Avaintes

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäsenyhteisöjä koskeva työehtosopimus tunnetaan lyhenteellä AVAINTES.

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta sovelletaan AVAINTA:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin, jos työehtosopimuksessa ei määrätä toisin. Tässä yhteydessä toisin määrääminen tarkoittaa ala- ja talokohtaisia työehtosopimuksia.

Avaintes 2018–2020

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus (AVAINTES) 2018–2020 (Avaintan sivuilla)

Avaintes 2018–2020 esittelyvideo

Avaintes 2018–2020 neuvottelutuloksen esittely (pdf, 226 KB)

Tuntipalkkaisiin työntekijöihin on mahdollista soveltaa kuntien tuntipalkkaisia työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta.

Avaintessiä noudatetaan

 • kuntien ja kuntayhtymien määräämisvallassa olevissa osakeyhtiöissä
 • kuntien tai kuntayhtymien määräysvallassa olevissa säätiöissä
 • muissa kuntien tai kuntayhtymien yhteisöissä tai säätiöissä
 • yksityisillä palvelujentuottajilla.

Aloja, joilla sopimusta noudatetaan

 • sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • opetus- ja sivistysalalla
 • ravitsemis- ja puhtausalalla
 • työvoiman vuokrausalalla
 • satamissa
 • IT-yrityksissä
 • toimistoissa.

Alan tyypillisimpiä työnantajia ovat ravitsemis-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja tarjoavat, kuntaomisteiset yhtiöt.

Runsaan 500 jäsenyhteisön palveluksessa on yhteensä yli 40 000 työntekijää.

Avaintessin neuvottelevat

AVAINTES:n neuvottelevat työntekijäpuolella JHL:n lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry sekä Tekniikan ja peruspalveluiden neuvottelujärjestö KTN ry.

Työnantajapuolella neuvotteleva osapuoli on Avaintyönantajat AVAINTA ry.

Alan ammattinimikkeitä
 • linja-auton kuljettaja
 • tekstiilihuoltaja
 • pesulatyöntekijä
 • hoitoapulainen
 • lähihoitaja
 • lastenhoitaja
 • laitosmies
 • huoltomies
 • toimistosihteeri
 • ravitsemistyöntekijä
 • siivooja
 • laitoshuoltaja.