Julkisen alan sopimukset

Julkisten alojen virka- ja työehtosopimukset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät kunnissa, valtiolla ja kirkon alalla.

JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity jäseneksi!

Sopimusten vastuuneuvottelijat löytyvät henkilöstöluettelosta yksiköstä Julkisten sopimusalojen toimialue.


Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES -sivut


Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 2020–2022 neuvottelutulos esittely (pdf, 362 KB)

Teknisen alan tulevaisuus kuntasektorilla – tiedote luottamusmiehille

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 1.4.2020–28.2.2022 (KT:n sivuilla)

Muuttuneet vuosilomamääräykset (linkki KT:n sivuille)


Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2020–2022 neuvottelutulos esittely (pdf, 372 KB)

Teknisen alan tulevaisuus kuntasektorilla – tiedote luottamusmiehille

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 1.4.2018–28.2.2020 (KT:n sivut)

Vuosilomamääräysten muutos

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) vuosilomaluvun määräyksiä on muutettu 1.4.2019 alkaen.

Muutokset perustuvat 1.4.2019 voimaan tulleisiin vuosilomalain muutoksiin.  Työehtosopimuksen määräyksiä muutettiin siten, että työntekijällä on oikeus 20 vuosilomapäivään täydeltä lomanmääräytymisvuodelta, jos hänen lomaoikeutensa jää alle edellämainitun määrän työkyvyttömyydestä tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi.

Lisäksi on muutettu työkyvyttömyyden vuoksi siirrettävän vuosiloman antamisaikaa koskevia määräyksiä. Siirretyn vuosiloman antamisaikaa on pidennetty vuodella.

TTES vuosilomamuutokset (pdf, 456 KB)


Valtion virka- ja työehtosopimus

Valtion virka- ja työehtosopimuksen selostusvideo

Valtion virka- ja työehdot 2020-2022: neuvottelutulos (pdf, 603 KB)

Valtion virka- ja työehdot 2020-2022: esittelykalvot (pdf, 340 KB)

Valtion virka- ja työehdot 2020-2022: tiivistelmä (pdf, 140 KB)

Valtion virka- ja työehdot 2020-2022: ryhmähenkivakuutussopimus (pdf, 20 KB)

Valtion virka- ja työehtosopimus 2020−2022  (linkki VM:n nettisivuille). Painettua julkaisua voi tilata valtioneuvoston verkkokirjakaupasta osoitteesta: https://vnjulkaisumyynti.fi/.

Hallinnonalan neuvotteluviranomaiset (VM.fi)

Hallinnonalan virka-ja-tyoehtosopimusasiakirjat (Tutkihallintoa.fi)

Määräys tilastoyhteistyöstä (VM.fi)

Vuoden 2020 alusta voimaan tullut työaikalaki (VM.fi)

Valtion matkustusääntö 2020 (VM.fi)

Matkakustannusten korvaukset vuonna 2020 (Vero.fi)

VTML ohjeet_määräykset ja suositukset (VM.fi)


Kirkon virka- ja työehtosopimus KirVESTES

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2020 esittelydiat (pdf, 402 KB)

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 1.4.2020–28.2.2022 (evl.fi-sivuille)

Kirkon yhteistoimintasopimus (pdf, 296 KB)

HUOM! 1.2.2017 lukien sovelletun kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteistoimintaorganisaatio on aloittanut toimintansa 1.1.2018.