Avaintes

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäsenyhteisöjä koskeva työehtosopimus tunnetaan lyhenteellä AVAINTES.

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta sovelletaan AVAINTA:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin, jos työehtosopimuksessa ei määrätä toisin. Tässä yhteydessä toisin määrääminen tarkoittaa ala- ja talokohtaisia työehtosopimuksia.

JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity jäseneksi!

Avaintes 2018–2020

Avaintes 2018–2020 esittelyvideo

Avaintes 2018–2020 neuvottelutuloksen esittely (pdf, 226 KB)

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus Avaintes 2018–2020 (Avaintan sivuilla)

Tuntipalkkaisiin työntekijöihin on mahdollista soveltaa kuntien tuntipalkkaisia työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta.

Vuosilomamääräykset muuttuneet

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen (AVAINTES) vuosilomaluvun määräyksiä on muutettu 1.4.2019 alkaen.

Muutokset perustuvat 1.4.2019 voimaan tulleisiin vuosilomalain muutoksiin. Työehtosopimusten määräyksiä muutettiin siten, että työntekijällä on oikeus 20 vuosilomapäivään täydeltä lomanmääräytymisvuodelta, jos hänen lomaoikeutensa jää alle edellämainitun määrän työkyvyttömyydestä tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi.

Lisäksi on muutettu työkyvyttömyyden vuoksi siirrettävän vuosiloman antamisaikaa koskevia määräyksiä. Siirretyn vuosiloman antamisaikaa on pidennetty vuodella.

Avaintes vuosilomamääräysten muutokset (pdf, 410 KB)

Avaintessiä noudatetaan

 • kuntien ja kuntayhtymien määräämisvallassa olevissa osakeyhtiöissä
 • kuntien tai kuntayhtymien määräysvallassa olevissa säätiöissä
 • muissa kuntien tai kuntayhtymien yhteisöissä tai säätiöissä
 • yksityisillä palvelujentuottajilla.

Aloja, joilla sopimusta noudatetaan

 • sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • opetus- ja sivistysalalla
 • ravitsemis- ja puhtausalalla
 • työvoiman vuokrausalalla
 • satamissa
 • IT-yrityksissä
 • toimistoissa.

Alan tyypillisimpiä työnantajia ovat ravitsemis-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja tarjoavat, kuntaomisteiset yhtiöt.

Runsaan 500 jäsenyhteisön palveluksessa on yhteensä yli 40 000 työntekijää.

Avaintessin neuvottelevat

AVAINTES:n neuvottelevat työntekijäpuolella JHL:n lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry sekä Tekniikan ja peruspalveluiden neuvottelujärjestö KTN ry.

Työnantajapuolella neuvotteleva osapuoli on Avaintyönantajat AVAINTA ry.

Alan ammattinimikkeitä
 • linja-auton kuljettaja
 • tekstiilihuoltaja
 • pesulatyöntekijä
 • hoitoapulainen
 • lähihoitaja
 • lastenhoitaja
 • laitosmies
 • huoltomies
 • toimistosihteeri
 • ravitsemistyöntekijä
 • siivooja
 • laitoshuoltaja.