Työehtosopimukset

Ammattiliitto JHL:n tärkein tehtävä on neuvotella jäsenilleen työehdot. Työ- ja virkaehtosopimuksissa on päätetty esimerkiksi palkka, työaika, oikeus vuosi- ja sairauslomaan, oikeus sairausajan palkkaan ja lukuisia muita työssä jaksamiseen ja viihtymiseen liittyviä ehtoja.