Työssä jaksaminen

Työssä jaksamisen perusedellytyksiä ovat kunnolliset työolot, tarvittava osaaminen, mielekäs työ, työkyky ja yksityiselämän tasapaino.

Työssä jaksamisen perusedellytykset muodostuvat kunnollisista työoloista, työssä tarvittavasta osaamisesta, mielekkäästä työstä sekä työntekijän työkyvystä ja yksityiselämästä.

Kunnolliset työolot tarkoittavat turvallista työpaikkaa, jossa työolosuhteet ovat kunnossa, työn määrä on sopiva ja työn järjestelyt ovat kunnossa.

Työn vaativuus, vaihtelevuus ja uuden oppimisen mahdollisuus ovat yhteydessä työntekijän osaamiseen. Oppimiseen pitää olla mahdollisuus työn muuttuessa. Uuden oppimista tarvitaan myös erilaisiin tehtäviin hakeutumiseksi. Ajan kuluminen muuttaa sekä työntekijää että työtä, eikä asioiden muuttumattomuutta kannata turhaan tavoitella.

Työn mielekkyyden kokemus ja motivaatio vaihtelevat eri aikoina. Niiden säilymiseksi tarvitaan muun muassa luottamusta työpaikalla, oikeudenmukaista esimiestyötä, kokemusta työn arvostuksesta ja palkitsevuutta. Toimivat henkilösuhteet ja vuorovaikutus voivat tukea työssä jaksamista.

Ihminen ei ole kone.

Oman työkyvyn ja terveyden lisäksi yksityiselämän tapahtumat vaikuttavat työssä jaksamiseen. Oleellista on pitää mielessä, että kenenkään ei tarvitse yrittää olla täydellinen – kohtuullisen tuloksen pitää riittää.

Apuja, kun ei jaksa

Kun työssä jaksaminen tuntuu vaikealta, on syytä pohtia syitä, joista jaksamattomuus johtuu, ja keinoja miten jatkaa eteenpäin.

Kehityskeskustelu on selkeä tilanne nostaa työn tekemistä haittaavat asiat esille, jos asioista ei esimiehen kanssa tule aiemmin keskusteltua.

Työsuojeluvaltuutettu voi toimia tukihenkilönä asioiden käsittelyssä ja eteenpäinviemisessä.

Työterveyshuolto on apuna, kun työntekijän terveys on vaarassa. Työssä olevat ongelmat eivät kuitenkaan korjaannut sairauspoissaoloilla. Työhön liittyvät pulmat pitää käsitellä työpaikalla.

Keinoja_tyon_kuormittavuuden_hallintaan_infograafi
Työturvallisuuskeskuksen infografi

Lisää aiheesta

Työturvallisuuskeskuksen nettisivuilla on toimialakohtaista tietoa työssä jaksamiseen vaikuttavasta työsuojelusta sekä työhyvinvoinnista. Tutustu!