den?
 • Hur länge gäller avtalet, är det ett visstidsavtal eller gäller det tills vidare?
 • Om avtalet är ett visstidsavtal, på vilka grunder?
 • När börjar du jobba?
 • Var är din arbetsplats?
 • Vilka är dina arbetsuppgifter?
 • Hur mycket lön får du, när får du lön och har jobbet några naturaförmåner (t.ex. betalda resor eller lunchförmån)?
 • Vad är din arbetstid?
 • Vilket kollektivavtal baserar sig dina anställningsvillkor på?
 • Hur beräknas din semester?
 • Har avtalet en uppsägningstid? Kom ihåg att ett visstidsavtal binder både dig och arbetsgivaren.

Du kan ladda ner en modell för ett arbetsavtal till exempel från arbetarskyddsförvaltningens webbplats.

I kollektivavtalet hittar du minimivillkoren för din bransch, till exempel de lägsta möjliga lönerna och lönetilläggen. Arbetsavtalet får inte ha sämre villkor än vad som har avtalats i branschens kollektivavtal.

Bli medlem i JHL, vi hjälper även sommarjobbare!

Det är en god idé att bli medlem i JHL genast när du har skrivit på ett avtal om sommarjobb.

JHL:s förtroendeman kan hjälpa dig om det blir problem med till exempel lönebetalning eller pauser. Förtroendemannen övervakar att avtalen följs, hjälper med frågor som gäller anställningsförhållandet och kontaktar vid behov fackförbundet.

Är du redan studerandemedlem? Dags att ansluta sig till arbetslöshetskassan. Du kan ansluta dig via mittJHL. Så ser du till att du får inkomstrelaterad dagpenning om du blir arbetslös. Läs mer om studerandemedlemskap i a-kassan.

Vad kostar medlemskap i JHL?

 • Medlemskapets pris beror på om du är studerandemedlem eller ordinarie medlem.
 • Om du redan är studerandemedlem och också hör till arbetslöshetskassan, är förbundets medlemskap gratis under dina heltidsstudier. När du sommarjobbar betalar du endast kassans medlemsavgift, som är 0,3 % av dina inkomster.
 • Om du endast är studerandemedlem och inte hör till arbetslöshetskassan, är ditt medlemskap helt gratis även när du sommarjobbar. Kontrollera vem som kan bli studerandemedlem.

Sommarjobbarmedlemskap är superförmånligt även för ordinarie medlemmar

JHL är det förmånligaste fackförbundet för välfärdssektorn. Om du inte är studerande och ansluter dig som ordinarie arbetande medlem i JHL är din medlemsavgift endast 1 % av ditt sommarjobbs bruttolön.Bruttolönen är din lön före skatter och andra avdrag. Räkna ut din medlemsavgift med vår kalkylator.

 • Diana har blivit studerandemedlem i JHL för två år sedan. Hon hör inte till arbetslöshetskassan. När hon börjar sommarjobba är medlemskapet gratis för henne.
 • Charlie har varit studerandemedlem redan i fyra år. Hens heltidsstudier fortsätter, och när hen börjar sommarjobba ansluter hen sig till arbetslöshetskassan. Under sommarjobbet är medlemskapet i förbundet gratis för hen, men hen betalar 0,3 % av sina inkomster för medlemskap i kassan. Med månadsinkomster på 2 000 euro betalar Charlie endast sex euro i månaden för sitt kassamedlemskap.
 • Marius hör till JHL, och även till arbetslöshetskassan. Han njuter av Finlands förmånligaste medlemsavgift inom välfärdssektorn. Med månadsinkomster på 2 000 euro betalar han endast 20 euro i månaden i medlemsavgift.

Arbetslöshetskassans och förbundets medlemsavgifter är avdragsgilla i beskattningen. Vi skickar informationen om avgifterna till skattemyndigheten å dina vägnar.

Få genast tillgång till omfattande medlemsförmåner!

Även medlemmar som anslutit sig på sommaren kan genast dra nytta av JHL:s många medlemsförmåner.  Till utbudet hör bland annat gratis reseförsäkring, kryssningsförmåner, semesterställen och rabattkoder.

Löner, tillägg och semesterersättning

Kom ihåg att läsa din lönespecifikation när lönen klirrar in på ditt konto. Om du får timlön, kontrollera att du har fått betalt för alla timmar du har arbetat. Se också till att du har fått alla kvälls-, veckosluts- och övertidstillägg.

Om du inte har hunnit semestra under anställningsförhållandet har du rätt till semesterersättning när sommarjobbet slutar. Ersättningens mängd beror på hur länge du har jobbat och hur lång arbetstid du har haft. Mer information hittar du bland annat på webbplatsen Työelämään.fi.

Papper med texten "lönespecifikation", suddiga sedlar i bakgrunden.

Om du har ett skift i arbetsskiftsförteckningen, måste du få betalt för det

På många arbetsplatser arbetar man enligt en arbetsskiftsförteckning. Förteckningen måste finnas tillgänglig senast en vecka före skiftet, och arbetsgivaren är skyldig att betala för överenskomna skift. 

Ta alltid ett foto av arbetsskiftsförteckningen. Om skiftet ställs in i sista minuten, till exempel på grund av dåligt väder, har du rätt att få lön för ett överenskommet skift.

Vanliga frågor om sommarjobb

Ett kollektivavtal är ett avtal om branschens anställningsvillkor. I avtalet fastställs till exempel lönen, arbetstiden, rätten till semester och lönen för sjukdomstid. Avtalen garanterar bättre anställningsvillkor än miniminivån i lagen.

Hitta ditt kollektivavtal.

Man kommer ofta överens om en prövotid i arbetsavtalet. Under prövotiden har både du och arbetsgivaren rätt att häva avtalet, vilket omedelbart avslutar anställningsförhållandet. Att häva avtalet under prövotiden kräver en grundad anledning.

Sommarjobb är i praktiken alltid visstidsanställningar. Prövotiden kan vara högst hälften så lång som visstidsanställningens längd.

Ofta löser sig problemen genom att diskutera med sin egen chef.

Om det är chefen som är problemet, lönar det sig att kontakta JHL:s förtroendeman. Hen kan hjälpa med många problem.

Om din arbetsplats inte har en förtroendeman, får du hjälp av JHL:s regionkontor.

På arbetsplatsen måste alla behandla varandra rättvist och jämlikt. Till exempel ålder, etniskt ursprung, språk, politisk verksamhet eller sexuell läggning får inte påverka hur du behandlas på jobbet.

Be arbetsgivaren ta tag i saken om du råkar ut för eller bevittnar diskriminering på din arbetsplats. Om inget förändras, kontakta förtroendemannen eller JHL direkt. Du kan också göra en anmälan till arbetarskyddsmyndigheten.

Kom ihåg att be om ett arbetsintyg om du vill ha ett. Arbetsgivaren är skyldig att ge dig intyget.

Du får själv besluta om intyget ska innehålla en bedömning av hur du har utfört ditt arbete. Du kan be om ett arbetsintyg muntligt, men en skriftlig begäran är lättare att bevisa om det blir problem. Du kan till exempel använda denna modell.

Behöver du mer info?

Omfattande information om arbetslivet hittar du bland annat i FFC:s tjänst Arbetslivets spelregler.

Specifikt om sommarjobb informerar Akavas, FFC:s och STTK:s Sommarjobbarinfo.

Informationen på denna sida baserar sig på Sommarjobbarinfo, webbplatsen Työelämään.fi samt arbetarskyddsförvaltningens webbplats.