Avaintes

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäsenyhteisöjä koskeva työehtosopimus tunnetaan lyhenteellä Avaintes.

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusta sovelletaan Avaintan jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin, jos työehtosopimuksessa ei määrätä toisin. Tässä yhteydessä toisin määrääminen tarkoittaa ala- ja talokohtaisia työehtosopimuksia.

JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity jäseneksi!

Avaintes 2022–2025

Avaintes 1.5.2022–30.4.2025, luvut 1–8, liite 1 vähimmäisperuspalkat sekä henkilöstön edustajien korvaukset (linkki Avaintan sivuille)

Katso myös JHL:n uutinen 17.6.2022:

Katso myös:

Ohjeita paikallisen järjestelyerän neuvottelemiseen

Avaintes:iin sisältyy sopimuskaudelle 1.4.2020-28.2.2022 paikallinen järjestelyerä. Erä maksetaan 1.4.2021 ja sen suuruus on 0,8 prosenttia tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta. Alla olevassa diasarjassa on JHL:n ohjeet erän täytäntöönpanosta ja neuvottelumenettelystä.

JHL:n ohjeet Avaintesin täytäntöönpanosta ja neuvottelumenettelystä

Avaintan sivuilta löydät ohjeen paikallisen erän laskemiseen.

Avaintes 2020–2022

Avaintes 1.4.2020 – 28.2.2022 (linkki Avaintan sivuille)

Avaintes allekirjoituspöytäkirja 2020

Tuntipalkkaisiin työntekijöihin on mahdollista soveltaa TTES -sopimusta (kuntien tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus). Katso vuoden 2020 TTES -esittely.

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2020–2022 neuvottelutulos esittely (pdf, 372 kt)

Vuosilomamääräykset muuttuneet

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimuksen (Avaintes) vuosilomaluvun määräyksiä on muutettu 1.4.2019 alkaen.

Muutokset perustuvat 1.4.2019 voimaan tulleisiin vuosilomalain muutoksiin. Työehtosopimusten määräyksiä muutettiin siten, että työntekijällä on oikeus 20 vuosilomapäivään täydeltä lomanmääräytymisvuodelta, jos hänen lomaoikeutensa jää alle edellämainitun määrän työkyvyttömyydestä tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi.

Lisäksi on muutettu työkyvyttömyyden vuoksi siirrettävän vuosiloman antamisaikaa koskevia määräyksiä. Siirretyn vuosiloman antamisaikaa on pidennetty vuodella.

Avaintes vuosilomamääräysten muutokset (pdf, 410 kt)

Avaintesiä noudatetaan

 • kuntien ja kuntayhtymien määräämisvallassa olevissa osakeyhtiöissä
 • kuntien tai kuntayhtymien määräysvallassa olevissa säätiöissä
 • muissa kuntien tai kuntayhtymien yhteisöissä tai säätiöissä
 • yksityisillä palvelujentuottajilla.

Aloja, joilla sopimusta noudatetaan

 • sosiaali- ja terveydenhuolto
 • opetus- ja sivistysala
 • ravitsemis- ja puhtausala
 • työvoiman vuokrausala
 • satamat
 • IT-yritykset
 • toimistot

Alan tyypillisimpiä työnantajia ovat ravitsemis-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja tarjoavat, kuntaomisteiset yhtiöt.

Runsaan 500 jäsenyhteisön palveluksessa on yhteensä yli 40 000 työntekijää.

Avaintesin neuvottelijat

Avaintesin neuvottelevat työntekijäpuolella JHL:n lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry sekä Tekniikan ja peruspalveluiden neuvottelujärjestö KTN ry.

Työnantajapuolella neuvotteleva osapuoli on Avaintyönantajat Avainta ry.

Alan ammattinimikkeitä
 • linja-auton kuljettaja
 • tekstiilihuoltaja
 • pesulatyöntekijä
 • hoitoapulainen
 • lähihoitaja
 • lastenhoitaja
 • laitosmies
 • huoltomies
 • toimistosihteeri
 • ravitsemistyöntekijä
 • siivooja
 • laitoshuoltaja