Avaintes ja palkkaus

Kuukausipalkkaisen henkilökunnan peruspalkan määrityksessä sovelletaan alan palkkaryhmittelyä. Ryhmät saattavat sisältää useita eri nimikkeitä ja tehtäviä. Työntekijä voi itse vaikuttaa palkkaukseensa osaamisellaan ja työsuorituksellaan. Työtekijän on tunnettava etukäteen ne kriteerit, joilla hänen työtään arvioidaan. Arviointi tapahtuu vähintään kerran vuodessa esim. kehityskeskustelussa.

Palkat Avaintan alalla

Avaintyönantajat AVAINTA:n kuukausipalkkaisen henkilökunnan peruspalkan määrityksessä sovelletaan sopimusalan palkkaryhmittelyä.

Palkkaryhmä saattaa sisältää useita eri nimikkeitä ja tehtäviä. Kaikkia tehtäviä tai nimikkeitä ei palkkaryhmittelyssä ole.

Tehtävää varten löytyy oikea palkkaryhmä yleensä vertaamalla työntekijän nimikettä ja/tai tehtävää palkkaryhmässä annettuihin kriteereihin, jotka määrittelevät palkkaryhmää. Sama nimike voi esiintyä useammassa kuin yhdessä palkkaryhmässä. Silloin on valittava ryhmä, jonka tasoa työntekijän tehtävät vastaavat.

Palkkaryhmät

 • johto-, esimies-, ja asiantuntijatehtävät
 • toimisto- ja asiakaspalveluhenkilökunta
 • hoitohenkilöstö
 • sosiaali- ja terveysyksiköiden ja päivähoidon johtotehtävät
 • sosiaalityöntekijät
 • päivähoidon erityistyöntekijät
 • sosiaalipalvelujen ja päivähoidon vaativat ammattitehtävät
 • sosiaalipalvelujen muut ammattitehtävät
 • sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä päivähoidon peruspalvelutehtävät
 • ravitsemispalveluhenkilökunta
 • siivoustoimi
 • teknisen alan tehtävät
 • tekstiilihuolto.

Palkkaryhmien vähimmäisperuspalkat löytyvät työehtosopimuksen hinnoitteluliitteestä eli liite yhdestä. Liitteessä kerrotaan tehtävät ja ammattinimikkeet.

Vähimmäisperuspalkka

Täysin työkykyisen, 17 vuotta täyttäneen, täyttä työaikaa tekevän työntekijän säännöllisen työajan vähimmäisperuspalkka kuukaudessa luontoisetuineen on 1.5.2018 alkaen 1583,92 euroa ja 1.4.2019 alkaen 1602,93 euroa.

Vähimmäisperuspalkkaa sovelletaan harjoittelijaan, harjoittelijaan verrattavassa asemassa olevaan ja kesätyöntekijään työsuhteen kestettyä kolme kuukautta. Alle kolmen kuukauden työsuhteessa palkasta sovitaan työsopimuksella.

Arviointi palkkauksen perusteena

Työntekijälle on maksettava vähintään asianomaisen palkkaryhmän vähimmäisperuspalkkaa.

Työntekijöiden henkilökohtaiset peruspalkat määräytyvät sen mukaan

 • kuinka vaativia tehtäviä he suorittavat
 • miten hyvä ammattitaito heillä on
 • minkälainen heidän työsuorituksensa on.

Keskeistä palkkausjärjestelmässä on se, että työntekijä voi itse vaikuttaa palkkaukseensa osaamisellaan ja työsuorituksellaan. Työtekijän on tunnettava etukäteen kriteerit, joilla hänen työtään arvioidaan.

Kussakin työyhteisössä on laadittava arviointijärjestelmä, jonka avulla työntekijän henkilökohtainen peruspalkka määritellään.

Työntekijän arviointi tapahtuu vähintään kerran vuodessa, esimerkiksi kehityskeskustelun yhteydessä. Työntekijällä on oikeus saada jäljennös häntä koskevasta kirjallisesta arvioinnista.

Arvioinnista lisää AVAINTAN työehtosopimuksen palkkausoppaassa (pdf). Avaintan palkkausjärjestelmäopas on vuodelta 2011, jolloin Avainta tunnettiin vielä nimellä Palvelulaitosten työnantajayhdistys.