Julkisen alan sopimukset

Julkisten alojen virka- ja työehtosopimukset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät kunnissa, valtiolla ja kirkon alalla.

Sopimusten vastuuneuvottelijat löytyvät henkilöstöluettelosta yksiköstä Julkisten sopimusalojen toimialue.


Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES -sivut


Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 2018–2020 (KT:n sivuilla)

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 2018–2020, esittelyvideo

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 2018–2020 neuvottelutulos esittely (pdf, 230 KB)


Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2018–2020 (KT:n sivut)

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2018–2020, esittelyvideo

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2018–2020 neuvottelutulos esittely (pdf, 229 KB)


Valtion virka- ja työehtosopimus

Valtion virka- ja työehtosopimus 2018–2020, esittelyvideo

Valtion virka- ja työehtosopimus 2018–2020 - neuvottelutulos, esittelykalvot (pdf, 350 KB)

Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle 2018–2020 (VM:n sivu)

Hallinnonalojen neuvotteluviranomaiset julkaisevat VES-/TES-asiakirjat omalla kotisivustollaan ja toimittavat Valtiokonttoriin asiakirjasivujensa linkit. Valtiokonttori julkaisee sivulinkit kootusti Netrassa.


 KirVESTES

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2018, esittelyvideo

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2018, esittelydiat (pdf, 685 KB)

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2018–2020 (evl.fi-sivuille)

Kirkon yhteistoimintasopimus (pdf, 296 KB)

HUOM! 1.2.2017 lukien sovelletun kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteistoimintaorganisaatio on aloittanut toimintansa 1.1.2018.