Julkisen alan sopimukset

Julkisten alojen virka- ja työehtosopimukset koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät kunnissa, valtiolla ja kirkon alalla.

JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity jäseneksi!

Sopimusten vastuuneuvottelijat löytyvät henkilöstöluettelosta yksiköstä Julkisten sopimusalojen toimialue.


Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES -sivut


Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 2018–2020, esittelyvideo

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 2018–2020 neuvottelutulos esittely (pdf, 230 KB)

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 2018–2020 (KT:n sivuilla)

Muuttuneet vuosilomamääräykset (linkki KT:n sivuille)


Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2018–2020, esittelyvideo

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2018–2020 neuvottelutulos esittely (pdf, 229 KB)

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2018–2020 (KT:n sivut)

Vuosilomamääräysten muutos

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) vuosilomaluvun määräyksiä on muutettu 1.4.2019 alkaen.

Muutokset perustuvat 1.4.2019 voimaan tulleisiin vuosilomalain muutoksiin.  Työehtosopimuksen määräyksiä muutettiin siten, että työntekijällä on oikeus 20 vuosilomapäivään täydeltä lomanmääräytymisvuodelta, jos hänen lomaoikeutensa jää alle edellämainitun määrän työkyvyttömyydestä tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi.

Lisäksi on muutettu työkyvyttömyyden vuoksi siirrettävän vuosiloman antamisaikaa koskevia määräyksiä. Siirretyn vuosiloman antamisaikaa on pidennetty vuodella.

TTES vuosilomamuutokset (pdf, 456 KB)


Valtion virka- ja työehtosopimus

Valtion virka- ja työehtosopimus 2018–2020, esittelyvideo

Valtion virka- ja työehtosopimus 2018–2020 - neuvottelutulos, esittelykalvot (pdf, 350 KB)

Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle 2018–2020 (VM:n sivu)

Hallinnonalojen neuvotteluviranomaiset julkaisevat VES-/TES-asiakirjat omalla kotisivustollaan ja toimittavat Valtiokonttoriin asiakirjasivujensa linkit. Valtiokonttori julkaisee sivulinkit kootusti Netrassa.


 KirVESTES

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2018, esittelyvideo

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2018, esittelydiat (pdf, 685 KB)

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2018–2020 (evl.fi-sivuille)

Kirkon yhteistoimintasopimus (pdf, 296 KB)

HUOM! 1.2.2017 lukien sovelletun kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteistoimintaorganisaatio on aloittanut toimintansa 1.1.2018.