SH-avtalet

Närvårdare och sjukskötare, JHL är fackförbundet för dig! Vi förhandlar om SH-avtalet, som fastställer din lön, din semester och dina övriga anställningsvillkor.

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet) gäller dig om du arbetar med social- och hälsovård inom ett välfärdsområde eller en välfärdssammanslutning. JHL är med om att utveckla SH-avtalet på alla punkter. Förbundet bevakar sina medlemmars intressen oberoende av yrkesbeteckning.

Det nuvarande avtalet gäller 1.5.2022–30.4.2025. Du kan läsa avtalet här (länk till KT:s webbplats).

Löneförhöjningar 2024

HöjningTidpunktProcentantal/euro
Allmän höjning1.6.20242,27 %
Lokal justeringspott1.6.20240,40 % + 0,33 % Referensbranschernas tillägg är 0,33 procent av procentantalet och läggs till den lokala potten separat, eftersom hälften fördelas som en allmän höjning och arbetsgivaren beslutar om den andra halvan.

SH-avtalet och utvecklingsprogrammet gällande kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027

HöjningTidpunktProcentantal/euro
Lokal justeringspott1.6.20231,2 %
Central justeringspott1.2.20240,4 %
Lokal justeringspott1.6.20240,6 %
Lokal justeringspott1.6.20250,8 %
Programmet fortsätter ännu 2026–2027.

Utveckling av SH-avtalets lönesystem och sammanjämkning av lönerna

HöjningTidpunktSumma
Lokal justeringspott1.6.20231,5 % utveckling av lönesystemet, enligt kollektivavtalet om utveckling av lönesättningen och harmonisering av lönerna.
Lokal justeringspott1.10.20242,5 % för att finansiera löneharmonisering, utveckling av lönesättningen och/eller ibruktagning av lönesystem.
Lokal justeringspott1.6.20252 % för att finansiera löneharmonisering, utveckling av lönesättningen och/eller ibruktagning av lönesystem.
Om den ovannämnda finansieringen inte räcker för att harmonisera lönerna måste arbetsgivaren finansiera den resterande delen på något annat sätt.

Du som jobbar inom ett välfärdsområde, kontrollera din lönespecifikation

Lönedagen enligt SH-avtalet är senast den 16:e dagen i kalendermånaden för fast anställda arbetstagare och tjänsteinnehavare. För visstidsanställda är lönedagen den sista vardagen i månaden om man inte lokalt har avtalat om annat.  

Kontrollera din lönespecifikation genast när du får den. Om du upptäcker fel, meddela genast din chef om dem och begär att felen korrigeras.  

Om du har fått för mycket i lön, är det också ett fel som du ska meddela din chef om genast. 

Om felen inte korrigeras, kontakta din egen förtroendeman. För att kunna utreda saken behöver förtroendemannen veta vad som gått fel med lönen. Hen behöver också få allt det material som har betydelse för lönen, såsom arbetsskiftsförteckningen, och eventuell e-post som har betydelse för utredning av frågan. Se därför till att spara alla dokument som har koppling till lönebetalningen, till exempel arbetsskiftsförteckningar