Julkisen alan sopimukset

Julkisten alojen virka- ja työehtosopimukset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät kunnissa, valtiolla ja kirkon alalla.

Ammattiliitto JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity jäseneksi!

Sopimusten vastuuneuvottelijat löytyvät henkilöstöluettelosta yksiköstä Julkisten sopimusalojen toimialue.


Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES -sivut


SOTE-sopimus -sivut


Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 2020–2022 neuvottelutulos esittely (pdf, 362 kt)

Teknisen alan tulevaisuus kuntasektorilla – tiedote luottamusmiehille

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 1.4.2020–28.2.2022 (KT:n sivuilla)

Muuttuneet vuosilomamääräykset (linkki KT:n sivuille)

Kunta-alan palkalliset koulutukset (pdf, 176 kt)


Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2020–2022 neuvottelutulos esittely (pdf, 372 kt)

Teknisen alan tulevaisuus kuntasektorilla – tiedote luottamusmiehille

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 1.4.2018–28.2.2020 (KT:n sivut)

Kunta-alan palkalliset koulutukset (pdf, 176 kt)

Vuosilomamääräysten muutos

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) vuosilomaluvun määräyksiä on muutettu 1.4.2019 alkaen.

Muutokset perustuvat 1.4.2019 voimaan tulleisiin vuosilomalain muutoksiin.  Työehtosopimuksen määräyksiä muutettiin siten, että työntekijällä on oikeus 20 vuosilomapäivään täydeltä lomanmääräytymisvuodelta, jos hänen lomaoikeutensa jää alle edellämainitun määrän työkyvyttömyydestä tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi.

Lisäksi on muutettu työkyvyttömyyden vuoksi siirrettävän vuosiloman antamisaikaa koskevia määräyksiä. Siirretyn vuosiloman antamisaikaa on pidennetty vuodella.

TTES vuosilomamuutokset (pdf, 456 kt)


Valtion virka- ja työehtosopimus

Valtion virka- ja työehtosopimus 2022–2024, neuvottelutuloksen esittelydiat (pdf, 405 kt)

Valtion virka- ja työehtosopimus 2022–2024 neuvottelutulos (28.2.2022)

Valtion virka- ja työehtosopimus 2022–2024 (linkki VM:n sivuille)

Valtion palkalliset koulutukset (pdf, 241 kt)

Valtion virka- ja työehdot 2020-2022: ryhmähenkivakuutussopimus (pdf, 20 kt)

Matkakustannusten korvaukset vuonna 2022 (vero.fi)

Hallinnonalan neuvotteluviranomaiset (VM.fi)

Hallinnonalan virka-ja-tyoehtosopimusasiakirjat (Tutkihallintoa.fi)

Määräys tilastoyhteistyöstä (VM.fi)

Vuoden 2020 alusta voimaan tullut työaikalaki (VM.fi)

Valtion matkustusääntö 2020 (VM.fi)

Matkakustannusten korvaukset vuonna 2021 (vero.fi)

VTML ohjeet_määräykset ja suositukset (VM.fi)


Kirkon virka- ja työehtosopimus KirVESTES